DF: Uafhængigt udvalg skal undersøge de bedste landdistriktstiltag

DEBAT: Der skal ske noget drastisk, hvis vi skal vende udviklingen i landdistrikterne. Flere uddannelser og arbejdspladser skal flyttes ud, og så skal et uafhængigt udvalg under søge tiltag, der bedst skaber øget tilflytning, skriver Mette Hjermind Dencker.

Af Mette Hjermind Dencker (DF)
Landdistriktsordfører

De danske landdistrikter er Danmarks guld. Det er her den smukke danske natur udspiller sig, og det er her, danske værdier og traditioner blomstrer. Vi i Dansk Folkeparti har altid kæmpet for at ligestille vores landdistrikter på de basale områder, for uden dem forsvinder det Danmark, vi kender og holder af.

Derfor er det skuffende at se, hvordan den socialdemokratiske regering underprioriterer vores yderområder. De talte inden folketingsvalget i 2019 om en ”nærhedsreform”, men jeg har ikke set de store initiativer fra regeringen endnu.

Tværtimod har socialdemokraterne skåret i Landsbypuljen i den kommende finanslov for 2021, og de har sløjfet midlerne til bredbåndspuljen. Det skriger jo til himlen.

Der skal ske noget drastisk
Men skal vi komme Socialdemokratiet lidt i møde, så må vi alle vist erkende, at urbaniseringen i Danmark er sket så hurtigt, at det har været svært at tage de retter midler i brug i tide. De puljer vi har oprettet gennem årene, som skal komme yderkommunerne til gavn, er simpelthen ikke nok.

Dels er der for få penge i dem, og dels kan det være en bureaukratisk proces at søge midlerne – især EUs midler til Lokale Aktionsgrupper (LAG-midler) er håbløst bureaukratiske. Og siden hvornår er det blevet en selvfølgelighed at overlade en stor del af landdistriktsudviklingen til EU?

Udvikling af vores land – hele vores land - bør være enhver statsministers første prioritet. Landdistrikterne er blevet glemt for længe. Og der skal noget drastisk til nu, hvis vi for alvor skal vende udviklingen. Affolkning, manglen på unge mennesker og døende lokalsamfund er et stort problem mange steder i Danmark.

Inspiration fra Norge
I stedet for at lade det være op til kommunerne alene at drive udviklingen, må staten træde til og spille en langt større rolle. Staten kan i langt højere grad hjælpe bosiddende og erhvervsdrivende i vores landdistrikter.

Der er en lang række knapper vi kan skrue på, for at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikter. Og så skal vi have flyttet flere uddannelser og offentlige arbejdspladser ud af de store byer – særligt ud af København og rundt i hele Danmark.

Dansk Folkeparti så gerne, at regeringen nedsatte et rådgivende uafhængigt udvalg til at undersøge, hvilke tiltag der på bedste vis kan skabe øget tilflytning til landdistrikter.

Vi foreslår eksempelvis at vi kigger lidt til Norge – dér tager de deres landdistrikter alvorligt. Og så så vi gerne, at regeringen oprettede en minister for landdistrikter.

Den nuværende socialdemokratiske regering har oprettet en udviklingsminister til at hjælpe andre lande med deres udvikling. I Dansk Folkeparti foreslår vi, at man vender blikket hjemad og får skabt velfærd og velstand i alle dele af Danmark. Men sådan prioriterer vi jo forskelligt. 

Forrige artikel Boligorganisationer: Hvilke niveauer for støv og støj skal beboerne tåle? Boligorganisationer: Hvilke niveauer for støv og støj skal beboerne tåle? Næste artikel SF: Vi må ikke overlade udviklingen i landdistrikterne til markedskræfterne SF: Vi må ikke overlade udviklingen i landdistrikterne til markedskræfterne