Minister efter undersøgelse af chikane i kommuner: Det er ikke i orden

SKYGGESIDEN: Fire ud af ti lokalpolitikere har oplevet trusler, chikane eller hærværk i forbindelse med deres politiske arbejde. Det bekræfter en undersøgelse foretaget oven på Altingets historier.

”Det er simpelthen ikke i orden.”

Sådan siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) om den netop offentliggjorte undersøgelse, der viser, at fire ud af ti lokalpolitikere har oplevet trusler, chikane eller hærværk.

”Undersøgelsen bekræfter desværre, at det politiske hverv for alt for mange har store omkostninger. Når fire ud af ti oplever hærværk, trusler eller chikane, er der grund til at styrke fokus på området,” siger han i en pressemeddelelse.

Ministeren vil snart holde et nyt møde med Folketingets partier, om hvad der kan gøres på området, så omfanget af lokalpolitikere, der bliver krænket i forbindelse med deres arbejde, kan begrænses.

Digitale medier dominerer
Undersøgelsen er lavet på baggrund af et spørgeskema, som samtlige af landets 2.444 medlemmer af kommunalbestyrelserne og 205 medlemmer af regionsrådene har besvaret.

Arbejdet med undersøgelsen blev sat i gang efter Altingets historier om omfanget af krænkelser, som lokalpolitikere oplever.

Cirka hver sjette af de adspurgte lokalpolitikere har oplevet trusler, og tallet for hærværk er omtrent det samme. Chikane er mere udbredt, da hver tredje af de adspurgte har oplevet det.

Det er særligt over SMS og digitale medier, at krænkelserne bliver fremsat.

”De nye medier har gjort kommunikationen hurtig og let. Men det gælder desværre også for chikanerende opslag på sociale medier eller truende SMS’er,” siger Martin Damm, formand for Kommunernes Landsforening, og fortsætter:

”Det er vi nødt til at have in mente, når politikere skal forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk eller vold.”

Ny vejledning
Hver tredje af de adspurgte lokalpolitikere savner dialog og vejledning i forhold til de krænkende oplevelser, og hos Danske Regioner er man klar til at rykke på det område.

”En vejledning til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold er et vigtigt første skridt. Men det er klart, at det skal følges op af fokus og dialog lokalt,” siger Danske Regioners formand Bent Hansen og tilføjer:

”Ingen skal opleve at stå alene. Det er vigtigt, at den enkelte oplever, at der er hjælp at hente."

Danske Regioner, KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttede i efteråret at opdatere den vejledning, som nyvalgte lokalpolitikere modtager.

Der kommer til at være konkrete råd og opfordringer til, hvordan man kan forebygge og håndtere trusler, chikane og hærværk.

Vejledningen bliver til i samarbejde med PET.

DF: Hæv straffen
Omfanget af trusler og chikane mod lokalpolitikere blev synligt, efter at Altinget i september 2017 udgav en undersøgelse, der viste, at en ud af fire lokalpolitikere selv havde oplevet det.

Det førte til, at økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) indkaldte samtlige af Folketingets partier til en drøftelse af problemet.

Dansk Folkeparti var klar til at hæve straffen for trusler og chikane mod politikere.

”De betingede fængselsdomme skal gøres ubetingede. Folk skal ind og brumme den,” lød det dengang fra Søren Espersen, grundlovsordfører for Dansk Folkeparti.

Forrige artikel SF-profil ny direktør i Mødrehjælpen: Der sker spændende ting i den civile sektor SF-profil ny direktør i Mødrehjælpen: Der sker spændende ting i den civile sektor Næste artikel Prøv quizzen: Har du fulgt med? Prøv quizzen: Har du fulgt med?