Ny regering skal nedsætte klimakrisestab, foreslår tænketank

En ny regering skal nedsætte en operativ klimakrisestab svarende til krisestyringen under corona. En styrket klimaminister skal stå i spidsen for staben og aflægge rapporter for regeringstoppen på ”Marienborgmøder” for at få klimaarbejdet op i gear, foreslår klimatænketanken Concito.

Statsminister Mette Frederiksen (S) giver status på coronasituationen i april 2020. 
Statsminister Mette Frederiksen (S) giver status på coronasituationen i april 2020. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Morten Øyen

Da corona ramte Danmark, igangsatte man den nationale operative stab (NOST) for at sikre en slagkraftig krisehåndtering.

Den måde at tænke på bør en ny regering lade sig inspirere af, når det gælder klimakrisen.

Klimavidenskaben siger meget klart, at vi har brug for at øge ambitionerne. Men er der noget videnskaben også siger, så er det, at det er handling nu og her, der tæller.

Christian Ibsen, Direktør, Concito

Det mener den grønne tænketank Concito, der anbefaler den kommende regering at nedsætte en operativ krisestab. Den skal sørge for, at de eksisterende klimamål nås, og at der bliver leveret på de "historisk mange klimaaftaler" om alt fra fjernvarme, havvindmøller, lavbundsjorder til solceller, elbiler og meget mere fra den seneste regeringsperiode.

”Vi skal undgå at bruge de næste fire år på bare at snakke om mål. Vi skal ned og tale implementering og få tingene til at ske i virkeligheden. Nye højere mål skal ske på skuldrene af vilje og evne til at handle hurtigere,” siger Christian Ibsen, direktør i Concito.

Kan gøre det muligt at sigte højere

I valgkampen har en række partier foreslået at hæve klimamålet i 2030 fra 70 procent til 80 procent. Og højere klimaambitioner er også en del af de igangværende klimaforhandlinger.

Det kan et regeringsgrundlag også godt sigte efter, lyder det fra Concito, men det vigtigste – nu og her – er at levere konkret handling. 

Den Nationale Operative Stab (NOST)

Med henblik på at styrke koordinationen mellem myndighederne i tilfælde af større kriser i Danmark er der oprettet en national operativ stab (NOST). 

NOST varetager koordinationsopgaver i forbindelse med større hændelser, katastrofer og sikkerhedsmæssige trusler, herunder terrorhandlinger i Danmark, og spillede en stor rolle under coronakrisen.

De faste medlemmer er Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet.


Kilde: Beredskabsinfo.dk

For der udestår stadig at blive fuldt konkret og på klimaaftalerne og en række nye beslutninger før Danmark når klimalovens mål om 50-54 procent CO2-reduktion i 2025 og 70 procent i 2030. Til gengæld er der allerede mange historier om bump på vejen og bureaukrati, der spænder ben.

”Får vi leveret markante reduktioner, taget de rigtige beslutninger og laver de nødvendige prioriteringer, så gør vi det også muligt at række højere op – måske 80 procent allerede i 2030 eller i hvert fald at fremrykke målet om klimaneutralitet til 2040, som bør være vores udgangspunkt,” siger han.

Stærk klimaminister og Marienborgmøder

Konkret foreslår Concito, at en ny regering nedsætter en operationel stab med inspiration fra coronakrisen, der skal være en stærk beslutningsmaskine. Med klimaministeren for bordenden og hvor andre relevante ministre og centrale folk fra embedsværket også er med. Og for at sikre fremdrift og et klart mandat til arbejdet skal klimaministeren aflægge rapport hvert kvartal for statsministeren og regeringstoppen på Marienborg.

Hvordan den nye klima-krisestab konkret skal arbejde, og hvem der skal være med, skal den nye klimaminister finde en model for i løbet af regeringens første 100 dage, mener Concito. Når modellen er godkendt af regeringstoppen, skal staben derefter arbejde i to år med at få ”implementeret, implementeret, implementeret” på de eksisterende klimaaftaler og mål.

Coronakrisen viste, at NOST’en har nogle udfordringer, hvis den skal være nedsat i små to år og dække en stadig bredere vifte af opgaver og ressortområder.

Anders Frandsen, Direktør i Dansk Skovforening, tidligere kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet

Det vil ifølge Concito også kræve en ekstra "akutpakke” med nye klimatiltag, før de eksisterende klimatiltag kan nås.

I løbet af to år vil man kunne se, ”om vi kan levere”, siger Christian Ibsen, der foreslår, at Klimarådet skal vurdere krisestabens indsats og på den baggrund fremlægge et grundigt beslutningsgrundlag, så politikerne om to år kan ”sætte et nyt mål på skuldrene af stærk fremdrift i reduktioner og indsatser.”

