Lars Trier Mogensen: Venstrefløjen har sovet i timen under coronakrisen

KOMMENTAR: Krisepakkerne risikerer at få samme skæve sociale effekt som under finanskrisen, hvor dem oppe i toppen, der er for fede til at fejle, får flest penge, mens ængsteligheden atter spreder sig i bunden i samfundet, skriver Lars Trier Mogensen.

Omvæltningerne har næsten bibelske dimensioner: Siden aktiemarkedet ramte bunden i slutningen af marts, er det danske C25-indeks steget med over 25 procent.

Optimismen er vendt hurtigt tilbage på børserne, og lige nu kan nogle af landets rigeste smile hele vejen hen til banken og glæde sig over, at politikerne har holdt hånden under deres papirformuer: "Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal få overflod."

Samtidig er bunden blevet slået ud af arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen er styrtdykket og har dag for dag presset antallet af ledige tilsvarende op – med over 25 procent. Op til tæt på 180.000 arbejdsløse.

Her hænger pessimismen fast, for de lavestlønnede betaler igen den højeste pris: "Den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har," som tolderen Matthæus skrev.

Officielt er fortællingen om hjælpepakkerne en helt anden og mere farisæisk: S-regeringen har gjort et stort nummer ud af at hjælpe almindelige lønmodtagere, og sammenlignet med det totale kollaps i de fleste andre lande har de danske redningspakker da også haft en væsentligt mere socialt afbalanceret profil. Den danske model har atter vist sig slidstærk.

Den økonomiske førstehjælp var til stor gavn for både høj og lav. Hvis mere end 150.000 lønmodtagere ikke straks var blevet reddet af trepartsaftalen om lønkompensation, ville situationen utvivlsomt have udviklet sig katastrofalt, og statsminister Mette Frederiksen (S) kan med rette hævde, at hun har handlet markant anderledes, end daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gjorde, da finanskrisen for alvor ramte Danmark i 2009. Dengang blev bankpakkerne kun uddelt til de mest formuende, og efterfølgende blev dagpengene og efterlønnen forringet.

De sociale effekter nu kan imidlertid ende med at blive næsten lige så skævvredne.

Selvom aftalen mellem S-regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation reelt har sikret, at tusindvis af virksomheder ikke gik omgående gik konkurs, og at endnu flere ansatte ikke i samme sekund fik stukket en fyreseddel i hånden, risikerer coronakrisen at vende en tung bund nedad. Velstandstabet bliver relativt størst blandt dem, der ikke har en personlig portefølje af C25-aktier.

Eftervirkningerne fra finanskrisen trækker desværre stadig dybe spor og varsler, hvor slemt det kan blive igen: "Dengang mistede mange lønmodtagere deres job og mærkede et lønefterslæb og lavere beskæftigelseschancer i mange år efter," skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en ny analyse. Økonomiske kriser sparker benene væk under dem, der i forvejen står mest skrøbeligt.

Nu risikerer særligt yngre løstansatte, fakturalønnede og titusindvis af freelancere, der samlet set er blevet døbt "prekariatet", fordi de som et nyt pjalteproletariat ikke har faste indkomster og ofte lever fra dagen til vejen, at blive kvast i kølvandet på corona. Nogle af de fattigste i Danmark er faktisk små selvstændige, der ikke engang har noget socialt sikkerhedsnet at falde tilbage på, hvis indtægterne svigter som nu.

Det voldsomme velstandstab, som Danmark rammes af her i 2020, og hvor Nationalbanken i værste fald regner med et fald i bruttonationalproduktet på op til 10 procent, vil først og fremmest kunne mærkes blandt dem, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ganske enkelt fordi arbejdsløsheden ventes at sætte sig på et betydeligt højere i en længere periode, og både ældre og unge vil få langt sværere ved at skrabe en stabil indtægt sammen.

Omvendt understøttes toppen af samfundet, eksempelvis ved at Den Europæiske Centralbank (ECB) i disse uger opkøber virksomhedsgæld i stor stil, samtidig med at lånemulighederne er blevet drastisk udvidet. Og samlet set ser firmaejerne således ud til at ville klare sig noget mere smertefrit gennem coronakrisen, hvilket de stigende aktiekurser jo vidner om.

Skævvridningen præger dog ikke den politiske dagsorden i Danmark. Endnu. Og det har en enkel forklaring: Venstrefløjen har ganske enkelt været for svag, uinteresseret og alene optaget af offentlig velfærd.

Under de seneste ugers hektiske forhandlinger har hverken Enhedslisten eller SF valgt at prioritere en mere social retfærdig fordeling af milliardpakkernes effekter. De mindst velbemidlede er blevet ladt i stikken. Igen.

Som regeringsparti kan Socialdemokratiet undskylde sig med, at man dels har handlet beslutsomt og dels har været nødt til at tage brede samfundshensyn – og at det hurtigt kunne være gået meget værre. Se blot på USA, hvor fattigdomen nu raser i et omfang, så hver femte barn ikke længere får nok at spise hver dag.

