SF: Tre måneders øremærket barsel til begge forældre vil sikre reel ligestilling

DEBAT: EU's krav kan hindre en reel ligefordeling af barslen mellem mor og far. Reform skal give en lang barselsperiode, hvoraf dele kan øremærkes til mor og far, skriver SF's ligestillingsordfører.

Af Astrid Carøe (SF)
Ligestillingsordfører

Vi kan se det i lønstatistikkerne, på chefgangene og i pensionsopsparingerne. Vi kan se det til forældremøderne og ved barnets første sygedag.

Har du taget størstedelen af barslen, så tager du også størstedelen af opgaverne, som relaterer sig til barnet senerehen, og du kommer bagud på arbejdspladsen, selvom du måske ønskede det anderledes.

Derfor er barsel en af de største ligestillingsudfordringer, som vi har i Danmark. 

Og vi halter gevaldigt efter vores nordiske kollegaer, som allerede har øremærket barsel til far. Danske kvinder tager i gennemsnitligt 231 dages barselsorlov, mens mændene tager 25 dage.

I Norge, Sverige og Island tager mænd over 20 procent af barslen, altså dobbelt så meget som i Danmark, hvor mænd kun tager en tiendedel. 

Derfor er det også på én gang glædeligt og pinligt, at et EU-direktiv nu tvinger Danmark til at indføre øremærket barsel til fædre.

Pinligt, fordi vi ofte bryster os af at være et foregangsland, når det kommer til ligestilling, men glædeligt, fordi der nu ikke er nogen vej udenom. 

Kvantespring for ligestillingen
Fædrebarslen kan blive et kvantespring for ligestillingen. Barslen betyder nemlig ikke kun noget i de måneder, hvor den står på.

Den har betydning for mange dele af familiens liv, hvor fordelingen af tid og opgaver i den første del af barnets liv har konsekvenser for ligestillingen både i hjemmet og på arbejdsmarkedet. 

Tilbage står så spørgsmålet: Hvordan skal den nye danske fædrebarsel indrettes? 

Med det nuværende barselssystem kan den øremærkede barsel faktisk vise sig at være et skridt tilbage for ligestillingen i stedet for frem.

Det skyldes, at vi af historiske grunde har et barselssystem med hele fire forskellige orlovstyper, som er indført gradvist, og som gav god mening, da de blev indført, men som det er på tide at fjerne.

De mange opdelinger i barselsperioden har nemlig ført til et ret kompliceret system, som mange forældre korser sig over at finde rundt i.

Men det værste er, at det nu betyder, at EU's barselskrav skal indføres med en øremærkning til far i den del, der kaldes forældreorloven.

Da forældreorloven som udgangspunkt er tiltænkt begge forældre, vil det betyde, at der af ligebehandlingshensyn også skal øremærkes mere barsel til mor i samme periode.

Vi skal have en barselsreform
Mødrene, som allerede i dag har 14 ugers øremærket barsel efter fødslen, vil altså få yderligere nogle måneder øremærket, og det vil betyde en endnu større skævvridning af barslen.

Det vil umuliggøre en reel lige fordeling af barslen mellem mor og far, som en del forældre ønsker og benytter sig af i dag. Og det vil umuliggøre de tilfælde, hvor far tager størstedelen af barslen, som også findes. Det vil slå os tilbage på ligestillingen i stedet for frem. 

Derfor skal vi have en barselsreform, så vi får én lang barselsperiode, hvoraf dele kan øremærkes til henholdsvis mor og far.

Står det til SF, skal hver forælder have øremærket tre måneder efter fødslen, og resten af barslen skal som udgangspunkt være delt mellem forældrene, men med mulighed for at overføre til den anden forælder, som det passer familierne bedst.

Dermed har begge forældre en øremærket ret til barsel med deres barn, mens der samtidig er fleksibilitet for familierne. 

Forrige artikel DA: Stine Bosse skal adskille EU-skepsis og skepsis over for fælles mindsteløn DA: Stine Bosse skal adskille EU-skepsis og skepsis over for fælles mindsteløn Næste artikel Borgmester: Minister skrotter fejlagtigt mål om arbejdskraft til virksomheder Borgmester: Minister skrotter fejlagtigt mål om arbejdskraft til virksomheder
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.