Debat

Bygherreforeningen: Den nye regering skal fastholde ambitionerne om fremtidens bæredygtige byggeri

Den aktuelle energikrise er hård for mange. Selvom der findes her-og-nu-løsninger, som kan hjælpe danskerne, er det vigtigt, at vi i denne alvorlige situation tænker langsigtet og klogt. For de beslutninger, vi tager omkring vores byggeri nu, skal vi leve med mange år fremover, skriver Henrik L. Bang og Graves Simonsen.

Historien
viser, at kriser også har det med at gå over. Men de beslutninger, vi tager nu
omkring vores byggeri, skal vi leve med mange år fremover, skriver Henrik L. Bang og Graves Simonsen.
Historien viser, at kriser også har det med at gå over. Men de beslutninger, vi tager nu omkring vores byggeri, skal vi leve med mange år fremover, skriver Henrik L. Bang og Graves Simonsen.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Byggeriet og de byggepolitiske emner levede en lidt tilbagetrukken tilværelse i oktobers valgkamp. Det kan virke lidt paradoksalt. Byggeriet vedrører os alle. Det skaber rammerne for alle andre aktiviteter i vores samfund. Intet mindre.

Derfor er byggeriet også en væsentlig aktør på nogle af helt store samfundsmæssige udfordringer, som en ny regering skal forholde sig. Det er store emner som for eksempel klimakrisen, den aktuelle energikrise, landets sikkerhedssituationen samt udfordringerne med at finansiere og finde ledige hænder til fremtidens velfærdssamfund.

Temadebat

Hvad er det første, en ye regering bør kigge på efter folketingsvalget? 
Folketingsvalget 2022 er overstået, og en ny regering har indtaget Christiansborg. Men hvad burde være i toppen af politikernes prioriteringsliste? 

Det sætter vi i en kommende temadebat på Altinget By og Bolig fokus på, når vi spørger en række aktører:

Hvilket by- og/eller boligpolitisk område bør være noget af det første, som en ny regering giver sig i kast med? Hvad er der konkret brug for på det område, og hvad skal der til, for at man når målet? 

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Har du et vigtigt input til debatten og vil deltage? Kontakt Altingets debatredaktion på [email protected]
 

Bygninger og byggeri står for 40 procent af al CO2-udledning globalt og i Danmark cirka 30 procent. Byggeriet er derfor en afgørende spiller i forhold til at mindske temperaturstigninger overalt på kloden.

Alligevel oplever vi ofte, at vi går under radaren i den politiske debat. Vi ses ikke som en del af de afgørende politiske løsninger på bæredygtighedsområdet. Vi så gerne, at de politiske ambitioner på byggeriets og bygherrernes vegne bliver mere udtalte.

Vi forventer derfor, at den kommende regering vil fastholde ambitionerne, om at fremtidens byggeri skal være bæredygtigt. Derfor bør centraladministrationen have travlt med at skabe de rette rammebetingelser og incitamentsstrukturer for at branchen fortsat kan rykke sig i den rigtige retning.

Mere fokus på digitalisering
Vi ser gerne, at der sker en langt bedre koordinering af plan-, bygge- og miljølovgivning, der fremmer bæredygtigt udvikling af byer og landområder. Ligeledes ser vi gerne et fremtidigt bygningsreglement, der virker produktivt i forhold til at fremme innovative og bæredygtige løsninger.

Vi ser gerne, at man fremmer renovering og transformation af den eksisterende bygningsmasse samt øger omstillingen til cirkulær økonomi.

I vores iver for at spare skubbe må vi ikke skubbe ubetalte regninger foran os til fremtidige generationer

Henrik L. Bang og Graves Simonsen, Hhv. direktør og bæredygtighedschef i Bygherreforeningen

Desuden må politikerne i den nye regering meget gerne placere byggeriet og ejendomsområdet ressortmæssigt således, at flest mulige reguleringer naturligt ses i sammenhæng med hinanden. Herunder også hensynet til, at vi opererer på et forandret byggemarked, der er under kraftig forandring med nye bæredygtige materialer, processer og forretningsmodeller.

Vi forventer også, at politikerne bliver mere bevidste om at digitalisering og bæredygtighed hænger uløseligt sammen. Der må meget gerne sættes mere turbo på digitalisering i bygge- og ejendomsbranchen gennem opbygning af en bedre datakultur, datakvalitet og datatilgængelighed.

Dette indebærer blandt andet større incitamenter til at arbejde strategisk med data og analyse af data, samt at der afsættes ressourcer til forbedring af for eksempel energi- og indeklimamærkningsordninger. Vi ønsker også bedre adgang til centrale registre som BBR og forbrugsdata på blandt andet energi og vand hos forsyningsselskaberne,

Vi ser desuden meget gerne, at den frivillige bæredygtighedsklasse bliver forlænget og indarbejdes i Bygningsreglementet, samt at vi bliver mere ambitiøse og skaber bedre betingelser for renovering og transformation af bygninger.

Kriser går over, men bygningerne består
Den aktuelle energikrise er hård for mange. Selvom der findes her-og-nu-løsninger, som kan hjælpe danskerne, er det vigtigt, at vi i denne alvorlige situation tænker langsigtet og klogt. Historien viser, at kriser også har det med at gå over. Men de beslutninger, vi tager nu omkring vores byggeri, skal vi leve med mange år fremover og ruste os til (at undgå) fremtidige kriser.

I vores iver for at spare må vi ikke skubbe ubetalte regninger foran os til fremtidige generationer. For eksempel er mange kommuners investeringer i energiforbedringer hæmmet af regler, budgetrammer og anlægslofter, der gør det svært at være klimaambitiøse.

Derfor må det overvejes at revurdere rammerne. Det er helt oplagt, at der i lovgivningen kommer bedre muligheder for at samtænke byggeøkonomi med driftsøkonomi i særligt offentligt byggeri.

Læs også

Mange store offentlige og private bygherrer har mod på at gå foran og være innovative inden for klima og energi sammen med deres samarbejdspartnere i byggebranchen. Energioptimering har eksportpotentiale og kan være en fremtidig vækstdriver for dansk erhvervsliv, ligesom vindmøller og anden vedvarende energi har været på energiområdet.

Byggeri, og hvordan vi håndterer den bæredygtige omstilling, har afgørende betydning for andre vigtige politiske områder. Herunder sikkerhedspolitik og velfærdspolitik.

Den energi, vi ikke bruger, gør ikke alene godt for klimaet, den er også billigst, og den gør os fri af mere eller mindre tilregnelige regimer, som leverandører af fossil energi. Krigen i Ukraine har med al tydelighed vist, hvorfor det kan være en god ide.

Og bæredygtige bygninger kan også være et vigtigt element i, hvordan vi nytænker vores velfærdssamfund, fordi rammerne omkring den offentlige service har stor betydning for både produktivitet og kvalitet. Med andre ord er der mange gode grunde til at tænke byggeri ind i den nye regerings politik.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik L. Bang

Direktør, Bygherreforeningen
ph.d. (Copenhagen Business School), civilingeniør (Danmarks Tekniske Un.)

0:000:00