Opsigelser gør udflytning billigere

UDFLYTNING: Uventet mange opsigelser er medvirkende til, at regningen for udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen bliver mindre end ventet.

Når udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen ser ud til at blive billigere end ventet, har det i mange tilfælde en noget overraskende forklaring.

Årsagen er nemlig i høj grad, at langt færre medarbejdere end ventet har valgt at følge med deres arbejdspladser til provinsen.

De har i stedet valgt at sige op, og deres stillinger er i stedet forsøgt besat med nyansættelser.

På den måde har myndighederne sparet på de udgifter, der er forbundet med at flytte medarbejdere fra den ene ende af landet til den anden.

Det viser en rundringning, som Altinget har foretaget til en række myndigheder, der er ved at flytte ud.

Slots- og Kulturstyrelsen, der skal flytte 60 årsværk fra H.C. Andersens Boulevard i København til Nykøbing Falster, har eksempelvis nedsat sit skøn over udgifter til udflytningen fra 23,9 millioner kroner til 8,4.

“Den væsentligste årsag til faldet i de forventede omkostninger er, at der er færre medarbejdere end først forventet, som nu forventes at vælge at flytte bopæl i forbindelse med udflytningen,” oplyser styrelsen i en mail til Altinget.

Oprindeligt havde Slots- og Kulturstyrelsen skønnet, at omtrent halvdelen af de prikkede medarbejdere ville flytte med. Efterhånden som opsigelserne er tikket ind, er det skøn blevet nedjusteret til omkring seks personer, eller godt hver tiende.

“Dermed er der også færre medarbejdere, som kan gøre brug af retten til ydelser i den forbindelse i form af flyttegodtgørelse, flytning af bohavet, handelsomkostninger, huslejetab mv.,” forklarer styrelsen, der dog også gør opmærksom på, at også det nye skøn er behæftet med en vis usikkerhed.

Hurtige opsigelser
En anden genhusning, der er blevet en del billigere end ventet, er udflytningen af 15 årsværk fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i København til Kystdirektoratet i Lemvig.

Kystdirektoratet forsøgte at besætte ni af de 15 stillinger i Lemvig med medarbejdere fra København, men da flytningen blev gennemført tidligere i år, var det kun en enkelt, der tog med på rejsen mod nordvest. Det har været med til at give en flyttebesparelse på godt 60 procent fra de oprindeligt skønnede 4,1 millioner kroner til 1,6 millioner.

"Hvis flere havde flyttet med, havde der været forskellige udgifter forbundet med det," oplyser Kystdirektoratet via Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Når flytteregningen bliver mindre end ventet, skyldes det dog også opsigelser på anden vis.

"De medarbejdere, der ikke ville flytte med, skulle have foretaget en del tjenesterejser til Lemvig indtil deres fratræden. Men det viste sig, at flere medarbejdere meget hurtigt fandt arbejde i København og fratrådte," oplyser Kystdirektoratet via Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Ville gerne have haft dobbeltbemanding
På tirsdag flytter Geodatastyrelsen ind i sine nye lokaler nordenfjords i Aalborg-bydelen Nørresundby. Den øvelse, som indebærer flytningen af 94 årsværk fra København, var oprindeligt skønnet til at koste 46,7 millioner kroner. I dag ser det imidlertid ud til, at flytningen bliver godt seks millioner kroner billigere, så prisen lander på 39,4 millioner kroner.

Den største udfordring i forbindelse med styrelsens udflytning til Aalborg har været videnstab, og derfor var planen at køre med dobbeltbemanding i en overgangsperiode, hvilket imidlertid har vist sig svært. Dels har det taget længere tid end ventet at rekruttere de rette medarbejdere, og dels har en del medarbejdere sagt op hurtigere end forudsagt.

Som Geodatastyrelsens direktør, Pia Dahl Højgaard, siger:

“Geodatastyrelsen forventer lavere omkostninger til personale i 2016. Det skyldes, at vi ikke har været i stand til at ansætte og oplære nye medarbejdere i samme tempo, som de erfarne medarbejdere har forladt os.”

Ingen ville fra Ballerup til Hjørring
Det er ikke kun statens kultur-, slots- og naturforvaltere, der har sparet penge på, at færre medarbejdere end ventet har været interesseret i at flytte med til provinsen. Også i de væbnede styrkers støtteregimenter har der været penge at spare på medarbejdernes uvillighed til at forlade hovedstadsområdet.

I forbindelse med flytningen af 32 stillinger fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse i Hjørring var der nemlig ikke en eneste medarbejder, der flyttede med, og det er medvirkende til, at flytteregningen er blevet nedbragt med en fjerdedel fra 8,8 millioner kroner til 6,6 millioner.

“Der er to overvejende grunde til, at omkostningerne ved flytningen blev ca. 2 mio. kroner mindre end budgetteret,” skriver Forsvarsministeriets Personalestyrelse i en mail.

“For det første var der ikke nogen medarbejdere, der valgte at flytte med stillingen til Hjørring. Derfor var der heller ikke omkostninger til fx flytteudgifter, godtgørelser for dobbelt husførelse, etc. For det andet var der flere medarbejdere, der fik andet job undervejs. Det betød færre omkostninger til fx fratrædelsesgodtgørelse og opkvalificering af fratrådte medarbejdere,” fortsætter styrelsen.

Udover den række af udflytninger, der står til at blive billigere end tidligere skønnet, er der også flere myndigheder, der i dag står til at få lidt større flytteregninger end tidligere forudset. Samlet set er skønnet dog faldet fra de 910,4 millioner kroner, der var skønnet tilbage i februar, til 886,9 millioner kroner i dag.

Dertil kommer eventuelle ændringer i de varige udgifter til at drive de udflyttede myndigheder.

Udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen skal ifølge den seneste plan været fuldt gennemført i 2019.

Forrige artikel DF: Vi strammer religionsfriheden – ikke ytringsfriheden DF: Vi strammer religionsfriheden – ikke ytringsfriheden Næste artikel DF-partiveteran stiller op i god Aarhus-kreds DF-partiveteran stiller op i god Aarhus-kreds
Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

Regeringen lander bred aftale om milliarderstatning til minkavlere

ERSTATNING: Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, som sikrer knap 19 milliarder i erstatning til danske minkavlere og følgeerhverv. Over de næste ti år skal avlerne kompenseres for aflivningen af alle mink i kampen mod coronasmitte.