BUPL: Besparelser på fritidstilbud rammer udsatte hårdest

DEBAT: Hvis stigende mistrivsel blandt børn og unge skal bekæmpes, er fritidstilbud det rigtige sted at investere, skriver BUPL's formand.

Af Elisa Rimpler
Formand, BUPL

Kan du huske, da du sammen med vennerne fra ungdomsklubben optrådte på scenen som ægte popstars? Da du i fritidsordningen prøvede kræfter med malerkunst, eller dengang pædagogen i din sfo hjalp dig med at knække den svære brøk til lektiehjælp?

Sfo’er, fritidshjem og klubber over hele Danmark er det seneste år blevet udsat for besparelser for knap en milliard kroner. Oveni er prisen for tilbuddene skruet i vejret mange steder, hvilket medfører, at forældre tvinges til at fravælge dem.

Det er den helt forkerte vej at gå i en tid, hvor flere og flere børn og unge er pressede, hvor ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge vokser drastisk, og hvor antallet af børn med angst, depression og stress stiger.

Alle børn har brug for frirum
Børn og unge har mere end nogensinde før brug for de præstationsfrie rum med børneperspektiv, leg, kreativitet og fællesskab, som fritidsinstitutionerne understøtter.

Alle børn har brug for et frirum med nærværende pædagoger, der kan styrke venskaberne og opbygge fællesskaber og selvværd, der i sidste ende har stor betydning for, at de udvikler sig til robuste og livsduelige personer.

Stærke fritidstilbud modvirker netop ensomhed, styrker børne- og ungefællesskaberne på tværs af alderstrin og udvikler børn og unges personlige, sociale og praktiske kompetencer samt forebygger kriminalitet og misbrug.

Stor fejl at spare på fritidstilbud
Desværre er den nuværende generation af børn og unge i stor risiko for at gå glip af både oplevelser og de pædagogfaglige børnevitaminer og fællesskaber, som vi andre har fået.

Fritidsområdet betragtes ganske enkelt ikke som et nødvendigt tilbud i kommunerne. Det er igen og igen sfo’er, fritidshjem og klubber, der må holde for, når kommunerne skal have budgetterne til at gå op.

Det er en stor fejl. Når der spares på det pædagogiske personale falder kvaliteten.

Op mod hver anden pædagog på fritidsområdet oplever, at de ikke har tid til at tage sig af konflikter eller sociale problemer hos børnene på grund af personalemangel, viser en BUPL-undersøgelse blandt flere end 5.000 pædagoger.

Pædagogerne står ofte alene med grupper på 30 børn.

Besparelser rammer udsatte hårdest
Andelen af børn i fritidstilbud er faldet. Og besparelserne og den stigende forældrebetaling rammer de mest udsatte børn hårdest.

'Det betyder nemlig, at især de ressourcesvage forældre tvinges til at vælge sfo’en fra. Otte ud af ti pædagoger har kendskab til sårbare børn og børn i udsatte positioner, der ikke går i fritidstilbud, men som ville have gavn af det.

Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, og hvis vi skal knække kurven med voksende mistrivsel, er det nødvendigt, at fritidsområdet bliver taget alvorligt i den ambitiøse børneplan, som regeringen har varslet.

BUPL har for nylig fremlagt vores eget udspil til en ny børneplan, der dækker børn og unge fra 0-18 år. Her foreslår vi en national handleplan for fritidsinstitutionerne. Kernen i udspillet er, at alle børn får ret til fritidsinstitutioner af høj kvalitet, hvor børneperspektivet er i centrum.

Fritidsinstitutioner bør være gratis
Det indebærer et stop for flere besparelser på sfo’er, en genopretning af normeringerne, samt sociale normeringer i fritidsinstitutionerne, som skal komme de børn til gode, der har størst behov. På sigt bør fritidsinstitutioner ligesom folkeskoler blive et gratis tilbud til alle børn.

På samme måde skal alle kommuner have et klubtilbud.

Desværre ser vi, at nogle kommuner disse år nedlægger klubtilbuddene fremfor at investere i dem. Det presser unge ud på gadehjørner, eller hjem foran skærmen.

Klubber arbejder kriminalitetsforebyggende og er et vigtigt sparringsrum for unge, der er i tvivl om ungdomsuddannelse.

Fritidspædagogerne skal også have en forebyggende og opsøgende rolle. De kender børnene fra skolen og ved, hvem der har brug for at stå stærkere i børnefællesskaberne og komme med i sfo'en eller klubben.

Lovbundne minimumsnormeringer er en milepæl i forhold til at styrke trivslen og udviklingen hos de mindste børn. Men vi skal sørge for, at det gode børneliv ikke stopper i børnehaven. Stærke fritidsinstitutioner er ikke overflødig luksus.

Hvis Danmark skal være verdens bedste land at være barn i, er det en bydende nødvendighed.

Forrige artikel Forældre i Skanderborg: Udligningsreformen er børnefjendsk Forældre i Skanderborg: Udligningsreformen er børnefjendsk Næste artikel Alex Vanopslagh: Øremærket barsel er et frontalangreb på familien Alex Vanopslagh: Øremærket barsel er et frontalangreb på familien