Advokater: Grønland og Færøerne kan føre egen udenrigspolitik

SELVBESTEMMELSE: To advokater mener ikke, grundloven forhindrer Grønland og Færøerne i at føre en anden udenrigspolitik end Danmark, sådan som Justitsministeriet og regeringen ellers hævder.

I august 2017 indgik Færøerne og Grønland i regi af det såkaldte vestnordiske samarbejde en aftale med Island, som umiddelbart virkede uskyldig. Men ved nærmere gennemlæsning fik juristerne i Justitsministeriet i København kaffen galt i halsen. En bestemt sætning sprang nemlig i øjnene.

”Udenrigsministrene i den vestnordiske region skal mødes årligt for at diskutere emner af fælles interesse inden for områderne handel og udenrigspolitik,” stod der i hensigtserklæringens artikel 3.

Med lige præcis den formulering trådte Færøerne og Grønland hen over den usynlige røde linje i rigsfællesskabet, som handler om, hvem der formulerer og fører kongerigets udenrigspolitik. Det gør man ét sted og kun ét sted. Og det er ikke i Tórshavn eller Nuuk. Det er i København, pointerede udenrigsminister Anders Samuelsen efter at Justitsministeriets jurister havde underkendt aftalens gyldighed.

Login