Lars Trier Mogensen: COVID-blokken er den svageste opposition i dette årtusinde

KOMMENTAR: Nedsmeltningen i blå blok skyldes ikke kun den udefrakommende coronakrise og statsministerens eksplosive popularitet. De borgerlige fremstår i sig selv leddeløse, opgivende og som lammede af forvirring, skriver Lars Trier Mogensen.

Man skulle tro, at det var en heksedoktor – fra ét af de kinesiske vådmarkeder med slimede kryb og eksotiske pattedyr – der havde sammensat partiernes bogstaver i et anfald af obskur ondskab.

Men den er ulykkeligvis god nok: C for Konservative, O for Dansk Folkeparti, V for Venstre, I for Liberal Alliance og D for Nye Borgerlige skaber tilsammen den forbandede COVID-blok.

Lige siden den globale covid-19-pandemi ramte Danmark, har de fem partier samlet set styrtblødt i meningsmålingerne uden evne til at sætte en fælles dagsorden, mens de rød-grønne partier i Folketinget omvendt har vundet bred opbakning i befolkningen – med et historisk stærkt Socialdemokrati i spidsen.

På ultrakort tid er styrkeforholdene blevet markant forandret i dansk politik. I nogle målinger er der ligefrem et rødt "arbejderflertal", altså helt uden De Radikales lilla mandater og selv sagt uden det selvopløste Alternativet.

S-regeringen har fået overraskende let spil.

COVID-blokken virker som forhekset, for alt imens statsminister Mette Frederiksen (S) har kunnet svævet højere og højere som velfærdsstatens nye skytsengel, har de blå partier trukket sig selv længere og længere ned i et sort hul af magi.

Ingen ved længere, hvor de har Venstre eller de andre små blå partier. De borgerlige er gået i psykisk karantæne.

Umiddelbart kan det være tillokkende – ikke mindst for de borgerlige partiledere selv – at forklare kollapset alene med sygdommen udefra.

Covid-19 er da også oplagt én af forklaringerne på, at COVID-partierne flikflakker rundt uden mål og med. Men kun én af forklaringerne.

Den usentimentale diagnose er, at kvababbelserne for de borgerlige partier begyndte lang tid før, at den kinesiske flagermusvirus spredtes rundt på kloden. Dårligdommene er kun blevet yderligere accelereret.

Den største svaghed kredser om Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der efterhånden kun fremstår som statsministerkandidat af navn, ikke af gavn.

Han blev valgt i efteråret som en mindelig kompromiserstatning, fordi han hverken hed Kristian Jensen eller Inger Støjberg, og dermed var det mindst kontroversielle bud på en afløser for Lars Løkke Rasmussen.

Men hverken dengang eller senere har Jakob Ellemann-Jensen formået at formulere et politisk projekt, der kan samle de borgerlige partier om en slagplan, der på nogen tænkelig måde ser ud til at ville kunne true statsminister Mette Frederiksen, i hvert fald ikke inden næste folketingsvalg.

Den borgerlige blok har hverken et økonomisk program eller en værdipolitisk plan med potentiale til at kunne flytte flere hundredtusindvis vælgere. Og altså heller ikke en statsministerkandidat, som vil kunne omvende flertallet alene i kraft af sin hurtigt falmende karisma.

Den kronik, som Jakob Ellemann-Jensen fik trykt i Berlingske mandag, og som han for at udvise demonstrativt sammenhold havde fået skrevet sammen med de fire andre partiledere fra COVID-blokken – Søren Pape Poulsen, Kristian Thulesen Dahl, Alex Vanopslagh og Pernille Vermund – udstiller på ubarmhjertig vis, hvor få idéer de borgerlige reelt har at rutte med.

Deres rituelle besyngelse af forgængernes bedrifter med økonomiske reformer i 00'erne og 10'erne afføder ingen nye tanker, fremdrift eller i det mindste lidt kontrovers i dag, og der er heller ikke mange formuleringer i kronikken, som finansminister Nicolai Wammen (S) ikke ville have kunnet skrevet under på.

I fælles flok kan de fem partiledere ikke rigtigt svinge sig op til at ytre mere og andet end mainstreamalmindeligheder om for eksempel, at "pengene skal tjenes, før de kan bruges" og om betydningen af et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det grænser til ren og skær nonsens.

Endnu mere impotent er dog COVID-blokkens forsøg på at udfordre S-regeringens aktuelle håndtering af den forsigtige og gradvise genåbning af Danmark.

Renset for spin er ikkebudskabet fra de fem partiledere, at de hver især er parat til at lægge stemmer til alle de tiltag, som den socialdemokratiske regering måtte finde nødvendige. Det er så tandløst, som det overhovedet kan blive.

