Regeringen omfordeler satspuljen: Flere penge til ældre og sundhed

SATSPULJE: Beskæftigelses- og integrationsområdet må afgive 190 millioner kroner på forhandlingsrammen. Omfordeling imødekommer kritik fra både oppositionen og Dansk Folkeparti.

Kort efter startskuddet til årets satspuljeforhandlinger har finansminister Kristian Jensen (V) valgt at ændre fordelingen af de knap tre milliarder kroner, som skal udmøntes over satspuljen fra 2018 til 2021.

I alt 250 millioner kroner bliver nu rykket rundt i forhold til den overordnede forhandlingsramme, som regeringen har foreslået.

Det fremgår af et brev fra Finansministeriet sendt til finansordførere i satspuljekredsen, som Altinget er i besiddelse af.

Især ældreområdet bliver med en tilførsel på 150 millioner kroner opprioriteret, men også forhandlingsrammen på sundhedsområdet får et løft på 100 millioner kroner, som ifølge brevet fra Finansministeriet er øremærket indsatser for psykisk sårbare unge i psykiatrien.

Imødekommer kritik fra DF og S
Dermed imødekommer regeringen en del af den kritik, som blev rejst af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet efter satspuljeudspillet i sidste uge. Her efterlyste Dansk Folkeparti flere penge til ældreområdet og kritiserede samtidig regeringen for at ville føre integrationspolitik for satspuljemidler.

Socialdemokraterne var til gengæld stærkt utilfredse med den tunge vægtning af midler på beskæftigelsesområdet og efterlyste flere penge til psykiatri.

Læs mere: Satspulje bliver slagsmål mellem arbejdsløse, ældre og indvandrere

Den økonomiske opprioriterting af ældre og psykiatri sker på bekostning af integrations- og beskæftigelsesområdet, som tilsammen bliver slanket med 190 millioner kroner i perioden. Beskæftigelse og integration har indtil nu udgjort to separate forhandlingsområder i satspuljekredsen, men samles nu under en fælles forhandlingsramme, som forhandles i Beskæftigelsesministeriet med deltagelse af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Justerede forhandlingsrammer

Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 Permanent Samlet 2018-21
Socialområdet 280,4 249,5 277,3 321,9 126,6 1129,1
Beskæftigelses-, udlændinge- og bandeområdet 288,5 243,2 322 360 210,3 1213,7
Sundhedsområdet 133,5 113,1 119,6 130,4 36 496,6
Ældreområdet 72 72,5 73 77,5 2 295
Udmøntning i alt 774,4 668,3 781,9 889,8 374,9 3114,4
Forbrug af reserve til senere udmøntning
  30 30     60

Hos Dansk Folkeparti er der stor tilfredshed med den nye fordelingsnøgle.

"Tidligere har ældreområdet været gemt væk under sundheds- eller socialområdet, så det er en stor sejr, at det for første gang har et særskilt forhandlingsområde på satspuljen," siger ældreordfører Jeppe Jakobsen.

Han kalder det en ekstra lille sejr, at forhandlingsrammen for integration nu er omdøbt til udlændinge- og bandeområdet – og at midlerne er blevet beskåret.

"Vi har jo som udgangspunkt ikke ment, at man skulle bruge satspuljemidler til integration. Nu kan vi i stedet bruge penge på repatriering. Den nemmeste måde at løse mange integrationsproblemer på er jo at sikre, at nogle af de her mennesker slet ikke er i Danmark," siger han.

Satspuljeforhandlingerne udgør en del af finansloven og fortsætter nu på de enkelte indsatsområder. Normalt tilstræbes det at afslutte satspuljeforhandlingerne før efterårsferien, men man er kommet sent i gang på grund af det langtrukne forhandlingsforløb mellem regeringspartierne om registreringsafgiften.

Forrige artikel Ekspert afviser Støjbergs forklaring: Partshøring er ikke vanskelig jura Ekspert afviser Støjbergs forklaring: Partshøring er ikke vanskelig jura Næste artikel Statsrevisorerne lukker Dong-sagen Statsrevisorerne lukker Dong-sagen