Byggecentre: Regeringen skal stille klimakrav til byggebranchen

DEBAT: Hvis regeringens klimamål skal indfris, skal der stilles krav til byggebranchens klimaaftryk. Det kan ske ved at indføre klimabudgetter og livscyklusanalyser, så bevidsthedheden om blandt andet byggematerialers klimaaftryk øges, skriver Palle Thomsen.

Af Palle Thomsen
Administrerende direktør, Brancheforeningen Danske Byggecentre

Hos Brancheforeningen Danske Byggecentre byder vi Kaare Dybvad (S) velkommen i den nye rolle som landets boligminister. Vi ser frem til samarbejdet, og vi glæder os over de foreløbige politiske udspil fra ministeren samt regeringens ønske om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent i 2030.

Det er ingen hemmelighed, at bygninger står for cirka 40 procent af CO2-udledningen. Reducering af byggebranchens klimaaftryk er derfor nødvendig i indfrielsen af regeringens klimamål. Hos Danske Byggecentre er vi klar til at bidrage med vores ekspertise, så vi sammen kan nå regeringens ambitiøse klimamål. Derfor henstiller vi til, at byggematerialer og klimakrav spiller en større rolle i regeringens boligpolitik og klimaplan.

Klimabudget på bygninger
Helt konkret foreslår vi, at regeringen indfører et lovpligtigt klimabudget for opførelse af bygninger og ved større renoveringer. Klimabudgettet skal baseres på krav for maksimal mængde af CO2, bygningen vil udlede per kvadratmeter per år. Bygningens samlede udledning vil udgøre bygningens klimabudget.

Et klimabudget vil skabe incitament hos bygherren og lede til et øget brug af byggematerialer med et lavt klimaaftryk. Derudover tilråder vi, at ministeren fremmer forskningen i klimavenlige byggematerialer, og at der skabes et økonomisk incitament hos byggeriet, så byggekulturen omkring klimavenlige byggematerialer forstærkes.

Cirka halvdelen af byggeriets udledning kommer fra selve konstruktionen af bygningerne, heraf udgør de benyttede byggematerialer langt størstedelen af udledningen. Den sidste halvdel kommer fra selve driften af bygningen, hvor energi til opvarmning og nedkøling er den store udleder. Derfor er det fortsat vigtig at have fokus på energieffektivitet.

Byggematerialer med et lavt klimaaftryk vil derfor nedbringe CO2-udledningen ved selve konstruktionen af bygningen, men det er lige så vigtigt at energirenovere den eksisterende bygningsmasse for at nå regeringens klimamål.

Hos vores medlemmer oplever vi et stigende ønske om at bygge klimavenligt og mærker efterspørgsel på byggematerialer med miljøcertificeringer og dokumentation for bæredygtighed. Derfor har vi lanceret BygDok.dk, hvor rådgivende, udførende og bygherrer blandt andet kan finde dokumentation om bæredygtige produkter til byggeriet. Branchen er i gang med udviklingen, men vi har brug for politisk regulering for virkelig at sætte skub i udviklingen.

Livscyklusanalyse på nybyggerier og renoveringer
For at byggebranchen kan imødekomme og overholde føromtalte klimabudget, skal det være muligt for branchens parter at se dokumentation for en byggevares CO2-udledning. Derfor bør regeringen indføre krav om en fuld klimaanalyse ved både nybyggerier og større renoveringer, en såkaldt livscyklusanalyse.

En livscyklusanalyse analyserer, hvor meget et byggemateriale udleder af CO2 i løbet af hele produktets levetid. Analysen dækker alt fra fremstillingen af produktet til transport og bortskaffelse eller for den sags skyld genanvendelse af produktet. Et lignende krav er allerede indført i lande som Norge, Holland og Frankrig, og Danmark er i dag bagud på udviklingen. Et første skridt kunne være krav om miljødeklarationer på alle byggematerialer. Det har man ikke i dag.

Derfor mener vi i Danske Byggecentre, at en regulering af det tilladte energiindhold vil være uundgåelig på sigt. Så hvorfor ikke bare komme i gang og give industrien mulighed for at innovere sig frem til løsninger, hvor vi sammen kan reducere byggebranchens klimaaftryk og imødekomme regeringens ambitiøse klimamål?

Danske Byggecentre arbejder løsningsorienteret, og vi vil gerne bistå ministeren med konkrete løsninger, så vi i branchen kan løfte vores samfundsansvar og reducere byggesektorens klimaaftryk.

Forrige artikel Studerende: Politikerne har spillet sorteper om ansvaret for studieboliger Studerende: Politikerne har spillet sorteper om ansvaret for studieboliger Næste artikel Dansk Erhverv og Passagerpulsen: Pust nyt liv i de utrygge togstationer Dansk Erhverv og Passagerpulsen: Pust nyt liv i de utrygge togstationer
Næsten hver anden ghetto ryger af opdateret ghettoliste

Næsten hver anden ghetto ryger af opdateret ghettoliste

GHETTOLISTE: Antallet af ghettoer halveres med årets opdatering af ghettolisten. Samtidig optages to nye områder på listen over hårde ghettoer, mens fire ryger af. "Fantastisk positivt," siger boligministeren.