Danmark fremlagde sin sag for FN

En embedsmandsdelegation fra Grønland og Danmark præsenterede den 17. og 18. august 2016 Kongeriget Danmarks krav (såkaldte delsubmissioner) på kontinentalsoklen ud for Grønlands kyst for FNs Sokkelkommission (Commision on the Limits of the Continental Shelf, ”CLCS”). De tre delsubmissioner vedrører områderne uden for 200 sømil fra Grønlands kyst mod syd, nordøst og nord – et område, som den danske regering og Naalakkersuisut i 2014 skriftligt gjorde krav på over for Sokkelkommissionen.

”Jeg er meget tilfreds med, at Danmark og Grønland i dag i fællesskab kan præsentere vores krav på kontinentalsoklen ud for Grønlands kyst for Sokkelkommissionen. Det er en af milepælene i vores lange og omfattende samarbejde for at dokumentere og sikre vores krav, og dermed fastlægge Kongerigets ydre grænse. Derudover er det et vigtigt signal om, at vi aktivt støtter det internationale samarbejde om grænsedragning på et videnskabeligt og retligt grundlag. Det er afgørende for at bidrage til et fortsat fredeligt og konstruktivt samarbejde i Arktis," siger
udenrigsminister Kristian Jensen.
Submissioner_Grnland_Dansk_Tekst 557 x

En stat har efter Havretskonventionen uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Krav uden for 200 sømil skal derimod understøttes af særlig dokumentation, der behandles af FN’s Sokkelkommission.

Login