Socialpædagoger: Vi har brug for en uddannelse, der støtter specialisering

DEBAT: Når pædagoguddannelsen i år evalueres, så er det en god anledning til at se på, om pædagoguddannelsens struktur og indhold matcher arbejdsmarkedets behov og den efterspurgte kvalitet på det specialiserede socialområde, skriver Benny Andersen.

Af Benny Andersen
Formand, Socialpædagogerne

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse.

Alligevel ved de færreste, at en tredjedel af alle uddannede pædagoger skal arbejde på blandt andet botilbud, bosteder, døgninstitutioner, opholdssteder og psykiatriske tilbud. Og at omkring 55.000 socialpædagoger hver dag arbejder for at give mennesker med handicap, udsatte børn og mennesker med sindslidelser muligheder i livet.

Socialpædagogisk arbejde er et unikt håndværk, som kræver en solid værktøjskasse med dyb specialiseret viden, socialpædagogisk faglighed og handlekompetencer. Redskaber som er nødvendige for at sikre kvalitet på det socialpædagogiske område. Både nu og i fremtiden.

Samtidig skal uddannelsen matche arbejdsmarkedets behov, og det socialpædagogiske arbejdsmarked er i udvikling. Undersøgelser viser for eksempel en stigning i andelen af borgere med sværere og mere komplekse udfordringer. 

Styrk den socialpædagogiske specialisering 
På samme tid mener syv ud af ti ledere på det socialpædagogiske område, at der er behov for at styrke kompetencerne hos fremtiden socialpædagoger. 

Arbejdsgiverne efterspørger specifikke social- og specialpædagogiske kompetencer,og behovet er steget siden 2010. Og når vi siger, at en pædagog ikke bare er en pædagog, så har vi faktisk også lovgivningens ord for det. 

For i serviceloven, som er rammen for socialpædagogers arbejde, bliver der direkte henvist til for eksempel begrebet socialpædagogisk støtte.

Derfor har vi brug for en markant styrket socialpædagogisk specialisering og gerne en selvstændig socialpædagoguddannelse. En uddannelse, hvor specialiseringen er i højsædet, og som ruster de kommende socialpædagoger fagligt, mentalt og med den nyeste forskningsbaserede viden. 

Vi har brug for en uddannelse, hvor rammerne og strukturen for uddannelsen understøtter specialiseringen. Kun på den måde kan vi indfri den massive efterspørgsel på veluddannede socialpædagoger, der gør en forskel i borgernes liv og udvikling.

Et godt land for de svage
Det er ikke nok, at Danmark er et godt land at være barn i. Danmark skal være verdens bedste land til at give mennesker i særlige livssituationer muligheder. Og det kræver altså de bedst uddannede socialpædagoger

Pædagoguddannelsen skal evalueres i år, og dette er en god anledning til at se på om pædagoguddannelsens struktur og indhold matcher arbejdsmarkedets behov og den kvalitet, som efterspørges på det specialiserede socialområde.

Vi har tre et halvt år til at gøre unge mennesker klar til et af de mest krævende jobs overhovedet. De studerende har brug for hvert et minut til at opbygge en stærk socialpædagogisk ballast. 

Derfor er der brug for at styrke den socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen.

Forrige artikel Aktører: Pædagogmangel skaber akut behov for rekrutteringsplan Aktører: Pædagogmangel skaber akut behov for rekrutteringsplan Næste artikel Aaja Chemnitz: Initiativer for udsatte grønlandske børn mangler nytænkning Aaja Chemnitz: Initiativer for udsatte grønlandske børn mangler nytænkning