Henrik Christoffersen: Når stærke elever lærer nok i folkeskolen

KLUMME: Regeringens nye program for særtilskud til skoler, der evner at reducere andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, er en uhumanistisk tilgang til den enkelte elev, som forhindrer at alle elever får foldet deres potentiale stærkest og smukkest ud, skriver Cepos.

PAS DIG SELV! Regeringens nye program for særtilskud lader de dygtigste elever i stikken, mener Henrik Christoffersen.
PAS DIG SELV! Regeringens nye program for særtilskud lader de dygtigste elever i stikken, mener Henrik Christoffersen.Foto: Colourbox
Henrik Christoffersen

"Jeg er overbevist om, at børn, som de er flest, kan lære nok i skolen, hvis de får mulighed for det", udtalte statsminister Lars Løkke Rasmussen til Politiken den 25. april. Anledningen var, at regeringen introducerer et program for særtilskud til udvalgte skoler på mellem 1,3 og 1,5 millioner kroner om året afhængig af skolens størrelse, hvis de over tre år reducerer andelen af elever, der får under karakteren 4 i dansk og matematik, med samlet 15 procentpoint.

Det er ikke trivielt, hvilken betydning sådan et initiativ egentlig kan tillægges. For mig at se rejser det mildest talt en række spørgsmål:

Det er for det første et aldeles kritisabelt udgangspunkt for et skolepolitisk udspil, at det skulle handle om at lære nok. Imidlertid ligger det jo i statsministerens statement, at en del elever ikke lærer nok, men til gengæld kan udsagnet så ikke læses på anden måde, end at Lars Løkke Rasmussen mener, at de øvrige elever lærer nok. Et løft til dem skal ikke præmieres. Menneskesynet er skræmmende.

Læs mere: Riisager: Unge skal ikke uddanne sig for statens skyld

Når undervisningsminister Merete Riisager som en kommentar til regeringsudspillet udtaler, at "der er tale om rigtig mange penge, der kan være et stort boost til den enkelte skole", så må forklaringen være, at hun har valgt sig nogle dårlige rådgivere.

Henrik Christoffersen, Forskningschef, Cepos

Ligeledes er tilgangen ud fra en samfundsøkonomisk betragtning katastrofal. Det er de stærkeste elever, som kommer til at udgøre kernen på næste generations arbejdsmarked, og det er de menneskers viden og kompetencer, som bliver afgørende for samfundets evne til at skabe værdi i den næste generation.

Det er også værd at fundere over, hvorledes regeringens skoleudspil vil blive modtaget af borgerne og specielt af forældrene til skolernes vordende elever. De får nu præsenteret en virkelighed, hvor deres potentielle skole vil blive ledt til at dreje opmærksomheden mod de svageste elever, hvorimod skolen ikke vil få noget ud af at have ambitioner på de stærkere elevers vegne.

Det er jo udmærket, såfremt forældrene på forhånd er bevidste om, at deres barn hører til blandt de allersvageste. For de øvrige forældre, som står overfor at skulle finde skole til deres barn, må udsigten derimod virke bekymrende.

Undervisningsministeren har netop orienteret om et andet initiativ på skoleområdet, som går ud på at få undersøgt, hvad der motiverer stadig flere forældre til at vælge en fri grundskole til deres barn. Der er altså opmærksomhed på denne problematik i regeringen, og så forekommer det mildest talt overraskende, at man ikke evner at se tingene i sammenhæng.

For hvor vanskeligt kan det være at slutte, at forældre med blot lidt ressourcestærke børn vil blive yderligere tilskyndet til at søge en fri grundskole til deres barn, når de bringes til at indse, at den relevante folkeskole bliver sat til at prioritere andre børn frem for deres barn?

Som udgangspunkt er det kommunerne, som er tillagt ansvaret for landets folkeskoler. Det indebærer, at det er kommunerne, som inden for folkeskolelovens rammer skal tilrettelægge indsatsen i skolerne. Regeringens initiativ anfægter denne ansvarsfordeling, så det bliver uklart, hvem der egentlig kan drages til ansvar for en dårlig skole. Det er særdeles usundt. De skoler, som ikke udvælges til en regeringsstyret præmieordning, kan med rette undskylde sig med, at de ikke får mulighed for at mobilisere et løft.

Selve grundbetragtningen bag regeringsudspillet - at det er penge, som skaber den gode offentlige indsats - er i det hele taget problematisk.

Undervisningsministeriet beregner årligt, hvilket karakterniveau ved afgangsprøverne efter 9. klasse, som kan forventes på de enkelte skoler, givet elevernes socioøkonomiske baggrund. Når disse forventede præstationer stilles over for de faktisk realiserede resultater, fremkommer en difference, som kan tolkes som et udtryk for effekten af de enkelte skolers indsats.

Læs mere: Riisager: Ingen vej udenom de nationale test

Jeg har set på, hvorledes skolernes evne til således at løfte eleverne hænger sammen med skolernes budgetter. Her viser det sig, at der ikke findes nogen sammenhæng. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at skoler og kommunalpolitikere ikke er interesserede i penge. De modtager selvfølgelig gerne penge, mens det altså er mere tvivlsomt med modydelserne. Så når undervisningsminister Merete Riisager som en kommentar til regeringsudspillet udtaler, at "der er tale om rigtig mange penge, der kan være et stort boost til den enkelte skole", så må forklaringen være, at hun har valgt sig nogle dårlige rådgivere.

Havde regeringen anlagt en humanistisk tilgang til skolen, ville den have insisteret på, at danske skoler skal understøtte hver enkelt elev i bestræbelsen for, at alle elever får foldet deres potentiale stærkest og smukkest ud. Det er lighed. Lars Løkke Rasmussens og Merete Riisagers præmiespil er inhumant, og jeg fatter ikke, at borgerlige politikere kan finde på at gå efter at gøre alle borgere ens ved at fastslå, at de dygtige har lært nok.

......

Henrik Christoffersen er forskningschef i den borgerligt-liberale tænketank Cepos. Han forsker blandt andet i den offentlige sektors økonomi og det kommunale område. Han har tidligere været forskningsleder hos AKF samt vicekontorchef hos KL og har siden 1976 været ekstern lektor i offentlig udgiftspolitik og boligøkonomi på Københavns Universitet. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Christoffersen

Fhv. forskningschef, Cepos
cand.polit.

Lars Løkke Rasmussen

Udenrigsminister, MF (M), politisk leder, Moderaterne, fhv. statsminister
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00