Ejendom Danmark: Giv os incitamenter, så det kan betale sig at energirenovere

DEBAT: Det kan for mange ikke betale sig at energirenovere deres bygninger, da det ikke indregnes i huslejeomkostningerne. Derfor er der brug for bedre rammer for energirenoveringer af bygninger, så det reelt kan betale sig at sænke energiforbruget, skriver Jannick Nytoft.

Af Jannick Nytoft
Administrerende direktør i Ejendom Danmark

Som ejendomsbranchens erhvervsorganisation kan man næsten ikke andet end hilse velkommen, at regeringen har et erklæret mål om en ambitiøs boligpolitik og så i øvrigt har indsat en minister, Kaare Dybvad (S), som åbenlyst interesserer sig for sit ressortområde og samtidig faktisk har indsigt i det.

Ejendom Danmark deler også en række overordnede mål med den nye regering. Det er nødvendigt med en ambitiøs klimapolitik, og det er nødvendigt, at vi skal satse på energieffektiviseringer for at nå målene. Vi deler også ønsket om mangfoldige byer, hvor alle typer af mennesker har mulighed for at bo. 

Så langt så godt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad man vil gøre for at nå de gode mål.

Pas på voldsomme indgreb
Boligminister Kaare Dybvad har varslet en politisk aftale inden jul for at bremse op for gennemgribende moderniseringer, herunder et opgør med udenlandske investorer. Ejendom Danmark har meldt sig som en konstruktiv partner. Vi vil gerne se på, om der er uhensigtsmæssigheder i den måde, lovgivningen omkring gennemgribende moderniseringer fungerer på i dag.

Samtidig har vi gjort opmærksom på, at der kan være store omkostninger ved et voldsomt politisk indgreb. At boligmassen kan forslumre igen, medmindre der kommer penge til byfornyelse andre steder fra. At pensionsselskaberne – og dermed os alle – vil miste store summer, hvis man ikke længere rentabelt kan modernisere gamle bygninger. At andelsboliger vil blive ramt, hvis værdien af udlejningsejendomme falder. Og at det kan blive svært at få bygget de mange nye boliger, der er behov for, hvis ikke der er et trygt og stabilt investeringsklima.

Vi håber derfor, at der vil blive lyttet til de eksperter, som i øjeblikket forbereder en rapport om omfanget og konsekvenserne af de gennemgribende moderniseringer, så et indgreb sker velovervejet og på et faktuelt grundlag.

Bedre forhold for energirenoveringer
Bygninger står for 40 procent af energiforbruget i dagens Danmark, og det er umuligt at nå regeringens mål om 70 procent reduktion af CO2-udledningerne uden at tænke bygninger ind i planerne. Vi synes derfor, det er lidt ærgerligt, at der ikke er blevet plads til boligministeren i regeringens nye klimaudvalg.

Den allerstørste forhindring for at få gjort noget ved udlejningsboligerne er dog nok det såkaldte paradoksproblem: At det for alt for mange ejere ikke kan betale sig at renovere ejendomme, så energiforbruget bliver mindre. Og det er ærgerligt, når mange i ejendomsbranchen står på spring og gerne vil gøre en grøn indsats.

Skåret firkantet ud kan det ikke betale sig, hvis en ejer af en udlejningsejendom gennemfører klimarenoveringer med bedre isolering, bedre varmesystem, højisolerede vinduer, bedre udnyttelse af vand, el, varme og så videre. Det kan det grundlæggende ikke, fordi man reelt ikke kan indregne omkostningerne i huslejen. Det er vi nødt til at gøre noget ved.

Folketinget skal snart diskutere oplæg til en ny klimalov, og det er oplagt, at politikerne her baner vejen for at give de rigtige incitamenter, så det for både lejere og udlejere giver mening at energirenovere.

Også her vil Ejendom Danmark meget gerne deltage på vegne af branchen og være med til at sikre et mere bæredygtigt Danmark.

Forrige artikel Direktører: Få forskning i byggeriets processer op i gear Direktører: Få forskning i byggeriets processer op i gear Næste artikel Boligselskaber til SF-ordfører: Kender du overhovedet din egen lovgivning? Boligselskaber til SF-ordfører: Kender du overhovedet din egen lovgivning?