De principper om økonomisk ansvarlighed, som de fem partiledere fremfører i kronikken, rummer heller ikke nogen ideologisk kant, ja, de er faktisk så forblommede, at selv Enhedslisten i store træk ville kunne tilslutte sig ambitionerne om for eksempel at "bruge skattepengene klogt" eller om at have "styr på de offentlige finanser".

Netop Enhedslisten er blevet et forunderligt troldspejl, som viser, hvor svært det er for Jakob Ellemann-Jensen at træde i karakter som oppositionens leder.

Da han på Venstres vegne støttede kravet om, at virksomheder ikke må udbetale udbytte til deres ejere – hvis de modtager statslig krisehjælp – forærede han i samme øjeblik et symbolsk trofæ til Enhedslistens Pernille Skipper.

"Det var alligevel satans. Tak skal du ha'," lød det triumferende fra venstrefløjens leder.

Selv om kravet reelt kun styrker virksomhedernes likviditet og ydermere kan annulleres, hvis et beskedent beløb på 60 millioner kroner tilbagebetales til statskassen, har Jakob Ellemann-Jensen med sin opbakning til det kapitalismekritiske forslag skabt betydelig splid i den borgerlige blok – også langt større splittelse, end de udglattende formuleringer i kronikken nu vil kunne kitte sammen.

For Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige er udbyttestoppet nemlig også ladet med satanisk energi.

I praktisk politik tumler den parlamentarisk uerfarne Jakob Ellemann-Jensen i disse uger rundt som en større støtte for S-regeringen end for de blå partier:

"Vi var sat skakmat i forhandlingerne, fordi Venstre bakkede op om et gammelt Enhedslisten-forslag," lød det opgivende fra Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, som retfærdigvis er én af de eneste fra oppositionen, som her i de seneste uger har turdet kritisere Mette Frederiksens regimente.

Ud over selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen himself, der som en anden kamikaze-enmandshær fra sidelinjen har formået at skabe endnu større forvirring om, hvor Venstre egentlig placerer sig i tidens politiske landskab.

Under coronakrisen har Lars Løkke gang på gang fremført en politisk dissens, der afviger langt mere spektakulært fra Jakob Ellemann-Jensens diffuse udmeldinger, end hvad andre menige folketingsmedlemmer tidligere er blevet hårdt sanktioneret for at ytre på tværs af partilinjen.

Eksempelvis blev Kristian Jensen i januar frataget sine ordførerskaber, da han ganske fredsommeligt havde foreslået i et interview, at Venstre burde indgå en større økonomisk reformpakke med regeringen, De Radikale og Konservative.

Dengang ville Jakob Ellemann-Jensen ikke finde sig i, at den netop afsatte næstformand åbent blandede sig i Venstres linje. Men nu hvor Lars Løkke, der formelt set stadig er medlem af Folketinget, konstant bralrer op med langt mere vidtgående forslag og højlydt sætter spørgsmålstegn ved den nye formands gøren og laden, ja, så sker der absolut intet – andet end en fortsat udhuling af Jakob Ellemann-Jensens autoritet.

Skærmydslerne for COVID-blokken stopper imidlertid ikke ved Ellemann junior.

Også Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, oplever i disse måneder et monumentalt fald fra tinderne, som forstærker usikkerheden om, hvordan de borgerlige partier egentlig skal kunne mobilisere de stadigt flere vælgere, som er krydset over midten til rød blok.

Efter at være blevet mere end halveret ved sidste folketingsvalg har Dansk Folkeparti sidenhen tabt yderligere en fjerdedel af vælgerne og ser i de allerseneste meningsmålinger ud til nu at være skåret ned til samme størrelse som arvefjenden Radikale Venstre.

Som et opsigtsvækkende særsyn har Kristian Thulesen Dahl tilmed oplevet at blive kritiseret fra egne rækker, og Dansk Folkeparti udgør ikke længere det effektive brohoved ind blandt ældre socialdemokratiske provinsvælgere, som tidligere har sikret valgsejre til den borgerlige blok.

Den kyniske vinderformular, som stabschef i Statsministeriet Martin Rossen og tidligere S-minister Henrik Sass Larsen sammen udviklede for Mette Frederiksen, og hvor Socialdemokratiet på én og samme tid er rykket til højre i rets- og udlændingepolitikken og tilsvarende til venstre i fordelingspolitikken, har fuldstændigt taget brodden af Dansk Folkeparti.

Kristian Thulesen Dahl har ikke haft noget modtræk til den socialdemokratiske dobbeltflankemanøvre, og med en stadig mere resigneret attitude har han i stedet kunnet se vælgerne sive (tilbage) til sosserne.