Selvom Socialdemokratiet næppe selv mener, at regeringen har svigtet socialt – på nogen måde – er bundlinjen ikke desto mindre, at de danske hjælpepakker ikke har kunnet forhindre en øget social skævvridning, som ydermere vil blive forstærket i de kommende år.

Enhedslisten og SF har glimret ved deres fravær. Forblændet af bløde velfærdsløfter har venstrefløjen misset muligheden for at stille kontante velstandskrav. Og i den praktiske udformning af de statslige hjælpepakker har både Enhedslisten og SF reelt vist sig lige så betydningsløse som højrefløjen. S-regeringen har kørt showet helt alene i tæt koordinering med landets største lobby- og interesseorganisationer.

Partiledergruppen, der i sidste uge forhandlede på Marienborg, har været de rene statister. Forløbet har særligt ydmyget lederne af støttepartierne: Ved at acceptere at deltage på lige fod med de andre er Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr trådt ned på samme niveau som Pernille Vermund og Josephine Fock.

Helt ceremonielt spiller Enhedslisten og SF ikke længere en hovedrolle for S-regeringen. Partilederne er alle lige – og alle ligegyldige.

Undtagelsestilstanden kunne ellers have været et gyldent øjeblik for venstrefløjen.

Selv mainstreamøkonomer er nemlig begyndt at foreslå akutte tiltag, som kan lyde helt socialistiske og i hvert fald socialt progressive. Mest markant har overvismand og professor Carl-Johan Dalgaard foreslået, at de fattigste skal have udbetalt ekstra penge:

"Det giver rigtig god mening så hurtigt som muligt at kanalisere flere penge ud til de borgere, der har en stor tilbøjelighed til at forbruge; og det er typisk de unge, de ældre og de lavtlønnede," udtalte han til Politiken allerede 1. april. Og det var bestemt ikke en aprilsnar.

Sammen med andre velestimerede økonomer har Carl-Johan Dalgaard anbefalet politikerne at dele flere penge ud i bunden, fordi det er her, at de først vil blive brugt.

Det kaldes "helikopterpenge": "Principielt set vil det bedste være at sende folk i de her grupper en check og sige: 'Er I søde at bruge de her penge på forbrugsgoder i samfundet'," udtalte overvismanden til Information.

Logikken, der – indrømmet – kan lyde, som var den udtænkt i en marxistisk studiekreds eller i et tivoliland, er altså, at blandt andet kontanthjælpsmodtagere, folke- og førtidspensionister og studerende skal have mærkbart mere i overførselsindkomster, fordi de i modsætning til middel- og overklassen straks vil bruge de ekstra penge på basale fornødenheder.

Hvis venstrefløjen havde fået gennemtrumfet uddelingen af sådanne "helikopterpenge" som en central del af hjælpepakkerne, ja, så ville man måske kunne tale om, at den social balance var afstemt.

Men hverken Enhedslisten og SF har valgt at gøre vismandens forslag til et uomgængeligt krav i forhandlingerne. I stedet har deres forhandlere stået anonymt i baggrunden, eftersnakket sosserne og virket nervøse.

Alt var ellers sat op til rødt smash. Det er yderst sjældent, at venstrefløjens ideologiske drømme og vismændenes småborgerlige snusfornuft går op i en højere enhed, og når det så endelig sker, er det mere end bizart, at Enhedslisten og SF ikke slår til.

Modsat situationen under finanskrisen, hvor bankerne, der blev vurderet til at være too big to fail, for fede til at fejle, og derfor blev reddet med milliardpakker, og hvor perioden bagefter blev præget af smalhals og austerity-politik, kunne coronakrisen nu have været en perfekt anledning til et økonomisk sporskifte.

Men intet er sket.

Idéen om større økonomisk omfordeling som en effektiv kur mod coronanedturen vinder dog udbredelse i andre lande end Danmark, også fra uventede kanter.

En gruppe forskere fra Harvard University og softwarefirmaet Salesforce præsenterede i forrige uge en ny økonomisk model, AI Economist, der bygger på kunstig intelligens og maskinlæring.

Robotten spytter opsigtsvækkende resultater ud, der er spektakulært anderledes, end hvad vi i Danmark er vant til at få fra Finansministeriets gamle regnemodeller.

Robotmodellens algoritmer er kommet frem til, at det mest optimale vil være et nyt skattesystem med "højere skattesatser for de rige og lavere for middelklassen, så der genereres flere penge til at understøtte folk med de laveste indtægter". Sågar flere nøk længere, end vi allerede har i de nordiske lande.

Når selv konservative økonomer i Boston og alt andet end øllebrødsbarmhjertige it-kapitalister fra San Francisco kan se perspektiverne i en radikalt større grad af økonomisk omfordeling, kunne man godt forvente, at den danske venstrefløj ville vågne til øjeblikket.

Men de fattigste må fortsat kigge forgæves efter helikopterpengene.

Mønsteret er stort set det samme i dagpengedebatten, dog med små pib til forskel.

