Første S-ligestillingsminister i 18 år vil rense lovgivningen for diskrimination: Måtte selv springe ud i en "totalt mandshørmende arbejdskultur"

LIGESTILLING: Mogens Jensen (S) vil som ny ligestillingsminister tage aktive lovinitiativer for at sikre, at ingen i Danmark bliver diskrimineret på baggrund af sin seksualitet, etnicitet eller kønsidentitet. Men det er for tidligt at sige, hvilke lovforslag regeringen vil fremsætte.

Ikke siden Lotte Bundsgaard (S) for 18 år siden forlod posten, har en socialdemokratisk politiker siddet som Danmarks ligestillingsminister. Og Mogens Jensen (S) er samtidig den første åbent homoseksuelle mand til at varetage jobbet.

Han mener selv, at det gør, at han "har et særligt engagement i at sikre et højt ambitionsniveau" på ligestillingsområdet. Og det skal fremover være slut med lovgivning, der diskriminerer minoritetsborgere på baggrund af deres seksualitet, kønsidentitet eller etnicitet. 

Sådan lød det fra ministeren, da han fredag åbnede en konference hos 3F om LGBT+-personers ligestilling på det danske arbejdsmarked arrangeret af FIU (Fagbevægelsernes Interne Uddannelser) i anledning af Copenhagen Pride Week, der slutter søndag.

"Det er svært at ændre den kultur, der findes på nogle arbejdspladser og andre steder i samfundet, men i folketingssalen kan vi ændre loven, og det går regeringen forrest for at sikre. Det her er mit håndslag på, at vi vil tage aktive lovinitiativer, der yderligere vil gøre det muligt at leve sit liv, som den man er, i Danmark uanset sin seksualitet, etnicitet, kønsidentitet eller anden form for baggrund," sagde Mogens Jensen i sin tale. 

Sprang ud i en skurvognskultur
Hver fjerde adspurgte LGBT+-person føler stadig ikke eller kun i nogen grad, at vedkommende kan være åben om sin seksualitet på arbejdspladsen. Særligt LGBT+-personer blandt ufaglærte og faglærte oplever barrierer for åbenhed og en generel negativ attitude over for LGBT+-personer. 

Det viser en ny undersøgelse, som Als Research har udført på vegne af den tidligere minister på området, Eva Kjer Hansen (V), og som den nye minister også adresserede i sin tale. 

"Det gør mig rigtig trist, og det store spørgsmål er, hvad vi kan gøre ved det. De svar har jeg ikke. Derfor kommer vi til at følge rapporten op med en ny undersøgelse, der går dybere ind i spørgsmålet om, hvilke sammenhænge og situationer det er, at nogle oplever de her barrierer," lød det fra Mogens Jensen. 

Han fortalte, at han selv har oplevet, hvordan det føles at holde sin seksualitet skjult på sin arbejdsplads. 

"I 1987 blev jeg ansat i LO, og der er ingen tvivl om, at det var en skærpet omstændighed for mig at skulle springe ud på en arbejdsplads, der dengang havde en totalt mandshørmende arbejdskultur. Én kvindelig konsulent var på det tidspunkt ansat i LO foruden HK-sekretærerne og rengøringspersonalet. That was it. Jeg tænkte meget over, hvordan mine venner i forbundet, der var smede og mekanikere og havde en rigtig skurvognsjargon, ville reagere," sagde Mogens Jensen i sin tale. 

Ministeren glædede sig ikke desto mindre over, at 69 procent, og dermed langt størstedelen af de adspurgte i undersøgelsen, i høj grad eller meget høj grad føler, at de kan være åbne omkring deres seksualitet på deres arbejdsplads. 

Store udfordringer i nydanske miljøer
I 2015 viste en undersøgelse, at LGBT+-personer i etniske minoritetsmiljøer i særlig grad oplever mistrivsel og udsættes for diskrimination.

Knap hver syvende af de adspurgte svarede i undersøgelsen, at de havde været udsat for vold eller trusler om vold fra deres familie, mens hver tredje svarede, at de inden for det seneste år havde overvejet at begå selvmord. 

Hvad vil den nye minister gøre ved det? Mogens Jensen peger på, at der under den tidligere regering allerede er afsat penge til ”nogle målrettede kampagneindsatser”:

”Og der vil jeg have et særligt fokus på, hvordan vi når ud til de her grupper. Både med oplysning til den brede gruppe, men også om hvordan nydanske LGBT+-personer kan få råd og vejledning, og hvordan de kan søge støtte og hjælp," siger han til Altinget.*

Foreningen Sabaah efterspørger mere oplysning i undervisningen. De mener, at det er et problem, at emnet kun begrænser sig til seksualvejledningen i de ældre klasser. Er det et område, du i samarbejde med undervisningsministeren vil sætte ind på?

"Jeg har den koordinerende funktion som ligestillingsminister i forhold til regeringens samlede indsats. Jeg kan bringe ønskerne videre til undervisningsministeren, og det vil jeg selvfølgelig gøre. Fra min side kan jeg fortælle, at vi kommer til at lave en specifik indsats i forhold til undervisningsmaterialer og læring, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, og vi gør det gerne i et fortsat samarbejde med Sabaah," siger Mogens Jensen.

Ud over materialerne til skoler er der blevet udarbejdet en vejledning til asylcentre om, hvad man skal være opmærksom på, når LGBT+-personer bliver indkvarteret på centrene. Og foreningen Sabaah har fået støtte til at udvide sit arbejde med rådgivning og oplysning.*

Minister afventer lovrevision 
I juni sidste år fremlagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) en handlingsplan med 42 initiativer, der skulle sikre mere tryghed og bedre livskvalitet for LGBT+-personer i Danmark. Planen var den første af sin slags. 

Mogens Jensen roste planen i sin tale hos 3F, men understregede, at "det ikke er nok". 

Ministeren ønsker imidlertid ikke at komme med konkrete bud på, hvilke lovændringer S-regeringen vil fremsætte for at sikre mere ligestilling af LGBT+-personer. 

"Der er sat gang i en større lovgennemgang af ting, der kan være diskriminerende, eller som forhindrer, at alle mennesker har lige rettigheder. Ud af det vil der komme en række forskellige problemstillinger, vi skal kigge på. Jeg tager ikke stilling til nogen af dem enkeltvis," siger Mogens Jensen, da Altinget spørger ham, om regeringen støtter Enhedslistens forslag om at give børn mulighed for at have op til fire juridiske forældre. 

Ligestillingsministeren har inviteret arbejdsmarkedets parter og repræsentanter fra LGBT+-miljøet til et dialogmøde, hvor de skal drøfte, hvilke indsatser og værktøjer der er behov for.

*Artiklen er ændret fredag den 20. august 2019 klokken 14. En sætning fra Mogens Jensen citat er fjernet, fordi det fejlagtigt gav indtryk af, at der først kommer penge til området i 2021. Og de konkrete initiativer er tilføjet.

Forrige artikel Rosenkrantz-Theils nye politiske enhed kan ende som Rolls Royce eller ren flødeskum Rosenkrantz-Theils nye politiske enhed kan ende som Rolls Royce eller ren flødeskum Næste artikel Ugen i dansk politik: Wammen indleder forhandlinger, og Frederiksen møder Merkel igen Ugen i dansk politik: Wammen indleder forhandlinger, og Frederiksen møder Merkel igen