Se listen: Her er Trane, Støjberg og Ellemann mest enige og uenige

VENSTRE: Selvom Jakob Ellemann-Jensen, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby er enige om meget, er der også spørgsmål, der deler de tre Venstre-politikere. Altinget har undersøgt, hvor de tre kandidater til Venstres ledelse er enige og uenige. 

Denne artikel er bragt første gang 12. september 2019. 

"Jeg vil kunne samarbejde med Inger Støjberg, og jeg vil kunne samarbejde med Ellen Trane Nørby."

Sådan lød svaret fra Jakob Ellemann-Jensen (V), da han blev spurgt, om han foretrækker Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby som ny næstformand i Venstre.

Men selvom de tre politikere på flere områder deler de samme holdninger, er det ikke i alle spørgsmål, at den formentlig kommende partiformand ligger på samme politiske linje som de to næstformandskandidater.

For eksempel mener Jakob Ellemann-Jensen, at Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand, og så ønsker han ikke at udflytte flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet.

Begge dele er både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby uenige med ham i.

De to næstformandskandidater er på den anden side uenige med hinanden om, hvorvidt aktiv dødshjælp for uhelbredeligt syge skal gøres lovligt, og om den offentlige kulturstøtte bør sænkes.

Altinget har forud for det ekstraordinære landsmøde 21. september sammenlignet de tre kandidater til Venstres ledelses svar i DR's og Altingets kandidattest, som alle folketingskandidater besvarede i forbindelse med folketingsvalget 5. juni 2019. 

I den første grafik kan du se, hvilke områder der deler de tre kandidater. 

Artiklen fortsætter under grafikken. 

Uenighed om udflytning af arbejdspladser
Et af de steder, hvor de tre kandidater splittede, er i spørgsmålet om udflytning af statslige arbejdspladser.

Her har Jakob Ellemann-Jensen svaret, at han er "overvejende uenig" i, at flere statslige arbejdspladser bør udflyttes fra hovedstadsområdet.

Ellen Trane Nørby tværtimod "helt enig" i, at flere arbejdspladser skal udflyttes, mens Inger Støjberg er "overvejende enig".

"Vi har besluttet at udflytte 8.000 statslige arbejdspladser, hvilket sikrer et Danmark i bedre balance. Halvdelen af arbejdspladserne er allerede flyttet ud, og når vi er helt i mål med de resterende, så mener jeg, vi skal se på, om der er flere arbejdspladser, der kan udflyttes," skrev Inger Støjberg som kommentar til sin besvarelse.

Derimod er Inger Støjberg den eneste af de tre kandidater, der er "overvejende enig" i, at staten skal bruge flere penge på at forbedre den offentlige trafik.

Uddannelsesloft og kvoteflygtninge splitter
To andre spørgsmål, der deler de tre Venstre-politikere, lyder på, hvorvidt Danmark igen skal tage imod kvoteflygtninge, og om uddannelsesloftet bør afskaffes. 

Både Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg ønsker at bevare uddannelsesloftet, der begrænser studerendes muligheder for at tage mere end én videregående uddannelse.

"Vi skal ikke begrænse mulighederne for at uddanne sig, men det er altså ikke urimeligt, at vi som samfund stiller krav om, at man i blot nogle år gør et forsøg på at anvende den uddannelse, man selv har valgt, og som fællesskabet har betalt, inden man starter på en ny," har Jakob Ellemann-Jensen skrevet som kommentar til sin besvarelse. 

Ellen Trane Nørby har derimod skrevet i sin besvarelse, at "uddannelsesloftet skal afskaffes, som det ser ud i dag". 

Inger Støjberg er derimod alene om at være "overvejende uenig" i, at Danmark igen skal modtage kvoteflygtninge. 

Ellen Trane Nørby skrev i sin besvarelse, at "vi har nu fået så godt styr på udlændingepolitikken, at vi igen kan modtage kvoteflygtninge", mens Jakob Ellemann-Jensen markerede, at han er "helt enig" i, at Danmark igen bør modtage kvoteflygtninge. 

Men Jakob Ellemann-Jensen, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby er langtfra uenige om alt. 

Alle tre ønsker eksempelvis at gøre det lettere at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU, og ingen af dem mener, at stigende økonomisk ulighed nødvendigvis er et problem.

I den næste grafik kan du se de politiske enigheder mellem de tre kandidater.

Artiklen fortsætter under grafikken.

Stigende økonomisk ulighed er ikke et problem
Alle tre politikere har svaret, at de er "overvejende uenige" i, at stigende økonomisk ulighed i samfundet er et problem. 

"Danmark er et af de økonomisk mest lige lande i verden. Det er godt, og det skal vi holde fast i. Men hvis uligheden stiger, fordi flere mennesker kommer i arbejde, så skal man ikke gøre det til et problem," har Jakob Ellemann-Jensen skrevet i sin besvarelse. 

Inger Støjberg slog i sin kommentar til besvarelsen fast, at det for hende var "afgørende, at alle har lige muligheder".

Men samtidig har både Jakob Ellemann-Jensen, Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg svaret, at de er uenige i, at topskatten bør fjernes. 

"Jeg vil gerne sænke skatten på arbejde yderligere, end vi allerede har gjort det under denne regering. Men det skal ske i bunden, sådan at særligt de laveste indkomster får en større belønning ved at gå på arbejde og holde hånden under vores samfund," har Jakob Ellemann-Jensen skrevet i sit svar.

Skal regionerne nedlægges?
I kandidattesten har Jakob Ellemann-Jensen, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby alle erklæret sig "helt enige" i, at regionerne bør nedlægges.

Men i forbindelse med det forestående kampvalg om næstformandsposten har Ellen Trane Nørby i et interview med Avisen Danmark sagt, at hun har lært af diskussionen om den sundhedsreform, hvor forslaget om at nedlægge regionerne stod helt centralt. Som daværende sundhedsminister stod Ellen Trane Nørby i spidsen for at forsvare VLAK-regeringens udspil.

"Det er et spørgsmål om, om man har viljen til at lytte til, hvad der sker rundt om i landet. Det har Venstre været for dårlig til. For mig var sundhedsreformsdiskussionen et eksempel på, at vi var for dårlige til at inddrage og lytte. Det er vigtigt, at vi får bundet Christiansborg-, Kommunal- og Regional-Venstre sammen, og at vi ikke tror, at alt skal styres fra Christiansborg," siger hun i interviewet.

850 delegerede fra Venstre skal på et ekstraordinært landsmøde stemme om, hvem der skal være partiets nye formand og næstformand, efter at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i august fratrådte deres poster. 

,

Forrige artikel Overblik: Her er de danske ministres kalendere til FN's Generalforsamling Overblik: Her er de danske ministres kalendere til FN's Generalforsamling Næste artikel 25 år siden: Da hofnarren Haugaard, Enhedslisten og Nyrup kom i centrum  25 år siden: Da hofnarren Haugaard, Enhedslisten og Nyrup kom i centrum