Forskere: Fælles fodslag vil stille Kongeriget stærkere

RAPPORT: Klarhed over rigsdelenes interesser vil stille Kongeriget Danmark stærkere som udenrigspolitisk aktør, lyder det i ny analyse fra DIIS-forskere. De peger også på, at Danmark må forholde sig til USA's arktiske ønsker.

Det danske kongerige kunne stå stærkere på den internationale scene, hvis Danmark, Grønland og Færøerne var bedre til at få afstemt de indbyrdes modstridende interesser end det er tilfældet i dag. Det er en af konklusionerne i en rapport om den sikkerhedspolitiske situation i Arktis, som Dansk Institut for Internationale Studier præsenterede mandag.

”Hvis Kongeriget skal kunne optræde mest effektivt som udenrigspolitisk aktør, så er det enormt vigtigt, at de tre rigsdele kan stå sammen og formulere en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitisk linje. De økonomiske interesser for de enkelte rigsdele flugter ikke altid med Kongerigets sikkerhedspolitiske hensyn. Og så står man med en udfordring i form af at finde en mindelig løsning,” forklarer seniorforsker Mikkel Runge Olesen fra DIIS og fortsætter:

”I sådanne nogle situationer er det vigtigt, at alle tre rigsdele føler sig taget godt med på råd. Man kan ikke forvente, at man hverken fra grønlandsk eller færøsk side skulle kunne acceptere et sikkerhedspolitisk rationale, hvis ikke de har fået alle oplysninger forbundet med det rationale.”

Login