DF om taxilov: Ole Birk bør lytte til flertallet

DEBAT: Hvis transportminister Ole Birk Olesen (LA) lytter til flertallet i Folketinget, kan en ny taxilov blive vedtaget med det samme, skriver Kim Christiansen (DF).

Af Kim Christiansen (DF)
Transport- og færdselsordfører

Der er bred enighed om behovet for at modernisere taxalovgivningen. For det nuværende system er langt fra tidssvarende og giver ikke den nødvendige mulighed for at udvikle erhvervet.

Vi skal have en bedre taxilov med mere – men fair – konkurrence.

Ole Birk kasserer udkast fra bredt flertal
Jeg ærgrer mig stadig over, at det udkast til en ny taxilov, som et bredt flertal i Folketinget var meget tæt på at have forhandlet endeligt på plads med daværende transportminister Hans Christian Schmidt, er blevet kasseret af den nye minister. For Ole Birk Olesens udspil til en ny taxilov lader meget tilbage at ønske.

Mit klare udgangspunkt er, at der i en ny taxilov skal gælde de samme krav til bilernes indretning, som vi kender det i dag med taxameter og videoovervågning. Og at der fortsat skal være krav til uddannelse af chaufførerne. Og det skal gælde for alle, der lovligt kan køre taxi. Det er ligegyldigt, om man bestiller en vogn over app, telefon eller prajer på gaden. Der skal være den samme indretning af køretøjerne.

Dermed er det også klart, at jeg ikke er enig i transportministerens ide om, at der skal gælde forskellige krav og regler for henholdsvis gadeture og bestilte ture. Nej, der skal gælde ensartede regler hele vejen rundt. Vi skal ikke tilpasse lovgivningen til Ubers eller andre pirattjenesters forretningsmodel. Nej, vi skal omvendt sikre, at nye aktører og chauffører bliver omfattet af en tidssvarende lovgivning med ens regler for alle.

Styr på skatten
Jeg er enig med min socialdemokratiske kollega Rasmus Prehn (S) i, at det er vigtigt med fokus på, at chauffører og selskaber betaler den skat, de skal. Det er en problematik, der er særdeles aktuel i lyset af de verserende sager mod en række Uber-chauffører. Der skal styr på gråzonerne. Men det er pirattjenesterne, der skal rette ind i forhold til det lovlydige marked. Ikke omvendt.

Man bør erstatte det nuværende bureaukratiske og ugennemskuelige system med mange forskellige typer tilladelser med én universaltilladelse. Det skal også være muligt at drive en taxivirksomhed i helt almindelig selskabsform, hvor man langt lettere end i dag kan sælge eller overdrage virksomheden til en anden ejer, når og hvis det måtte være aktuelt.

Taxier til tyndt befolkede områder 
Som Jan Villadsen fra 3F Transport og Lars Pram fra Forbrugerrådet Tænk også fremhæver, så er det afgørende, at vi med en ny taxilov sikrer en ordentlig taxidækning i de tyndt befolkede områder.

Der ér brug for en ny og mere moderne regulering af taxiområdet. Vi skal have mere – men fair – konkurrence. Jeg mener, at transportminister Ole Birk Olesens udspil er den forkerte vej at gå. Jeg så hellere, at vi fandt det forslag, som vi var enige om for få måneder siden, frem igen. Det kunne blive vedtaget i morgen.

Forrige artikel Militæranalytiker: Under krigen i Syrien er fake news blevet accepteret sandhed Militæranalytiker: Under krigen i Syrien er fake news blevet accepteret sandhed Næste artikel Alternativet: USA er blevet en digital kolonimagt Alternativet: USA er blevet en digital kolonimagt