Debat

DTU-rådgiver: CO2-budgetter for byggeri er en vej til bæredygtige materialer

DEBAT: Øget fokus på CO2-indhold i bygninger frem for fokus på forbrug vil drive grøn udvikling frem og belønne de mest klima-ambitiøse materialeleverandører og entreprenører. En model med CO2-budgetter kan være løsningen, skriver Søren Lütken.

Mjøstårnet i Brumunddal i Norge er verdens højeste træbygning. Tårnet viser mulighederne for at bruge mere bæredygtige materialer i byggeriet, skriver Søren Lütken.
Mjøstårnet i Brumunddal i Norge er verdens højeste træbygning. Tårnet viser mulighederne for at bruge mere bæredygtige materialer i byggeriet, skriver Søren Lütken.Foto: Anti Halmar, Moelven Limtre AS
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Lütken
Seniorrådgiver, UNEP DTU Partnership

Omkring 30-35 procent af den globale energiproduktion bliver brugt i bygninger til varme, køling og drift. Det er imidlertid en andel, som falder i takt med, at byggeri bliver mere energieffektivt - i hvert fald i nogle dele af verden, heriblandt også i Danmark.

Samtidig er der globalt en hastig udvikling i sammensætningen af energiforsyningen i retning af større andele af grøn energi - vind, sol, vand og biomasse. Disse to tendenser betyder samlet set, at CO2-fodaftrykket af bygningers energiforbrug udgør en stadig mindre del af bygningers samlede CO2-aftryk. Et aftryk, som også omfatter CO2 indlejret i byggematerialerne.

CO2-budget på bygninger
I Danmark er vi nået så langt i byggestandarder, at det ikke giver meget mening at stramme kravene til bygningers energieffektivitet yderligere. Det næste nødvendige skridt er at stille krav til - og begrænse - byggematerialernes CO2-indhold.

Fakta
UNEP DTU Partnership er en ledende international forskningsinstitution inden for energi, klima og bæredygtig udvikling, beliggende i FN-byen i København.

Partnerskabet arbejder sammen med udviklingslande over hele verden for at integrere klimatilpasning og reduktion af CO2-udledning i nationale udviklingsstrategier og støtte implementeringen af grøn teknologi.

UNEP DTU Partnership blev etableret i 1990 som et samarbejde mellem FN's miljøprogram, DTU og Udenrigsministeriet.

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

En sådan begrænsning bør imidlertid ikke lægges på de enkelte materialer, men på en bygning som helhed. - Nøjagtigt som en bygning som helhed må overholde en energieffektivitetsstandard. Dermed stilles bygherre frit i forhold til, hvordan man vil overholde kravet.

UNEP DTU Partnership har i et arbejdspapir foreslået en model, der tager udgangspunkt i kommuners rolle som autoritet i forhold til byggetilladelser. Kommuner har visse beføjelser i forhold til at udstede krav i forhold til lokalplaner, hvilket også kunne indeholde krav til CO2-fodaftryk. Men en national regulering er naturligvis at foretrække.

Modellen går ud på at tildele et CO2-budget til enhver bygning, der gives tilladelse til at opføre. Budgettet omfatter både materialernes CO2-indhold samt CO2-indholdet i et antal års energiforbrug.

Søren Lütken
Seniorrådgiver, UNEP DTU Partnership

Modellen går ud på at tildele et CO2-budget til enhver bygning, der gives tilladelse til at opføre. Budgettet omfatter både materialernes CO2-indhold samt CO2-indholdet i et antal års energiforbrug. Dermed gives bygherre mulighed for at 'tjene' CO2-indhold til byggematerialer, hvis man eksempelvis har særlig forkærlighed for jern og stål, mod til gengæld for eksempel at opføre et plus-energihus.

Omstilling af byggematerialer
Naturligvis vil et sådant krav stille bygherre og entreprenør over for den udfordring, at kun få materialeleverandører i dag er i stand til at dokumentere deres produkters CO2-indhold. Der findes imidlertid allerede anerkendte metoder til at foretage den beregning.

Det er derfor sandsynligt, at effekten vil være den samme, som man så med ISO9000 kvalitetsstandarden i 90erne: I begyndelsen ansås den som dødsstødet til mange underleverandører i industrien, men i løbet af få år var den adopteret i de fleste værdikæder - i øvrigt med økonomisk gevinst i produktionen til følge.

50 procent af verdens materialer - målt på vægt - indgår i byggeriet. Hvis værdikæder, der omfatter disse materialer, lykkes med ikke blot at beregne CO2-indholdet, men i stigende grad stilles over for krav om et gradvist faldende indhold af CO2 i produkterne, vil vi nærme os en total global kortlægning - og begyndende reduktion - af produkters CO2-indhold.

Gennemgribende reduktion af CO2-indhold
Hvis CO2-budgetterne tildeles effektivt til byggesektoren med samme transparens, som har gjort sig gældende for de danske energieffektivitetsstandarder over de seneste 20 år, så kan en sådan standard føre til gennemgribende reduktion af CO2-indholdet i byggeri på tre måder: 

  1. at øge materialeeffektivitet – det vil sige færre materialer per etagemeter
  2. at vælge leverandører, der producerer mere 'CO2-effektivt'
  3. at erstatte mere CO2-intensive materialer med mindre CO2-intensive.

Særligt punkt 2 og 3 kan have afgørende betydning for at nedbringe CO2-indholdet i byggeriet og har potentiale til afgørende at ændre materialestrømme. 

Punkt 2 vil favorisere leverandører i lande, hvor energiproduktionen er CO2-let - det kunne for eksempel være stål fra Norge (vandkraft) i stedet for Kina (kul) - eller fra leverandører, som producerer egen CO2-neutral energi. Punkt 3 vil formentlig helt erstatte stålet, måske med træ.

Læs også

Ændringerne vil foregå gradvist i takt med, at CO2-budgetterne strammes. I modellen fastslås det også, at der ikke kan være tale om at kunne købe CO2-kreditter til byggeriet, hvilket vil eliminere effekten.

Byggeriet er således ikke kun vigtigt for nedbringelse af produkters CO2-indhold, fordi det bruger halvdelen af verdens materialer. Det er også vigtigt, fordi det kan skabe grundlag for, at det reelle CO2-fodaftryk af vores totale forbrug kan kortlægges og gøres til genstand for regulering - en regulering, som i sidste ende vil belønne de lande, som er mest ambitiøse på klimadagsordnen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024