Debat

Boligministeren: Håndsrækning til nye andelsforeninger skal igen gøre andelsboligen til et billigt alternativ til lejeboligen

For at undgå, at andelsboliger bliver til spekulationsobjekter, vil regeringen sikre, at det bliver økonomisk overkommeligt at etablere andelsboliger i eksisterende udlejningsejendomme, skriver boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

Regeringen vil blandt andet give en hjælpende hånd til lejere, som bor i tilbudspligtige ejendomme, der står over for et salg, skriver boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).
Regeringen vil blandt andet give en hjælpende hånd til lejere, som bor i tilbudspligtige ejendomme, der står over for et salg, skriver boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Christian Rabjerg Madsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Blandede byer kræver blandede boligformer, som er til at betale. Så enkelt kan det siges.

Hvis vi vil skabe et sammenhængende Danmark, hvor børn vokser op i mangfoldige boligområder – og ikke kun ved siden af mennesker, der ligner dem selv – er det afgørende, at vores storbyer rummer boliger, som også sygeplejersken og politibetjenten kan betale. Og jeg tror faktisk, at de fleste danskere har det på den måde. At vi foretrækker blandede byer, hvor alle har mulighed for at bosætte sig.

Jeg kender i hvert fald ikke mange, der ønsker tilstande som i London eller New York, hvor de færreste har råd til at bo i en ordentlig bolig.

Som landets boligminister ser jeg det som min fornemste opgave at bane vejen for blandende byer. Det kræver ændringer på flere områder, og regeringen har allerede taget store skridt. Blandt andet med indgrebet mod boligspekulanten Blackstone og med aftalen om at opføre 22.000 flere almene boliger.

Vi skal tilbage ti, udgangspunktet, hvor andelsboligen var et billigt alternativ til ejerboligen frem for et spekulationsobjekt.

Christian Rabjerg Madsen (S)
Boligminister

Skal have incitament til at blive spekulationsfrie

Et andet vigtigt skridt, vi er i gang med at tage, er på andelsboligmarkedet. Det er regeringens ambition, at vi her skal tilbage til udgangspunktet. Udgangspunktet, hvor andelsboligen var et billigt alternativ til ejerboligen – frem for et spekulationsobjekt.

Derfor er vi ved at se på en model for spekulationsfrie andelsboliger. Hensigten er, at det skal være muligt for mennesker med almindelige indkomster at erhverve sig andelsboliger i vores store byer. Og samtidig skal det være muligt at spare op i sin bolig. Uden spekulation for øje.

Lige nu bliver der arbejdet på højtryk i mit ministerium for at udvikle den helt rigtige model. En af udfordringerne er at skabe incitamenter til, at foreningerne ønsker at blive spekulationsfrie. Ministeriet analyserer i øjeblikket forskellige modeller, som netop indeholder incitamentsstrukturer, der gør det attraktivt at etablere en spekulationsfri andelsboligforening.

Temadebat

Kan andelsboliger løse manglen på billige boliger i byerne?

Andelsboliger kan bidrage til at skabe blandede byer, som derfor betyder, at politikerne skal understøtte den spekulationsfri boligform yderligere.

Det er ambitionen i regeringen, hvor boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i et interview med Berlingske inden sommerferien udfoldede sine spirende tanker. Ministeren fortalte, at han aktuelt ser på og "arbejder meget intensivt med" at udforme nye modeller for "spekulationsfri andelsboliger", der kan få "revitaliseret andelsboligen som et billigt alternativ".

Hvad kræver det, hvis andelsboligerne skal spille en større rolle i udviklingen af byerne? Hvad står i vejen for, at det sker i dag? Og hvad taler imod ministerens ønske om flere andelsboliger?

Om temadebatter:

Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected].

Når modellen er på plads, skal der skabes en ramme, som gør det muligt at stifte foreninger, hvor anskaffelsessummen kan fastholdes som grundlag for værdiansættelsen. Med de gældende lovregler kan foreningerne ved en generalforsamling beslutte at ændre værdiansættelsesmetode.

Dermed er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastholde andelsboliger som spekulationsfrie. Vi arbejder også med forskellige modeller for, hvordan rammerne kan tilpasses, så de understøtter spekulationsfire andelsboliger.

Det er min forventning, at vi kan præsentere resultatet af arbejdet i det kommende år, så vi kan få sat gang i de spekulationsfrie andelsboliger.

Vi skal gøre det mere økonomisk overkommeligt at etablere andelsboliger i eksisterende udlejningsejendomme.

Christian Rabjerg Madsen (S)
Boligminister

Skal blive billigere at stifte

Regeringens ønske er helt generelt at gøre det attraktivt at stifte nye andelsboligforeninger. Ved at etablere flere andelsboliger bliver det lettere for danskerne at komme ind på andelsboligmarkedet.

Der er forskellige barrierer, det anerkender jeg. Men løsningen er blandt andet at gøre det mere økonomisk overkommeligt at etablere andelsboliger i eksisterende udlejningsejendomme.

Derfor vil vi give en hjælpende hånd til lejere, som bor i tilbudspligtige ejendomme, der står over for et salg. I sådanne scenarier, hvor lejerne får mulighed for at overtage ejendommen på andelsbasis, kræver det oftest en god portion penge at udnytte tilbuddet.

Derfor støtter vi også, at kreditgivningsreglerne for pengeinstitutterne lempes. På den måde kan pengeinstitutterne yde kommende andelshavere et lån til indskuddet på fem procent. Betingelsen er, at andelshaveren er kreditværdig til et sådan lån – og at lånet tilbagebetales over maksimalt tre år.

Alt sammen skal hjælpe med at skabe blandede byer med blandede boligformer, som er til at betale. Vi er overbeviste om, at det er endnu et skridt i den rigtige retning, så vi kommer tilbage til udgangspunktet, hvor andelsboligen var et billigt alternativ.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Rabjerg Madsen

MF (S), politisk ordfører, fhv. indenrigs- og boligminister
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

0:000:00