Fagforeningsgigant presser regeringen: Stop nu udhulingen af dagpengene

UTRYGHED: Forringelser af dagpengesystemet har nået smertegrænsen og risikerer at underminere den danske model, advarer 3F-formand Per Christensen. Fagforbundet vil nu lægge hårdt pres på Mette Frederiksens regering for at vende udviklingen.

Halveringen af dagpengeperioden i 2010 kom til at plage den socialdemokratisk ledede Thorning-regering i hele dens levetid. 

Meget tyder på, at 'dagpengespøgelset' også kommer til at gå igen i Mette Frederiksens regering.

Selv om fagbevægelsen på stort set alle felter står skulder ved skulder med den nye socialdemokratiske regering, stemples regeringens politik på dagpengeområdet som skuffende.

Når 3F-formand Per Christensen går på talerstolen ved fagforbundets kongres i weekenden, bliver det med en klar opfordring til regeringen om at sætte prop i dagpengeforringelserne, før det er for sent.

"Vi er i gang med fuldstændig at udhule vores dagpengesystem − tilsyneladende med bred politisk generel opbakning. Og det gør mig virkelig, virkelig bekymret," siger han.

Truer flexicurity
I de seneste 15 år er dagpengene ikke fulgt med den almindelige lønudvikling. Sammen med skattereformen fra 2012 betyder det ifølge 3F's egne beregninger, at en almindelig LO-arbejder har 3.200 kroner mindre om måneden på dagpenge end for 30 år siden.

Halveringen af dagpengeperioden i 2010 har kun gjort ondt værre.

I et interview med Altinget Arbejdsmarked udnævner Per Christensen udhulingen af dagpengene som en helt central udfordring for det danske velfærdssystem og arbejdsmarked.

 "Jeg er edderrasende over, at partierne på Christiansborg over en bred kam ikke kan se, hvor stor en udfordring det er for den samfundskontrakt, vi har med arbejdsgiverne," siger Per Christensen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har tilkendegivet, at regeringen ikke vil sprøjte milliarder i et løft af dagpengeniveauet, men i stedet vil gøre systemet mere attraktivt gennem regelforenkling, en lempelse af opholdskravet, og at dagpengeniveauet på sigt skal følge lønudviklingen.

På andre områder ligger I jo nogenlunde i øjenhøjde med regeringen. Hvorfor ikke her?

"Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg love dig for, at Mette Frederiksen også vil blive tudet ørene fulde af, når hun skal holde tale ved vores kongres. Jeg vil ikke finde mig i, at det her ikke bliver lavet om. Det skal laves om. Færdig slut," lyder det fra Per Christensen.

Risikerer sydeuropæiske tilstande
Dagpengesystemet er selve det fundament, som velfærdssamfundet bygger på, men er i dag voldsomt undermineret, mener han.

"Systemet bygger på en tryghed blandt lønmodtagerne om, at de ikke ryger ud i økonomisk armod, hvis de uden egen skyld skulle bliver afskediget. Men hvis den utryghed stiger, melder folk sig ud af a-kasserne, og hvis de melder sig ud af a-kasserne, havner regningen for kontanthjælp hos dig og mig som skatteydere," siger han.

Kan man forestille sig, at der går mere sydeuropæiske tilstande i den, så I som fagbevægelse kommer til at kræve mere tryghed i ansættelsen ved overenskomstbordet?

"Det betyder jo i hvert fald, at vi skal overveje vores muligheder," siger han.

3F-formanden henviser til tidligere DI-direktør Karsten Dybvad, som kort før sin afgang stilfærdigt opfordrede til, at man fra politisk hold overvejede, om kompensationsgraden på dagpenge var passende.

"Arbejdsgiverne ved jo godt, vores folk begynder at stille krav om længere opsigelsesvarsler, hvis ikke vi sikrer en højere kompensationsgrad. Og så bliver deres konkurrencevilkår forringet. Så jeg tror ikke på sydeuropæiske tilstande, det er vi altså for kloge til herhjemme," siger han.

3F holder kongres i Aalborg Kongrescenter fra lørdag 21. september til torsdag 26. september. Læs hele interviewet med Per Christensen på Altinget Arbejdsmarked, hvor han fortæller om medlemsflugt, møgsager og vigtigheden af at være den, som Deadline ringer til.

Forrige artikel Dagens overblik: Pape støtter regeringens klimamål, men stiller markante modkrav om vækst og job Dagens overblik: Pape støtter regeringens klimamål, men stiller markante modkrav om vækst og job Næste artikel Berlingske skal ikke længere stå bag Radio24syv Berlingske skal ikke længere stå bag Radio24syv