”Klimavidenskaben siger meget klart, at vi har brug for at øge ambitionerne. Men er der noget videnskaben også siger, så er det, at det er handling nu og her, der tæller,” siger han.

Partier lune på idé

Altinget har forsøgt at få en kommentar fra en række af de partier, der i øjeblikket forhandler om en ny regering med den kongelige undersøger Mette Frederiksen (S).

Ingen af dem har ønsket at stille op til citat med henvisning til forhandlingerne, men flere af dem giver udtryk for, at de er lune på forslaget fra Concito.

Ideen om at sætte turbo på implementeringen af alle de grønne aftaler nyder umiddelbart også sympati hos Anders Frandsen, der er direktør i Dansk Skovforening. Han er dog betænkelig ved at lade sig inspirere for meget af ”NOST’en”.

Læs også

Anders Frandsen har tidligere være rådgiver for klima- og energiminister Connie Hedegaard (K), men har også siddet i den nationale operative stab (NOST) under coronakrisen, som kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet.

”Hvis man laver en masse klimatiltag, som kun fungerer på papiret og ikke kommer op at flyve, risikerer man at skabe mindre folkelig opbakning. Men om det er en ’KOST’, der skal feje det på plads, det er jeg usikker på, om er den bedste måde at gøre det på,” siger han.

Grundlæggende anke mod NOST-model

Han peger på, at hurtig klimahandling kan miste tempo, når klimaambitioner støder sammen med andre gode hensyn. Det har man for eksempel set med udtag af lavbundsjorder og godkendelse af skovrejsning, der ikke går så hurtigt som mange ønsker.

”Jeg kunne godt frygte en ny klima-krisestab vil løbe ind i de samme problemer, som man allerede har. For borgerhøringer og godkendelsesprocedurer er besværlige, men de er der af en grund. Demokrati er bare besværligt,” siger Anders Frandsen.

Vi bliver nødt til at finde måder at accelerere klimaindsatsen, så vi ikke ender i en situation, hvor det kæmpestore momentum, der er, ender i en kæmpe frustration over, at der ikke sker noget ude i virkeligheden.

Christian Ibsen, Direktør, Concito

Han tilføjer, at det sagtens kan være en god idé at samle styrelser og andre offentlige mynder på tværs og tænke i fælles klimaløsninger – men at det måske godt kan håndteres i de embedsprocesser, vi kender i dag.

”Det som er styrken i NOST’en er, at man går ind i en form for operativ styring med politiet i spidsen. Det er velegnet til at håndtere kortvarige kriser. En uge, eller måske en måned, hvor opgavegrundlaget er veldefineret. Coronakrisen viste, at NOST’en har nogle udfordringer, hvis den skal være nedsat i små to år og dække en stadig bredere vifte af opgaver og ressortområder. En permanent klima-krisestab med implementeringsfokus vil stensikkert løbe ind i de samme udfordringer, hvis den skal sidde over længere tid,” siger han.

Frygter klimakamp ender i frustration

Demokrati kan være besværligt, men det handler om at gribe det rigtig an, lyder det fra Concito.

”Vi skal ikke gå på kompromis med, at folk inddrages. Det er beslutningskraften, der skal accelereres. Som vi også så noget af under corona. Har vi øjnene på bolden og et stærkt mandat fra regeringstoppen, så kan vi godt være i stand til at tage hurtigere beslutninger, så det ikke sander til,” siger Christian Ibsen.

Christian Ibsen peger på, at de fleste mennesker for eksempel uden at blinke vil bakke op om, at en VVM-undersøgelse på havet ikke skal tage flere år, og at staten får afklaret, hvordan en ny udbudsmodel skal se ud.

Udskydes havvindmølleprojekter, energiøer og fjernvarmeudrulning kan det til gengæld ikke alene blive svært at nå klimamålene – det bliver også svært at fastholde befolkningens opbakning i klimakampen, frygter han:

”Vi bliver nødt til at finde måder at accelerere klimaindsatsen, så vi ikke ender i en situation, hvor det kæmpestore momentum, der er, ender i en kæmpe frustration over, at der ikke sker noget ude i virkeligheden.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Peter Ibsen

Direktør, Concito
cand.polit. i miljøøkonomi (Københavns Uni. 1998)

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Anders Frandsen

Direktør, Dansk Skovforening
BA i historie (SDU 1998), cand.jur. (Københavns Uni. 2004)

0:000:00