KL
Lokalpolitikerne i landets kommuner ønsker mere indsigt i KL's årlige økonomiforhandlinger med regeringen. (Foto: Pressefoto KL)

Byrådspolitikere kræver åbenhed om økonomiforhandlinger

15. november 2013 kl. 7:44
RUNDSPØRGE: En stor del af de danske lokalpolitikere savner større åbenhed omkring de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen. Byrådsmedlemmerne skal selv på banen, mener KL.
| Flere
Byrådsmedlemmer ønsker større føling med, hvad der foregår bag forhandlingsrummets lukkede døre, når KL og regeringen hvert år mødes for at blive enige om kommunernes økonomi.

Det viser en rundspørge, som Altinget.dk har foretaget blandt landets kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Her svarer 58,6 procent af respondenterne, at de er enige eller meget enige i, at der bør skabes mere åbenhed omkring de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL.

Viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune Simon Pihl Sørensen (S) kan godt forstå, at de lokale politikere føler sig sat uden for døren, når KL går til forhandlingsbordet. Han mener, at KL’s lukkethed er et demokratisk problem.

”Det er problematisk, at Danmarks næstvigtigste begivenhed efter finanslovsforhandlingerne foregår bag lukkede døre. Den anden ting er, at KL er meget borgmesterstyret, så de beslutninger, der træffes i KL, får enorm betydning ude i de enkelte kommuner, men er ikke genstand for drøftelse derude,” siger Simon Pihl Sørensen, der har været aktiv i kommunalpolitik siden 1990.

KL er lukket
Rundspørgen viser samtidigt, at mere end 40 procent af byrådsmedlemmerne mener, at KL generelt er en lukket organisation.

Ifølge Simon Pihl Sørensen bør KL gøre en aktiv indsats for at skabe en mere gennemsigtig organisation. Blandt andet ved at se på repræsentativiteten i KL.

”Det bliver meget tit sådan, at de, der repræsenterer kommunerne, kommer til at repræsentere KL. Man bliver en del af et system derinde i stedet for at bære alle 98 kommuners input ind. Det så vi for eksempel i forbindelse med lærerkonflikten, hvor KL stod fast på en bestemt politik, mens man ude omkring i landet havde en meget mere nuanceret debat,” siger Simon Pihl Sørensen.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Jens Blom-Hansen mener, at ønsket om mere åbenhed i KL kan skyldes et udbredt og mere generelt ønske om at gøre KL lige så transparent som kommunernes og statens politiske systemer.

Et ønske, der ofte stammer fra de lokalpolitikere, der er i opposition ude i kommunerne.

”Det er typisk et ønske, der kommer fra de folk, der ikke sidder så tæt på borgmesteren og ikke har adgang til den præcise og detaljerede information om, hvad der foregår, hvor borgmesteren typisk er helt opdateret om, hvordan forhandlingerne går,” siger Jens Blom-Hansen til Altinget.dk.

Et fortroligt rum
Jens Blom-Hansen mener, at man skal være varsom med at lave for stærke konklusioner på baggrund af rundspørgens resultat. Han mener ikke, at knap 59 procent er et overvældende stort tal.

”Når man spørger, om byrådsmedlemmer ønsker mere åbenhed, vil de fleste svare ja. For de fleste mennesker ønsker generelt mere transparens i det politiske system,” siger han.

På Christiansborg mener Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup ikke, at der udsigt til mere åbenhed omkring økonomiforhandlingerne mellem KL og kommunerne.

”Selve forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne bliver nødt til at foregå i et fortroligt og tillidsfuldt rum, og derfor har jeg det fint med den måde, hvorpå forhandlingerne kører lige nu,” siger han.

Han mener derimod, at mørklægningen af forhandlingerne er en forudsætning for et godt resultat.

”Hvis man skal have et frugtbart resultat og noget, man kan se sig selv i fra begge sider af forhandlingsbordet – det vil sige både ude i kommunerne og i regeringen, så bliver der nødt til at være den fortrolighed og den tillid, som er grundlæggende for, at man kan have nogle gode forhandlinger,” siger han.

Byrådsmedlemmer skal på banen
Hos KL mener cheføkonom Jan Olsen, at man gør meget for at involvere byrødderne i forhandlingerne.

”KL prøver at åbne forhandlingerne mest muligt, så alle synspunkter bliver en del af processen. Før forhandlingerne starter, afholder vi møder med alle økonomiudvalgsmedlemmerne fra alle 98 kommuner. Her diskuterer man, hvad de forskellige kommuner ønsker, og hvilke krav KL skal komme med til regeringen. Det er et forsøg på at få en meget bred diskussion,” siger han til Altinget.dk.

Han mener, at KL gør, hvad de kan, for at åbne op, inden de går ind til forhandlingsbordet. Derfor mener han også, at byrådsmedlemmerne i højere grad selv bør gribe muligheden for at søge indflydelse.

”Det er vigtigt, at man i den enkelte kommune er opmærksom på den proces, der skaber indflydelse, og det gør vi jo alle kommuner opmærksomme på meget tidligt på året før,” siger Jan Olsen.

Han mener heller ikke, at KL er en borgmestrenes klub, og diskussions-møderne op til forhandlingerne er, ifølge ham, netop et godt eksempel på, at KL gerne vil have synspunkter fra hele det politiske spektrum.

 
Altinget | Kommunal

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK