#Hvad-vil-S: Tilliden til skattevæsenet skal genoprettes

SKATTEPOLITIK: Socialdemokratiet vil genoprette tilliden til skattevæsenet, der har været ramt af skandale på skandale de sidste år. Og så skal EU indgå en fælles minimumsgrænse for selskabsskatten.

Danskerne skal have tiltro til, at deres skattepenge bliver forvaltet forsvarligt og retfærdigt.

Derfor skal der ryddes op i Skat, mener Socialdemokratiet.

Det er partiets skatteordfører, Jesper Petersen, der fortæller, hvad det største parti i Danmark mener på skatteområdet.

Det gør han i Altingets serie #HvadVilS, hvor Socialdemokratiet får ordet, så danskerne ved, hvad det måske kommende statsministerparti står for.

Hvad er det vigtigste at få gennemført på det skattepolitiske område, hvis I selv kunne bestemme?
”At få genoprettet vores skattevæsen. Så vi får et effektivt og retfærdigt skattevæsen, som borgere og virksomheder har tillid til. Der har været massive problemer på skatteområdet igennem en årrække, og det er der stadigvæk."

"Det koster mange penge, som kunne bruges til velfærd. Omkring 25 milliarder kroner årligt i tabte skatteindtægter. Med 1.000 ekstra medarbejdere decentralt placeret uden for de største byer vil vi kunne nedbringe det tab med fem milliarder kroner årligt, som man så har mere til at drive velfærdssamfund for."

"Endelig må man ikke tage fejl af, at vi er inde og røre ved noget helt grundlæggende i vores samfund – tilliden til, at skattevæsnet fungerer. Hele den mekanisme, som på en retfærdig måde finansierer det velfærdssamfund, som de fleste danskere godt kan lide. Hvis man mister den tillid, så er vi først for alvor i problemer."

Regeringen har delt Skat i syv styrelser, der skal fordeles i landet og vil fordele 1.000 ekstra medarbejdere i landet. Er jeres politik ikke den samme?
"Det er på ingen måder det samme. Regeringen lægger tal sammen for flere år og blander kontrol med de ting, der er aftalt omkring inddrivelse og ejendomsvurderinger, for at slå sig på brystet og få tingene til at lyde bedre, end de er. Det er desværre en arbejdsform og en uskik, flere ministre har."

"Med aftalen om investeringsplanen for Skat fra 2016 lykkedes det at få afsat penge til at genoprette gældsinddrivelsen og at udvikle det nye ejendomsvurderingssystem. Det er rigtig godt, og vi har aktivt medvirket i den aftale. Men den handler bare slet ikke om Skats kontrolområder. Det forsøgte vi at få med, men det blev hældt ned ad brættet, og så måtte vi danne flertal uden om regeringen sammen med Dansk Folkeparti nogle måneder senere."

"Når Skatteministeren og Finansministeren nu taler om 10 milliarder kroner og et stort antal medarbejdere, så er det altså primært inddrivelse og ejendomsvurderinger, det handler om. Det er udmærket, men det bliver kontrollen ikke bedre af. Og underliggende har der i en årrække været en forringelse af kontrolområderne."

Er der andet i jeres udspil til genoprettelse af tillid til Skat end de 1.000 ekstra medarbejdere?
”Det er tydeligt, at det har været svært at placere det politiske og administrative ansvar for de problemer, Skat har haft. Der skal være et klarere ansvar. Og ledelsen skal tættere på de medarbejdere, som de leder. Så der er fornuft i at lave en ny organisering inden for Skat. Men hvis ikke der er de tilstrækkelige ressourcer og det mandskab, der skal til for at gennemføre kontroller og øget vejledning, så kommer man ikke i mål.”

Hvordan får man bedre kontrol og vejledning?
”Der er behov for, at skattevæsenet bliver dygtigere til at vejlede og servicere. Det handler om medarbejdere, men det handler også om IT, service og vejledning overfor virksomhederne. Indberetningen skal være enkel, og det skal være så nemt som muligt at undgå fejl for dem, der gerne vil spille efter reglerne. Og det er heldigvis de fleste.”

