Alternativet: Landsbyerne skal sættes fri, så de kan tænke nyt

DEBAT: Alternativet er begejstret for Udvalgets for levedygtige landsbyers udspil, men efterlyser mere fokus på iværksætteri og nytænkning for eksempel gennem eksperimentalzoner, skriver Roger Courage Matthisen (ALT), ordfører for et sammenhængende Danmark.

Af Roger Courage Matthisen (ALT)
Ordfører for et sammenhængende Danmark

I Alternativet er vi svært begejstret for de 17 virkelig gode og progressive anbefalinger, som Udvalget for Levedygtige Landsbyer har fremlagt. Så ros til erhvervsministeren for at nedsætte dette udvalg. Næste skridt er naturligvis, at tiltaget udmønter sig i konkrete aftaler. 

Det er måske heller ikke så underligt, at vi i Alternativet er så glade for anbefalingerne, når størstedelen af dem er nogle, som vi selv har beskrevet i vores politiske udspil ”Et Sammenhængende Danmark”. 

Udvalgets anbefalinger er netop inspirerende, fordi de spiller ind med en række fremragende tiltag for at skabe sammenhæng i Danmark. Det gælder fra den første anbefaling, der med et helikopterperspektiv fokuserer på kommunernes forpligtelse til at foretage en strategisk planlægning for sine landsbyer og landområder, til den borgernære anbefaling nummer 16 om at der skal være en tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund. 

I vores begejstring kunne man næsten spørge: Jamen, er der ikke noget, der kunne blive bedre eller mangler i deres anbefalinger? Svaret er: Jo, det er der.

Landdistrikter skal have fair vilkår
Der mangler et mere strategisk og målrettet fokus på iværksætteri og nytænkning. Vi har i den grad brug for at sætte skaberkraften fri for at modvirke den centralisering og urbanisering, som de sidste årtier har skævvredet Danmark.

Det er velkendt, at iværksætteri og nye virksomheder har en større overlevelsesrate i landdistrikter, fordi de har en større grad af synergi med lokalsamfundet og møder lokalsamfundets behov, mens virksomheders muligheder for vækst omvendt er markant bedre i de større byer.

For mig virker det paradoksalt, og det viser, at vores landdistrikter har brug for mere lige og fair vilkår for at skabe balance. 

Klimakrisen, bureaukrati, tab af mening og hastigt voksende stressepidemier er blot nogle af de problemer, vi også står over for, som kræver nytænkning for at skabe bæredygtige løsninger.

Eksperimentalzoner er et rigtigt godt redskab til at skabe rammerne for udvikling af disse løsninger. Rundt omkring i de små samfund står man over for vidt forskellige udfordringer, der kræver vidt forskellige svar. Tiden med ”one size fits them all” er passé. 

Derfor foreslår vi, at det bliver muligt at oprette eksperimentalzoner i alle kommuner, hvor man kan opnå dispensation fra gældende regler og udfordre vanetænkning.

Lokale rammer skal give plads til innovation
Konkret vil vi gøre det muligt for en kommune at eksperimentere med indsatser inden for et bestemt område. Det kunne for eksempel være inden for afbureaukratisering, turisme eller lokal handel – men det kunne også være mere specifikke forsøg med kortere arbejdsuge, kontanthjælp uden modkrav, borgerløn eller legalisering af cannabis.

Det kunne være kommunale økologiske indkøb, lempelse af regler for lokal fødevareproduktion til borgere, restauranter og detailhandel eller nye, sociale indsatser til at reducere stress, hjemløshed, misbrug og ensomhed. 

Den negative forståelse af Danmarks landsbyer og landdistrikter er til dels baseret på tanken om, at landsbyer skal eksistere og fungere efter den samme model, som gælder for større byer, men i Alternativet mener vi, at vi skal vende perspektivet.

Landsbyerne bliver aldrig som Aarhus midtby eller Frederiksberg, men det er simpelthen heller ikke meningen, at landdistrikter skal være et ”miniDanmark”, men derimod nogle områder, der udvikler sig i den retning, de ønsker.

Landsbyerne rummer et kæmpe potentiale for innovation, fordi man i højere grad kan bestemme de lokale rammer, hvor man kan tænke og gøre ting anderledes end på landsplan. Vi skal sætte landsbyerne fri, så de kan blive små epicentre for innovation og iværksætteri.

Et sammenhængende Danmark er netop et Danmark, der er sat mere fri til at skabe det liv, vi selv ønsker. Udvalgets anbefalinger har skabt grundlaget for nogle gode forhandlinger, og jeg håber, vi griber chancen for at sætte vores landsbyer og lokalsamfund mere fri til at skabe værdi - for os selv og for samfundet. 

Forrige artikel Byplanlægger: Letbanen styrker bykulturen i København Byplanlægger: Letbanen styrker bykulturen i København Næste artikel BL: Velfungerende beboere betaler prisen for regeringens udspil BL: Velfungerende beboere betaler prisen for regeringens udspil