Selvom fagbevægelsen længe har kæmpet for at øge den såkaldte kompensationsgrad, så dagpengesatsen igen kommer tættere på lønniveauet, har hverken Fagbevægelsens Hovedorganisation, SF eller Enhedslisten formået at rykke S-regeringen så meget som en millimeter i de seneste uger.

Ligegyldigt hvor mange milliarder, der pumpes ud til at afstive værdien af de største virksomheder, ønsker de gamle magtpartier ikke at bruge så meget som en bøjet femøre på dagpengene for almindelige lønmodtagere.

Retfærdigvis har Enhedslisten foreslået, at "dagpengeydelsen skal hæves i foreløbig tre måneder", så man ville kunne få "90 procent af sin tidligere indtægt, dog højst 25.000 kroner".

Og SF har også netop foreslået, at barselsorloven skal forlænges på dagpengesats. Men den barske kendsgerning er, at venstrefløjen ikke er kommet igennem med deres krav. Fordi de har prioriteret anderledes. Og fordi S-regeringen kan spise dem af med mindre.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har hele vejen igennem gjort det klart, at S-regeringen ikke vil røre ved dagpengesatserne. Han vil heller ikke sætte dagpengeuret i stå, så de, der lige nu står over for at ryge ud af systemet efter to års ledighed, ville kunne få forlænget perioden lidt – som blandt andet forbundsformand i HK Kim Simonsen har foreslået.

Nej, der er lukket ved kasse ét. Særligt når det politiske tryk ikke er større end nu.

S-regeringens indrømmelser til venstrefløjen har i det hele taget kun været af symbolsk karakter. Ufarlige småtterier.

Det skabte ganske vist opmærksomhed, da Venstre tilsluttede sig Enhedslistens ønske om, at virksomheder ikke må udbetale udbytte til deres ejere, hvis de modtager statsstøtte.

Men forløbet afslører i virkeligheden mest Enhedslistens påfaldende lave ambitionsniveau. Når det yderste venstrefløjsparti ikke kræver mere ved forhandlingsbordet, end hvad partiformand Jakob Ellemann-Jensen (V) straks kan skrive under på, er Danmark meget langt fra en revolution.

Idéerne findes. Enhedslistens tidligere folketingsmedlem Pelle Dragsted har i Altinget slået til lyd for, at "staten skal have aktieandele, når den laver hjælpepakker".

Tilbage i marts skrev han, at "hvis staten (læs: skatteyderne) igen skal redde kriseramte virksomheder og banker med milliardstore kapitalindskud, er det afgørende, at vi denne gang gør det rigtigt".

Men dét er heller ikke sket: Staten får ikke aktier som modydelse for milliardstøtten, og derfor kan man jo nu konkludere, at hjælpepakkerne denne gang – set fra et venstrefløjsperspektiv – er blevet skruet forkert sammen. Igen.

Alle de vigtigste røde elementer er enten slet ikke blevet foreslået eller i hvert fald senere droppet uden større ballade, og resultatet af forhandlingerne er gang på gang endt præcis, som Mette Frederiksen og hendes rådgivere ønskede fra begyndelsen.

Sidste sommer var det Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, som løftede Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ind i Statsministeriet, men nu, hvor det gælder, har de tilsyneladende ikke modet til at veksle deres mandater til realpolitisk indflydelse. En tværpolitisk enighed om at lade efterskoleelever komme tilbage er tilsyneladende nok til at tilfredsstille de vildeste røde fantasier i dag.

Mere romantiske typer vil sikkert indvende: "Men det kan jo nås endnu". Og det er jo rigtigt. På forhånd kan det selvfølgelig ikke udelukkes, at Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, eller SF's formand, Pia Olsen Dyhr, pludselig stiller Mette Frederiksen stolen for døren og begynder at kræve et gedigent økonomisk løft fra bunden. Mærkeligere ting er trods alt sket, end at parlamentariske støttepartier får reel indflydelse på den førte politik.

Hvis de seneste uger kan bruges som målestok for venstrefløjens aktuelle styrke, må det dog konstateres, at Enhedslisten og SF ikke har mere konkret indflydelse på Mette Frederiksens kurs her under coronakrisen, end de havde tilbage under Lars Løkkes håndtering af finanskrisen. Altså zero, zilch, nada.

I bedste fald er venstrefløjens bidrag efterhånden begrænset til besværgelser om, at folk vil få det bedre i det hinsides, hvis bare de husker at spritte hænder.

-----

Lars Trier Mogensen er politisk kommentator og chefredaktør for nyhedsbrevet /dkpol. Han er tidligere vært på Det Røde Felt på Radio24syv og skriver fast analyser i dagbladet Information. Hver anden tirsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget.

Forrige artikel Niels Frid-Nielsen: Regeringens svageste led er kulturminister Joy Mogensen Niels Frid-Nielsen: Regeringens svageste led er kulturminister Joy Mogensen Næste artikel Jarl Cordua: Nu er Dansk Folkepartis storhedstid forbi Jarl Cordua: Nu er Dansk Folkepartis storhedstid forbi