FOLA: Pædagogstuderende skal have forældresamtaler på skemaet

DEBAT: Det burde være et krav, at alle pædagogstuderende har siddet med til en forældresamtale mellem institution og forældre. Kontakten til forældrene styrker det samarbejde, der er så vigtigt for børnenes trivsel, skriver Signe Nielsen. 

Af Signe Nielsen
Formand FOLA

Hvorfor er forældresamarbejde ikke på skemaet på pædagoguddannelsen? Samarbejdet mellem skole og hjemmet er med paragraf 1 i folkeskolens formålsparagraf absolut centralt for lærernes og skolernes virke.

Diametralt modsat er det i dagtilbuddene, hvor samarbejdet med forældrene er absolut fraværende i dagtilbudsbekendtgørelsen. Et scenarie på samarbejdet i en børnehave kunne være: ”Bente, har du set min søns hue, jeg kan ikke lige finde den, hvor tror du, at den kan være henne?”.

Senere på parkeringspladsen taler samme far med en anden far om, at de stakkels børn da er alt for lidt ude, gad vide hvad personalet bruger deres tid på. Lad os nu lade som om, at Bente går forbi i samme øjeblik.

Det er ikke rart at høre forældre kritisere ens arbejde eller sætte spørgsmålstegn ved det. Denne her situation er banal, men forældresamarbejdet er en udfordring, hører vi fra mange pædagoger og forældre.

Og det kommer ikke bag på os i FOLA, for når man ser på indholdet i uddannelsen eller hører fra de studerende, så er det samarbejde med hjemmet heller ikke noget som fylder i de studerendes undervisning eller praktik.

Ikke en ekstra medarbejder
Hvorfor må en pædagogstuderende ikke mødes med forældre, når de er ude i praktik? Det har vi hørt mange forklaringer på: ”de er slet ikke parate til at tale med forældre” og ”de er der i så kort tid, så hvorfor starte en relation?”.

Men den relation skal læres, og lige præcis derfor er det vigtigt, at de studerende deltager i forældresamtaler, både de nemme og de svære. Der skal selvfølgelig samles op på samtalerne, så den studerende oplever at der er en form for supervision på. Så det ikke bliver et nederlag for den studerende.

Vi møder i vores liv som forældre studerende allerede, når vi er på fødegangen, for du kan jo ikke blive jordmoder uden at deltage i en fødsel som studerende. Vi lader sågar lægestuderende bruge vores børn som nålepuder, så vi er helt klar til også at tage imod de pædagogstuderende.

Det er kun igennem en kontakt med forældre, at du kan styrke det samarbejde som ifølge dagtilbudsloven, den pædagogiske læreplan er så vigtig for børnenes trivsel. Derfor burde det være et krav, at alle studerende har siddet med til en forældresamtale mellem institution og forældre. 

Det kunne også være godt, hvis de studerende ikke blev set som en ekstra medarbejder – nej, det er ikke hensigten. Men det er billigere at lade den studerende flytte stue, fordi der er en syg på nabostuen og jo, det sker lokalt.

Eller vi har to pædagoger og en studerende i stedet for en medhjælper, jamen den studerende skal jo netop ikke erstatte en medarbejder. De skal lære af jer med flere års erfaring. Om det betyder, at de studerende skal tilbage på SU, så er det sådan, det er. Men den vigtige pointe er, at den studerende skal være netop det, en studerende, og ikke ses som en ekstra hånd.

Forrige artikel Sorgcenter: Gør sorgorlov til startskuddet på en national handleplan Sorgcenter: Gør sorgorlov til startskuddet på en national handleplan Næste artikel Lektor: Giv de pædagogstuderende ro til at lære Lektor: Giv de pædagogstuderende ro til at lære