Uro før tredjebehandling: ATP vil ikke administrere ny seniorpensionsordning

SENIORPENSION: Forligspartierne og Peter Hummelgaard lægger op til, at den nye seniorpensionsordning skal administreres af ATP. I et brev til ministeren advarer ATP dog selv imod konstruktionen. 

ATP's formand, Torben Andersen, advarer i klare vendninger forligspartierne bag den nye seniorpensionsordning mod at placere afgørelseskompetencen hos netop ATP – i strid med partiernes ønske.  

"Dels er seniorpension karakteriseret ved subjektiv sagsbehandling med kommunalt finansieringsansvar, hvilket rejser en række væsentlige governancemæssige problemstillinger, dels er der tale om en opgave med et komplekst opgavesplit til kommunerne, hvilket vil gøre det særdeles vanskeligt at sikre et hensigtsmæssigt forløb for borgerne. Opgaven afviger betydeligt fra de opgaver, som ATP administrerer."  

Det skriver Andersen i et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), dateret 15. november, fortæller NB-Økonomi i dag. 

Login