Aleqa Hammond: Grønland skal kæmpe for en selvstændig udenrigspolitik

DEBAT: En ny rapport fastslår, at Grønland i vidt omfang kan føre udenrigspolitik i eget navn. Derfor er det på tide, at Grønland kæmper for en selvstændig udenrigspolitik, skriver Aleqa Hammond.

Af Aleqa Hammond (Nunatta Qitornai)
MF

For nylig udkom der en analyse fra det danske advokatfirma DLA PIPER omkring Grønlands selvbestemmelse og grundloven. Det er spændende læsning, hvis man tænker på, hvor tit den danske statsminister har henvist til netop grundloven, når han mente, selvstyret skulle begrænses både for Grønland og Færøerne.

Et af de tydelige eksempler på dette var, da den danske regering nedlagde forbud mod en selvstændig handelsaftale mellem Island, Grønland og Færøerne.

Et andet er de gentagne gange, hvor den danske regering erklærer, at beslutninger inden for områder, som er overført til Selvstyret, nu pludselig er udenrigspolitik og dermed uden for selvstyreregeringernes kompetence, såsom udvinding af uran eller etablering af lufthavne.

Indblanding uden ret
Advokatfirmaets analyse rejser en stærk tvivl om, hvorvidt den danske grundlov kan bruges til at begrænse Selvstyrets handlekraft, når først et område er overført fra Danmark til Grønland.

Efter det juridiske princip "det mindre i det mere" foreslår forfatterne bag analysen den vinkel, at når Danmark rent faktisk kan indgå en aftale med Grønland om mulig afståelse af hele territoriet til selvstændighed, således som Selvstyreloven fastslår, så kan regeringen også forhandle og indgå mindre vidtrækkende aftaler med Naalakkersuisut om fuldt grønlandsk selvstyre og selvbestemmelse.

Med andre ord bør ansvarsområder, der er overgået til Selvstyret, anses for at være under fuld grønlandsk kontrol, også når der forhandles med udlandet om disse. Det samme vil gælde for nye ansvarsområder, der overtages fremover. Grønland bør, set i dette lys, kunne forhandle disse områder med udlandet i eget navn og under eget ansvar.

I Nunatta Qitornai har vi med interesse noteret os denne nye analyse, der klart ligger i forlængelse af den politik, vi fører, og de overvejelser, vi har på udenrigsområdet.

Vi er dog ganske på det rene med, at så længe vi ikke er blevet selvstændige, så ligger kompetencen over den overordnede udenrigspolitik og hele rigets forsvarspolitik stadig hos den danske regering. Det fremgår nemlig også klart af analysen.

Men på de områder, vi har overtaget, må den danske regerings indblanding i vores mulighed for forhandlinger med andre lande ophøre.

Hvis vi bliver ved med at acceptere, at den danske regering – med henvisning til grundloven – hele tiden kan lave nye fortolkninger af de områder, der er overført til Selvstyret, og erklære, at disse så er danske ansvarsområder igen, bliver selvstyreloven tilsidesat og den reelle grønlandske beslutningskraft undermineret over for udlandet.

En selvstændig udenrigspolitik
Dette forhold ønsker Nunatta Qitornai at stoppe, og med den nye analyse fra DLA PIPER vil vi nu kunne kæmpe endnu hårdere for vores rettigheder på udenrigsområdet både i Grønland og i Folketinget.

Fra vores rejser i verden, som medlemmer af den grønlandske regering såvel som det grønlandske og det danske parlament, er det vores klare opfattelse, at både en lang række lande og adskillige internationale udviklings- og finansieringsinstitutioner står klar til et direkte samarbejde med Grønland, hvis blot Danmark ikke mistænkeliggør, blokerer eller direkte forbyder det.

Derfor er reel selvstændighed på disse områder en klar del af vores politik, ligesom det er vores ønske i Nunatta Qitornai, at vi fremover får en stadig større indsigt i og indflydelse på, hvad der foregår af militær oprustning i vores land og nærområder.

Uanset at rigets forsvarspolitik fortsat er et dansk anliggende, må vi forlange en helt anderledes indsigt i de nye militære tiltag, som nu rammer vores land. Sporene fra den kolde krig skræmmer, og vi må forlange en ny tilgang i dag, også på dette område. Alt sammen som tiltag på vejen mod den selvstændige grønlandske stat, som er vores mål hos Nunatta Qitornai.

Forrige artikel Aleqa Hammond: Denne gang vil Grønland ikke blindt lade sig bruge Aleqa Hammond: Denne gang vil Grønland ikke blindt lade sig bruge Næste artikel Siumut-kandidat: Partier gambler med grønlandsk indflydelse Siumut-kandidat: Partier gambler med grønlandsk indflydelse