Byggeriet: Flere ejerboliger og renovering er nøglen til blandede byer

DEBAT: Hvis Kaare Dybvads (S) ambitioner om blandede byer skal lykkes, kræver det, at der bliver bygget flere betalelige ejerboliger. Desuden kan gennemgribende renovering af almene boliger gøre områderne mere attraktive for familier, skriver Lars Storr-Hansen.

Af Lars Storr-Hansen
Administrerende direktør, Dansk Byggeri

I Dansk Byggeri er vi helt enige med boligminister Kaare Dybvad (S), som blandt andet her i Altinget har peget på, at der skal bygges mere, hvis vi forsat skal have blandede byer med boliger, der er til at betale for helt almindelige familier.

De blandede byer er vigtige. Ikke mindst fordi det er en stærk dansk tradition, at børn går i skole og til fodbold sammen på tværs af sociale skel, og at direktøren og arbejdsmanden mødes med morgenhår nede hos bageren om søndagen. Det sikrer indblik i, og for mange også en forståelse for, hvordan andre lever, og hvilke udfordringer de har.

Og er der plads til alle samfundslag, betyder det også, at både private virksomheder og det offentlige kan tiltrække de medarbejdere, de har brug for.

Behov for flere betalelige ejerboliger
Men vi skal først og fremmest sikre, at udbuddet af boliger matcher det behov for en bolig, som de mange tilflyttere til de store byer har. Ellers risikerer vi, at priserne sendes på himmelflugt, og så er man lige vidt.

Fra 2005 til 2018 er befolkningstilvæksten steget 22 procent i København og 15 procent i Aarhus. Og alene i København forventer man, at der kommer mere end 100.000 nye borgere frem mod 2030. Derfor er det nødvendigt, som Kaare Dybvad peger på, at der bliver bygget mere.

På nuværende tidspunkt udgør ejerboliger kun 20 procent af det københavnske boligmarked, hvilket er en væsentlig årsag til, at priserne stiger så markant, når antallet af borgere stiger. At bygge flere nye ejerboliger er derfor en del af løsningen.

Byggegrunde er selvfølgelig dyre i de store byer, så for at undgå at de nye ejerboliger kun bliver for de vellønnede, er det nødvendigt at gribe byggeriet anderledes an. En løsning kan eksempelvis være at bygge mere standardiserede boliger og flere enheder. Det kan være med til at holde omkostningerne nede, så det vil være muligt at bygge flere nye billigere boliger, uden at man behøver at gå på kompromis med hverken kvalitet eller arkitektonisk udtryk.

Plads til håndværkere, sygeplejersker og politibetjente
De lokale virksomheder og offentlige arbejdspladser har også brug for byer, der kan rumme borgere med forskellige indkomster og baggrunde. Hvis murermesteren må opgive at få fat i murerarbejdsmænd eller faglærte, fordi de ikke har råd til at bo i byen, må han enten sige nej til arbejde, skrue ned for aktiviteterne eller i værste fast flytte.

Og problemet rammer også kommunen, hvis den ikke kan tiltrække sosu-assistenter eller skolelærere. Derfor er der ingen tvivl om, at der skal bygges mere i de store byer, så håndværkere, sygeplejersker, politibetjente og mange flere fremover kan bo der med deres familier.

Løft de almene boligområder med renovering
En anden metode til fortsat at sikre blandede byer er at renovere, rive ned og eventuelt bygge nyt i nogle af de områder med alment byggeri, som er blevet slidte og nogle steder også utrygge at bo og færdes i. Vi har adskillige eksempler på, hvordan de er endt i en negativ spiral med fraflytninger, sociale udfordringer og isolering fra det omkringliggende samfund til følge.

Her kan renovering, nedrivning og bygning af nye boligformer være med til igen at sparke liv i belastede områder.

Dansk Byggeri lavede sidste år en analyse af, hvad renoveringen af det tidligere belastede boligområde Gyldenrisparken på Amager havde betydet. Analysen viste, at en gennemgribende renovering blandt andet havde bidraget til at gøre området mere attraktivt for børnefamilier, og at både beskæftigelsen, uddannelsesniveauet og indkomsterne i området var steget.

Det indikerer, at en renovering, som løfter et alment boligområde, kan være med til igen at gøre området attraktivt for mange typer af beboere.

Dansk Byggeri mener, at der bør drejes på flere håndtag, hvis boligministerens ønske om at øge boligudbuddet og sikre blandede byer skal blive til virkelighed. Der skal bygges mere og gerne på nye måder, samtidig med at eksisterende boliger og boligområder bliver renoveret.

Forrige artikel SF: Ghettoaftalen er ikke skyld i øget brug af fleksibel udlejning SF: Ghettoaftalen er ikke skyld i øget brug af fleksibel udlejning Næste artikel Alternativist: Ny boligminister mangler sociale ambitioner og klimafokus Alternativist: Ny boligminister mangler sociale ambitioner og klimafokus