Kommer der en skattereform, hvis I får magten?
”Vi ser ikke noget behov for en skattereform, fordi vi med reformen fra 2012 løste de udfordringer, der var. Der sørgede vi for, at der er en større gevinst på arbejde, og at almindelige lønmodtagere ikke er omfattet af topskatten.”

"Hvis man styrker skattevæsenet og lader være med at gennemføre de enten direkte eller skjulte former for topskattelettelser, som regeringen konstant forsøger at komme igennem med, så er der faktisk de indtægter, der er behov for i de kommende år.”

Forventer I at lave skattepolitik med jeres parlamentariske grundlag eller Venstre?
”Det håber jeg, vi kan komme til at gøre med mange partier. Vi vil i det hele taget gerne gøre op med blokpolitikken, og den situation, at et lille fløjparti truer sig til uforholdsmæssig stor indflydelse. Det er et bredt ønske i Socialdemokratiet, at vi kan genetablere et bredt politisk samarbejde."

"Når det handler om skattevæsenet, har vi set meget ens på det med venstrefløjspartierne, Radikale Venstre og ikke mindst Dansk Folkeparti, hvor jeg har et godt samarbejde med deres ordfører, Dennis Flydtkjær.”

Så I har ikke bestemt jer endnu?
”Nej, men vi vil gerne lave aftaler med alle, hvor det kan lade sig gøre. Vi vil gå efter at få vores politik igennem.”

Er det den samme type skattepolitik fra jeres tidligere regeringsperiode, man kan forvente fra S?
”Princippet i vores politik var at lave en ændring af personskatten, hvor nedsættelsen primært var rettet imod de lavestlønnede. Der blev også indført nogle forbedringer for enlige forsørgere, der kom ind på arbejdsmarkedet. På erhvervsområdet handlede tiltagene om at understøtte et stærkt erhvervsliv og en god konkurrenceevne. De udgangspunkter er stadig gældende."

Kan borgerne forvente skattelettelser fra en S-regering?
"Hvis der er råd til det, så er vi ikke modstandere af at kunne sætte personskatten ned. Lige nu er vi bare ikke i en situation, hvor det løser Danmarks problemer at give skattelettelser. Der er ikke råd til det, hvis vi skal kunne fastholde kvaliteten i vores velfærd og udvikle den til det bedre. Skal opsvinget være langt og give fremgang for flere, så er det uddannelse, opkvalificering og investeringer, det drejer sig om.”

”Vi vil gerne gøre fradraget til forsknings- og udviklingsaktiviteter større, ligesom vi gerne vil gøre det mere attraktivt at omdanne sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Skal det virke, skal man til gengæld droppe den fjernelse af arveafgiften på virksomheder, som regeringen har fået vedtaget, men som stadig kun er under indfasning.”

Hvad er ellers vigtigt på skatteområdet?
”Vi er nødt til at fortsætte opgøret med skattely, som koster mange penge og er dybt urimeligt overfor alle andre."

"Og så er der behov for at stoppe det ræs mod bunden indenfor selskabsskatten, som der er internationalt og i EU. Situationen i sidste valgperiode tvang os til at ændre selskabsbeskatningen. Men i stedet for at blive ved med at konkurrere på det og udhule hinandens skattegrundlag som nabolande, så burde vi stå sammen om at få sat en mindstesats for selskabsskatten i EU og en måde at beskatte de digitalt baserede selskaber på, som i dag kan undgå skat i lande, hvor de ellers har omfattende virksomhed.” 

Forrige artikel Danmarkskort: Hvilke kommuner får flest statsjob i forhold til indbyggertallet? Danmarkskort: Hvilke kommuner får flest statsjob i forhold til indbyggertallet? Næste artikel Dagens overblik: Regeringen vil give alle lov til at have peberspray Dagens overblik: Regeringen vil give alle lov til at have peberspray