K: Kønskvoter i daginstitutioner skaber ikke gode rollemodeller

DEBAT: Vi skal have flere mandlige pædagoger i daginstitutionerne, men krav om kønskvoter er ikke løsningen. Det skal altid være sådan, at personale vælges efter kvalifikationer, ellers statuerer vi et dårligt eksempel for børnene, skriver Brigitte Klintskov Jerkel.

Af Brigitte Klintskov Jerkel (K)
Børneordfører 

Der er for få mandlige pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver. 

Andelen af mandlige pædagoger er 6,7 procent i børnehaver og 2,7 procent i vuggestuer på trods af, at 27 procent af studerende på pædagoguddannelsen er mænd.

Det er trist, fordi en personalesammensætning med både mænd og kvinder har en positiv effekt på børns læring. Det giver mangfoldighed i hverdagen, og bidrager til at børn får en nuanceret kønsforståelse.

Desuden bliver flere drenge involveret i aktiviteter, når der er mænd blandt det pædagogiske personale i daginstitutionerne.

Det er derfor vigtigt at have fokus på, at der er en fornuftigt fordeling af kvinder og mænd i dagtilbud. 

Kvalifikationer frem for køn
Begge køn kan fint supplere hinanden i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene. 

For drengene er det også vigtigt, at der er mandlige pædagoger, som kan lege lidt vildere med drengene og måske gider at spille fodbold med dem og så videre.

I en tid hvor mange forældre bliver skilt, og nogle børn måske ikke ser deres far i samme omfang, som deres mor, så er det også en fordel med begge køn i dagtilbud, så børnene kan spejle sig i både kvinder og mænd.

Så vi skal have flere mandlige pædagoger, og der er da også kommet flere forslag til, hvordan vi gør det. Men krav om kønskvoter er ikke løsningen. Det skal altid være sådan, at personale vælges efter kvalifikationer og ikke på baggrund af deres køn.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at det skal være merit og ikke køn, der er afgørende for at blive ansat. 

Vi er ikke tilhængere af kvoter, da det devaluerer kvinder og mænd, som burde vælges ud fra deres kompetencer.

Frie individer er gode rollemodeller
Til gengæld mener vi, at der burde være større forståelse for, at både mænd og kvinder kan være omsorgsfulde. 

Man behøver ikke være kvinde for at beskytte, udvikle og lære børn. 

Et kønsopdelt arbejdsmarked fratager friheden til at vælge det, man vil. For som mand burde det være acceptabelt at sige, at man gerne vil arbejde som pædagog. Og jo flere mænd vi får ind som pædagoger, jo lettere vil det blive at tiltrække endnu flere mænd.

To ud af tre adspurgte forældre til børn under fem år mener, at der burde være flere mandlige pædagoger i vuggestuen og i børnehaven. Så lad os få dem ind, men uden at det handler om kønskvoter. 

Vi skal lade individer være frie til at gøre, hvad de vil med deres kompetencer. At ansætte individer ud fra køn, begrænser folk. Og det er et forfærdeligt eksempel for børnene.

Forrige artikel Dekan: Stærke profiluddannelser kan få flere mænd ind i pædagogfaget Dekan: Stærke profiluddannelser kan få flere mænd ind i pædagogfaget Næste artikel Ungetrivselsråd: Coronakrisen gør en beredskabsplan for unges trivsel endnu mere aktuel Ungetrivselsråd: Coronakrisen gør en beredskabsplan for unges trivsel endnu mere aktuel