Debat

Forfatter til historiker: Udredning er ikke en "sørgelig misforståelse", men en længe ventet succes

Den historiske udredning af forholdet mellem Grønland og Danmark er en glædelig og længe ventet succes i forholdet mellem Grønland og Danmark, som i værste fald kun kan føre til voksen dialog og gensidig respekt mellem to befolkninger og lande, skriver Per Kunuk Lyberth-Lynge i en replik til Thorkild Kjærgaard.

<div>Thorkild Kjærgaards påstand om, at Grønland ikke har været en koloni, er for os, der endnu lever og har oplevet den gamle koloni, nok den største løgn i nyere tid, skriver Per Kunuk Lyberth-Lynge.</div>
Thorkild Kjærgaards påstand om, at Grønland ikke har været en koloni, er for os, der endnu lever og har oplevet den gamle koloni, nok den største løgn i nyere tid, skriver Per Kunuk Lyberth-Lynge.
Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Grønland har aldrig været en koloni – det har historikeren Thorkild Kjærgaard netop påstået i et debatindlæg, der ganske respektløst for sit eget fag helt undlader at underbygge sine påstande. I 1959, seks år efter, at Grønland ophørte med at være en koloni, brugte man stadig koloniens papirer. Det fremgår på et afskrift af lastemanifestet til Hans Hedtoft 21. januar 1959. Os, der er født i en koloni, får kun en tanke: Er historikeren ved sine fulde fem?

Temadebat

Udredning af Grønland og Danmarks forhold

I juni blev det besluttet, at der skal udarbejdes en historisk udredning om forholdet mellem Danmark og Grønland.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skal i samarbejde med Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke i Grønland nedsætte et kommissorium, som skal ligge klar i oktober 2022.

Men hvad bør kommissoriet indeholde? Hvordan skal udredningen tilrettelægges? Og hvilke aktører bør inddrages?

Altinget Arktis tager debatten. Bland dig ved at sende et indlæg til debat@altinget.dk.

Thorkild Kjærgaard skriver, at ”hvor man end kigger, finder man indfødte folk, som er blevet fjernet, flyttet, slået ihjel eller decimeret til mindretal i deres eget land, og som har mistet deres sprog", herfra er der i følge Kjærgaard kun én undtagelse, nemlig Grønland.

Tvangsflytning og tvangsarbejde

Kære Thorkild. Jeg har ejet et lille hus, som blev bygget i 1949 i en lille sydgrønlandsk by. På det tidspunkt puttede man en mor og hendes børn ind i dette nybyggede hus, da moderen skulle tvangsarbejde på den fabrik, man anlagde i 1949. De boede ved Kap Farvel, da det skete, og den dag manden i huset var ude og fange klapmydssæler, må han være blevet overrasket, da han kom hjem og fandt et tomt hus.

Lasten på båden var fyldt med flere koner og børn, man affolkede bygden på en og samme gang. Andre bygder blev affolket på samme måde. Der kunne være mange mødre og børn i lasten.

Hvordan kan det være, at det syn minder os, om de slaver man sejlede fra Afrika til De Vestindiske Øer? Her var de også anbragt i den gyngende last på skibet.

Læs også

Store blokke blev bygget på få somre, og så puttede man de indfødte ind i disse sardindåser. "Grønland er aldrig blevet erobret og har aldrig været en koloni", påstår Thorkild Kjærgaard. For os, der endnu lever, og som med vore egne øjne og hjerter har set, følt og oplevet den gamle koloni, er det nok den største løgn, vi har hørt i nyere tid.

Den Kongelige Grønlandske Handel

På det rent økonomiske og handelsmæssige plan formåede man at skille regnskaberne for Grønland helt ad. Således havde man fra starten af, et handelsregnskab som samlede al handel med og omkring Grønland i selskabet Den Kongelige Grønlandske Handel.

Den gamle ø betalte sig pænt hjem, og det gør den stadig

Per Kunuk Lyberth-Lynge, cand. pæd. og forfatter

Officielt gav Den Kongelige Grønlandske Handel underskud og kunne ikke betale sig. Man glemmer dog en ganske betydelig økonomisk faktor, som allerede i 1700-tallet spillede en stor rolle for øens koloniale økonomiske status.

Man holdt helt bevidst al minedrift ude af Grønlands Handels økonomi. Jeg har endnu aldrig set eller hørt mineindustrien indgå i diskussionen om kolonien Grønlands økonomiske status.

Den danske stat ejede halvdelen af aktierne i kryolitselskabet Øresund A/S, og det var ikke småpenge, der blev omsat for.

I midten af 1930'erne, hvor depressionen på alle måder havde indfundet sig i Europa, var et underskud på Den Kongelige Grønlandske Handels regnskabsbalance helt normalt, men havde man taget kryolitselskabets regnskaber med, ville der have været et overskud på 220 millioner kroner alene i 1935. Den gamle ø betalte sig pænt hjem, og det gør den stadig.

Bloktilskuddet som skalkeskjul

Da Norge og Danmark kom op og strides om, hvem der ”ejede” Østgrønland, blev sagen forelagt Domstolen i Haag i 1932/33. Dengang var den danske stats begrundelse, at da Grønland ikke kunne klare sig selv økonomisk, var den danske stat nødsaget til at hjælpe grønlænderne.

Bloktilskuddet var nærmest udelukkende til danskerne selv, grønlænderne fik 16,5 procent

Per Kunuk Lyberth-Lynge, cand. pæd. og forfatter

Med dette argument blev grundlaget for det danske bloktilskud født. Man kunne nu med et skjule, at Grønland faktisk totalt set mere end betalte sig selv og ved at give et bloktilskud, kunne man nu argumentere for og på papiret bevise, hvor dyr Grønland var for Danmark. Samtidig kunne man opretholde suveræniteten over landet.

I 1972 foretog Københavns Universitet ”En undersøgelse af den danske stats udgifter i forbindelse med Grønland”. Undersøgelsen viste, at bloktilskuddet nærmest udelukkende var til danskerne selv, der fik 928,7 millioner kroner tilbage af et bloktilskud på 1,1 milliard kroner, heraf fik grønlænderne så kun 183,3 millioner kroner eller 16,5 procent af bloktilskuddet.

Havde man på det tidspunkt regnet minedriftens overskud ind i den samlede økonomi, ville den danske stat have fået adskillige milliarder kroner tilbage af den ene milliard kroner, de investerede i Grønland. Så argumentet om at hjælpe grønlænderne er vist lidt overdrevet i denne sammenhæng.

Med disse ord hilser jeg en udredning mere end velkommen. Der ligger mange lig i lasten, og vi glæder os til at se resultatet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thorkild Kjærgaard

Historiker
cand.mag. i historie og fransk, dr.phil.