Lige nu er opbakningen bombet tilbage til omkring partiets første spæde folketingsvalg i 1998.

Hvis der overhovedet var nogen oplagte udfordrere til posten som partiformand, ville Kristian Thulesen Dahl for længst været blevet forsøgt kuppet.

Men i det stramt topstyrede parti er der stadig ingen, som i slet ingen, der har en bedre plan for partiets genrejsning. Som det måske allerstørste svaghedstegn i den borgerlige blok har Dansk Folkepartis kollaps derfor endnu ikke fået nogen konsekvenser.

Kristian Thulesen Dahl synes at have affundet sig med sin nye birolle, og det er derfor tæt på umuligt at se, hvordan Dansk Folkeparti på kort sigt skal kunne mere end fordobles i vælgertilslutning, konkret ved at trække mindst 300.000 vælgere væk fra rød blok og hen over midten.

Og så længe det fortsat virker komplet usandsynligt, vil magten ikke skifte i Danmark: Uden et populært Dansk Folkeparti kan Venstre glemme alt om at genindtage Statsministeriet.

Det eneste lille tegn på styrke i den borgerlige blok er paradoksalt nok også en svaghed.

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har klaret sig ganske hæderligt både før og under coronakrisen, men jo mere pondus han vinder, desto svagere kommer Jakob Ellemann-Jensen tragisk nok til at fremstå, og dermed svækkes hele blå blok.

Realiteten er ikke desto mindre, at mange borgerlige folketingsmedlemmer i dag ser Søren Pape Poulsen som en mere slagkraftig statsministerkandidat end Jakob Ellemann-Jensen.

Selvom det bestemt ikke er nogen naturlov i dansk politik, at Venstre skal stille med den borgerlige statsministerkandidat, vil det dog skabe hasarderet turbulens, hvis Søren Pape Poulsen skulle kunne finde på at byde sig til som førsteudfordrer til Mette Frederiksen inden næste folketingsvalg.

Og alene derfor sker det næppe. Så heldig kan Socialdemokratiet trods alt ikke være. Udviklingen er nu også gunstig nok for S-regeringen i sig selv.

Med en Venstreformand, der har svært ved at fylde partihabitterne ud, en DF-formand, der begynder at minde om den faldne Villy Søvndal, og en konservativ formand, der risikerer at lade en trods alt moderat succes stige ham helt til hovedet, har COVID-blokken reduceret sig selv til en flok replikløse statister, der mest af alt får det til at virke, som om der stadig er en kulisse af en opposition til Mette Frederiksen.

Men reelt har en dansk regering næppe fået så ukvalificeret modstand i dette årtusinde.

Okay, det er jo alligevel lidt af en påstand, ikke? Den svageste opposition i dette årtusinde, altså siden Poul Nyrup Rasmussen tabte statsministerposten til Anders Fogh Rasmussen i 2001?

Ja, selv da Mogens Lykketoft var S-formand, og han havde mere end svært ved at forklare sit forknudrede skatteloft op mod folketingsvalget i 2005, fremstod den tidligere finansminister med større realpolitisk tyngde, end Jakob Ellemann-Jensen gør i dag.

Og selvom det aldrig lykkedes for Helle Thorning-Schmidt at slå Anders Fogh Rasmussen direkte, var hun trods alt også farligere end Venstres nuværende formand, ikke mindst da hun rent faktisk vandt over Lars Løkke Rasmussen ved valget i 2011.

COVID-blokken kan håbe på, at vælgerne ender med at blive trætte af Mette Frederiksen – som det jo historisk er sket for kriseledere i andre lande, når hverdagen en skønne dag har indfundet sig igen.

Før eller siden får vælgerne nok af selv de mest folkekære krisebetvingere. De blå partier kan derfor fromt håbe på, at de politiske vinde pludselig vil skifte.

Men håb er ikke en strategi. Af egen kraft er oppositionen den svageste, Danmark har haft i snart 20 år.

-----

Lars Trier Mogensen er politisk kommentator og chefredaktør for nyhedsbrevet /dkpol. Han er tidligere vært på Det Røde Felt på Radio24syv og skriver fast analyser i Dagbladet Information. Hver anden tirsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget. Kommentaren er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Mattias Söderberg: Klimaministre skal reparere rige og fattige landes relationer Mattias Söderberg: Klimaministre skal reparere rige og fattige landes relationer Næste artikel Niels Frid-Nielsen: Kulturlivet falder igennem hjælpepakkernes hullede net Niels Frid-Nielsen: Kulturlivet falder igennem hjælpepakkernes hullede net