Mens udgifterne til patientskade-erstatninger er faldet i 2012, er antallet af anmeldelser steget, viser de nye tal fra Patientforsikringen. (Foto: colourbox)

Patienterstatninger stoppede himmelflugt i 2012

10. april 2013 kl. 8:00
ERSTATNINGER: Efter at regionernes udgifter til patientskadeerstatningerne blev fordoblet fra 2007 til 2011, faldt den samlede udgift i 2012 med 5 procent til 782 millioner.
| Flere

I 2012 har regionerne udbetalt 782 millioner kroner i erstatning til patienter. Dermed er der sket et fald på fem procent, da tallet for 2011 lød på 814 millioner kroner, hvilket var et rekordstort beløb.

Tallene, der er opgjort af Patientforsikringen, dækker over erstatninger til patienter, der er kommet til skade under behandling i det offentlige og private sundhedsvæsen eller som følge af brugen af medicin.

Fra 2007 til 2011 blev de årlige udbetalinger fordoblet fra 400 til 800 millioner kroner. Med den stigningstakst var udgifterne til patientskadeerstatninger blandt de højeste blandt alle udgiftsområder i sundhedsvæsnet.Kilde: Patientforsikringen.

Den offentlige institution, Patientforsikringen, der træffer afgørelserne efter klage- og erstatningsloven og tilkender patientskadeerstatningerne, har nogle bud på, hvorfor udgifterne nu er faldet. 

"Siden 2008 har vi sænket sagsbehandlingstiden år for år. Det har givet en periode med ekstra afgørelser og dermed flere udbetalinger.  Den effekt er måske ved at fortage sig," siger Karen-Inger Bast, der er direktør i Patientforsikringen. Og hun fortsætter:

"En del af stigningen fra 2010 til 2011 kan samtidig forklares med, at vi er begyndt at udbetale erstatninger a conto til de patienter, hvor vi er sikre på, at de skal have erstatning, men hvor vi skal bruge et stykke tid til at fastsætte beløbets størrelse," siger Karen-Inger Bast.

Søger erstatning for mindre fejl
Selv om aktiviteten i sundhedsvæsnet ikke er aftaget ligeså meget som bevillingerne til sundhedsvæsenet peger Karen-Inger Bast på, at en del af forklaringen på faldet måske også skal hentes her.

"De år, hvor der var kraftige stigninger i antallet af behandlinger, der steg antallet af anmeldelser og erstatninger også efterfølgende, hvilket alt andet lige også er logisk," siger Karen-Inger Bast.

Patientforsikringen foretog i 2012 en større analyse af de tidligere års stigninger. Og ud over førnævnte konkluderedes det også, at stigningerne skyldes, at der både blandt personale og patienter er blevet et større bevidsthed om muligheden for, at patienter kan få erstatning. Samtidig er patienterne også begyndt at søge erstatning for stadig mindre skader i forhold til tidligere.

Flere anmelder
Et andet nøgletal for patientskadeerstatningerne er antallet af anmeldelser. Med 9.628 anmeldelser i 2012 er der er der sket en stigning på 15 procent, hvilket er den samme stigningstakst som de foregående år.Kilde: Patientforsikringen

Karen-Inger Bast fastslår, at man dermed ikke kan konkludere, at patienterne får stadig mindre erstatninger for de samme skader end tidligere, når nu den samlede udgift til erstatninger faldt i 2012.

"For det første så er alle sagerne ikke afgjort endnu. Væksten i antallet af anmeldelser har samtidig især været drevet af, at stadig mindre skader bliver anmeldt," siger Karen-Inger Bast.

Blandt andet på grund af den tendens forudser Karen-Inger Bast også, at den samlede udgift til patientskadeerstatninger i 2013 vil holde sig i ro og ligge på niveau med udgiften for 2012.

Regioner: Vi skal reducere antallet af fejl
Hos Danske Regioner forventer man ikke, at udgiftskurven til forsikringsudbetalinger er knækket permanent.

"Jeg tror desværre ikke, at det lille fald vi ser i den foreløbige opgørelse fra Patientforsikringen, betyder, at udgifterne falder fremover. Det er nok snarere et tegn på, at udgifterne var ekstraordinært høje i 2011, siger Ulla Astman (S), der er formand for Danske Regioners sundhedsudvalg. Og hun fortsætter:

"På alle sygehuse kæmper man for at undgå fejl i hverdagen, men der vil stadig ske fejl, og når vi behandler flere og flere, så vil der alt andet lige også ske flere fejl."

Danske Regioners formand, Bent Hansen, var ved årsskiftet citeret i flere medier for at argumentere for, at det burde undersøges om patienterne i dag har for let adgang til erstatning ved helt små skader eller skader, der ikke er opstået på grund af fejl under behandlingen.

En sådan revision blev dog afvist på Christiansborg. Ulla Astman mener, at vejen til færre udgifter på dette område er ved at sikre, at færre patienter kommer til skade under behandling. 

"Vejen frem er for mig at se først og fremmest at reducere fejlene - det er godt for patienterne, og det er godt for økonomien," siger Ulla Astman.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) nedsatte i januar 2013 en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan antallet af skader kan mindskes. 

 
Altinget | Sundhed

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK