Træforhandler: Byggeriet må udfordre sig selv til at være visionære og grønne

DEBAT: Anvendelse af træ i byggeriet kan være med til at reducere CO2-udledning og forbedre beboernes livskvalitet. Byggeriet må udfordre sig selv med bæredygtige løsninger, mener Keflico.

Af Dan Andersen
Projektchef, Keflico

Den grønne dagsorden stod sammen med velfærds- og flygtningepolitikken centralt under forårets valgkamp, og det er positivt, at vi kæmper for forandring, der højner kvaliteten af det ene liv, som vi har.

Hvad der også er positivt er, at stadig flere bygherrer og arkitekter begynder at stille sig nysgerrige over for innovative, grønne løsninger i byggeriet, herunder anvendelse af træ som kompliment eller alternativ til andre og mere traditionelle byggematerialer som beton og stål.

Men vi skal have endnu flere af de gode hybrideksempler på banen, så råmaterialerne ikke bliver til kapløb mod hinanden. Der er en generel tendens til at tænke enten-eller, når det kommer til materialevalg, og det er ærgerligt.

Hvorfor ikke lade materialerne komplimentere hinanden noget mere? Anvendelsen af træ behøver ikke udelukke andre råmaterialer. Og det samme den anden vej rundt.

Træ er centralt i grøn omstilling
Dog kommer vi ikke uden om, at træ er en central del af den grønne omstilling uanset.

Træ kan nemlig være med til at forbedre livskvaliteten for de mennesker, der opholder sig og bor i bygningerne, fordi indeklimaet, på grund træets fugtabsorberende egenskaber, er bedre og sundere end andre mere konventionelle byggematerialer.

Men også klima på en større klinge vil naturligt have gavn af mere træ i byggebranchen.

Selvfølgelig i særdeleshed FSC-certificeret træ, der sikrer, at det træ, der anvendes, har en bæredygtig sporbar oprindelse og kommer fra skove, hvor der er garanteret en bæredygtig bearbejdning og bestand.

Branchen har i årevis formidlet viden
Ifølge en analyse fra FN står byggeriet og driften af bygninger for cirka 36 procent af vores samlede energiforbrug.

Det estimeres desuden af Dansk Skovforening, at bygge- og anlægssektorens CO2-udledning kan reduceres med op til 25 procent, hvis man begynder at bruge mere træ i dansk byggeri.

Det er heldigvis også langsomt ved at gå op for beslutningstagerne i byggeriet, efter at træbranchen, herunder trægrossister som os, i årevis har arbejdet på at formidle denne viden.

At den miljømæssige bevidsthed og lyst til fornyelse er ved at rodfæste sig hos danske bygherrer og arkitekter er et kæmpe skridt på vejen. Det betyder, at vi i de forskellige led i værdikæden kan få skabt en dialog omkring råmaterialernes egenskaber og få disse til at komplimentere hinanden.

Det øger både vidensniveauet omkring råmaterialerne, men også det generelle niveau for en mere bæredygtig tilgang til byggeri.

Millionbevillingfremmer anvendelse af træ
Et andet skridt på vejen er den foregående regerings partiaftale, der har sikret en millionbevilling fra den grønne klimapulje til at indsamle og fremme viden om klimavenligt byggeri.

Et af tiltagene herunder er fremme af specielt træ i byggeriet gennem igangsættelse af en række analyser og undervisningsrettede tiltag.

Det vil sætte de mange aktører i branchen, særligt bygherrerne og arkitekterne, i stand til på et sagligt grundlag at træffe konkrete, grønne beslutninger vedrørende dansk byggeri, som World Ressources Institute anslår til at stå for mellem 10 til 15 procent af landets samlede CO2-udledning.

Formår man at formidle disse resultater på en hensigtsmæssig måde, kommer det til at betyde en større viden om, hvordan byggebranchen kan kombinere de forskellige materialer, så de udnyttes bedst muligt.

Flere eksempler på bæredygtig tilgang
Et par gode eksempler, hvor den bæredygtige tilgang til byggeriet har slået igennem, er Valle Wood i Norge, der er landets største kontorbyggeri i massivt træ.

Det anslås eksempelvis i en rapport fra Nordisk Ministerråd, at Valle Wood forbruger 40 procent mindre energi i forhold til lignende kontorbyggerier.

Derudover har vi også de nyopførte studieboliger i Bavnehøj forklædt med den CO2-neutrale træsort Accoya og Danmarks højeste træhus på Østerbro, der er under opførelse af Cree Denmark.

Disse projekter er alle oplagte og nødvendige at lade sig inspirere af, når vi sammen bygger Danmarks fremtid – en fremtid, hvor vi i Danmark bør stå som det gode eksempel inden for bæredygtigt byggeri, således at vi kan være inspirationskilde for verden omkring os.

Brug for mere visionær tilgang
Men det er fuldstændig afgørende, at alle aktører i byggebranchen, særligt vores dygtige bygherrer og entreprenører, tilegner sig en mere visionær tilgang til byggeriet.

En tilgang, hvor man tør handle og udfordre sig selv samt de vante løsninger for konstruktioner og materialer.

Desuden bør vi nå til en erkendelse af, at råmaterialerne bør komplimentere hinanden og ikke nødvendigvis udkonkurrere hinanden, hvis dansk byggeri skal gøre sig forhåbninger om at være en sektor, der tager miljøet, fremtiden og verden omkring sig alvorligt.

Vi er samlet set godt på vej, men vi kan gøre det endnu bedre.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Vi har udsigt til endnu mere vand i kælderen Dansk Byggeri: Vi har udsigt til endnu mere vand i kælderen Næste artikel Green Cities for a Sustainable Europe: Byggeri må vige for grønt i byerne Green Cities for a Sustainable Europe: Byggeri må vige for grønt i byerne