Debat

Pele Broberg: Udredning skal skabe klare rammer for at forlade det danske kongerige

Den historiske udredning skal sikre Inuit retten til eget land i henhold til internationale konventioner. Forsoningen kommer automatisk ved udmeldelsen af det danske rige, når vi får vores egen identitet tilbage, skriver Pele Broberg.

Mange misforstår kampen for grønlandsk identitet som et angreb på den danske identitet. Men hvad skal forsoning betyde, hvis der ikke må være en grønlandsk identitet? skriver Pele Broberg.
Mange misforstår kampen for grønlandsk identitet som et angreb på den danske identitet. Men hvad skal forsoning betyde, hvis der ikke må være en grønlandsk identitet? skriver Pele Broberg.Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix
Pele Broberg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I flere år har vi i Naleraq arbejdet efter FN's resolutioner samt gældende danske love, herunder selvstyreloven. Derfor er det en lettelse for os, at vores hårde arbejde nu ser ud til at begynde at bære frugt. Det er nemlig ikke omkostningsfrit at påpege de dybe sår, som kolonitiden har påført Inuit, og at perioden fra 1953 til 2022 stadig bærer præg af tiden som koloni.

Det er ikke et særsyn, at man hører en dansker udtale, at ”Grønland er Afrika på is”. Det hører til i samme kategori som assimilerede grønlændere, der mener, at misbrug af børn er en del af kulturen i Grønland, og at bygder bør lukkes.

Temadebat

Udredning af Grønland og Danmarks forhold

I juni blev det besluttet, at der skal udarbejdes en historisk udredning om forholdet mellem Danmark og Grønland.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skal i samarbejde med Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i Grønland nedsætte et kommissorium, som skal ligge klar i oktober 2022.

Men hvad bør kommissoriet indeholde? Hvordan skal udredningen tilrettelægges? Og hvilke aktører bør inddrages?

Altinget Arktis tager debatten. Bland dig ved at sende et indlæg til [email protected].

Statsminister Mette Frederiksen (S) kom med en tilståelse i sin åbningstale i Folketinget: ”Danmark er en tidligere kolonimagt. Og vi har påført ikke mindst Grønland nogle dybe sår, som vi danskere har haft svært ved at blive konfronteret med.”

En vigtig erkendelse, der uden tvivl kan bruges i forbindelse med Inatsisartuts beslutning om en udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark, som er meget aktuel for os.

Vi er ikke danskere

Udredningen er primært et spørgsmål om at få belyst den klare problemstilling, som Naleraq har gjort opmærksom på i flere år, nemlig at Danmark i strid med FN´s afkoloniseringsprincip indlemmede Grønland i det danske rige i 1953. I denne proces fratog Danmark Inuit deres identitet og udskiftede den med et dansk statsborgerskab.

Når man læser Diis’ rapport fra 2007, fremgår det tydeligt, hvor ensidig rapporten er. Den står i skarp kontrast til de fakta, der fremkom i bogen Imperiets børn, som gør det helt klart, at de grønlandske embedsfolk under udarbejdelsen af selvstyreloven ikke fik adgang til alle historiske fakta.

Derfor er det også interessant at følge debatten om ”løsrivelse”, da det står meget klart for grønlændere, at der fra dansk side altid trues med afstraffelse og at kappe bånd, hvis grønlænderne snakker om at få et ligeværdigt forhold. Dette kan nemlig kun lade sig gøre det øjeblik, vi ikke længere er underlagt Danmarks grundlov, og vi kan få grønlandsk statsborgerskab.

Det er den typiske misforståelse: Man opfatter ofte kampen for grønlandsk identitet som et angreb på den danske identitet.

Ønsket om selvstændighed kan let blive misforstået. Men alle, der i dag ønsker at være en del af staten Grønland, vil altid være velkomne

Pele Broberg
Partiformand, Naleraq

Men hvad skal forsoning betyde, hvis der ikke må være en grønlandsk identitet, men kun en dansk identitet? Skal Inuit forsones med at være danskere og ikke have egen identitet? Giver det så dybe sår i den danske selvopfattelse at give os ret til en egen identitet, der ikke er dansk?

Vores land

Sagerne om eksperimentbørnene, spiralsagen og tvangsfjernelser uden hensyntagen til oprindelige folks rettigheder taler sit tydelige sprog. Bogen Imperiets børn taler sit tydelige sprog.

Det er vigtigt at fastslå, at udredningen skal sikre Inuit retten til eget land i henhold til internationale konventioner og resolutioner. Forsoning kommer automatisk ved udmeldelsen af det danske rige, når vi får vores egen identitet tilbage.

Men for at debatten i Danmark kan tage sin rette form, er det også vigtigt at forstå de dynamikker, der er på spil i Grønland.

Her er det værd at bide mærke i, at især Inuit Ataqatigiit (IA) i de senere år har fået mere og mere til fælles med Konservative i Danmark. Ikke mindst i deres ønske om at styrke kongerigets spændetrøje. Noget der burde stå i skarp kontrast til deres republikanske selvstændighedsmanifest. Så forvirringen er sikkert til at tage og føle på for danskere.

Et oprindeligt folk, når det er belejligt

Inuit Ataqatigiits påkræver sig at være et "oprindeligt folk", men modsætter sig samtidig alle forsøg på styrke Inuits kultur og identitet. Man fristes til at sige, at det alligevel er lykkedes at skabe en dansktalende elite, de glemmer bare at skulle gavne Grønlands udvikling, blandt andet ved deres ønske om at lukke en vigtig del af Grønlands kultur – bygderne.

Som led i debatten er jeg glad for at kunne give Naleraqs besyv med på forhold om Grønland, men jeg er fuldt klar over, at man ofte misforstår intentionen om selvstændighed. Alle, der i dag ønsker at være en del af staten Grønland, vil altid være velkomne. Også selvom vi vil bruge udredningen til at skabe klare rammer for at forlade det danske kongerige. Det må ikke blive en afhandling, der samler støv på en hylde.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pele Broberg

Medlem, Inatsisartut (Partii Naleraq)
Pilot (SAS Flight Academy), International Business (CBS), Accelereret HD

0:000:00