Enhedslisten: Markante ændringer i boligpolitikken skal sikre blandede byer

DEBAT: Der er brug for markante ændringer i boligpolitikken, hvis vi i fremtiden skal have blandede byer og boligområder. Ghettolovene bør skrottes, der skal bygges flere ungdomsboliger, og grådigheden i den private udlejning skal stoppes, skriver Søren Egge Rasmussen.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Boligordfører

Boligpolitikken er rykket op på dagsordenen. Fra at være et hjørne af Integrationsministeriet og efterfølgende en del af Trafikministeriet har vi nu igen en boligminister, som udelukkende skal være boligminister, og et boligudvalg, som er under oprettelse.

Det ser vi i Enhedslisten positivt på, men der er rigeligt at tage fat på for den nye minister.

Skrot ghettolovene, og brug flere penge på renoveringer
De almene boliger er fortsat udsat for angreb, fordi den nye boligminister vil administrere de tåbelige ghetto-love for socialt udsatte boligområder. Helt optimalt vil det være at skrotte hele lovpakken, men det er der desværre ikke flertal for, som det ser ud nu.

I regeringsforståelsen er det dog medtaget, at regeringen ”vil vurdere mulighederne for at opnå dispensation fra kravene om at nedbringe andelen af familieboliger i de mest udsatte boligområder”. Det giver lidt håb om, at love, vedtaget af Folketinget, kan ændres med nye aftaler. Nedrivninger og salg af almene boliger skal stoppes, og sociale problemer skal løses.

Folketinget står over for at skulle forholde sig til, hvor mange penge Landsbyggefonden må bruge på renoveringer i de kommende år. Enhedslisten mener, at beløbet skal sættes markant op, idet køen for nødvendige renoveringer er øget til 19 milliarder. Samtidig skal vi sikre, at energirenoveringer i højere grad kan gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Der vil helt sikkert blive en debat om, i hvilket omfang boligsocialt arbejde skal betales af lejernes opsparing i Landbyggefonden. Boligsociale helhedsplaner hjælper mange mennesker, og især unge bliver hjulpet i fritidsjobs, og flere får uddannelse og arbejde. Men kommuner og stat bør i højere grad betale for den indsats.

10.000 nye almene ungdomsboliger
Enhedslisten vil løse manglen på ungdomsboliger ved at sikre, at der bygges 10.000 flere almene ungdomsboliger. Det kan gøres ved, at staten dækker halvdelen af kommunernes bidrag til grundkapitalen, og det vil vi finansiere ved at afskaffe skattefordelene ved forældrekøbte lejligheder.

Studiebyer skal leve op til deres ansvar og sikre boliger til de studerende, og det gøres bedst med almene ungdomsboliger, hvor huslejen holdes nede. Nyopførte boliger i den private udlejning med højere husleje end SU'en er ikke en egnet studiebolig.

I regeringsforståelsen er det fastlagt, at kommuner skal kunne sikre, at andelen af almene boliger i boligområder bliver en tredjedel, og at de opføres hurtigt. Den lovændring ser Enhedslisten frem til, men vi bør også sikre, at der opføres flere almene boliger i eksisterende boligområder i forbindelse med fornyelser af områder. Vi skal give kommunerne bedre muligheder for at sikre blandede boligområder.

Stop grådigheden i privat udlejning
Opgøret med udenlandske kapitalfondes opkøb af lejligheder er også et opgør med danske pensionskassers investeringer i fast ejendom og deres anvendelse af §5.2. til at hæve huslejen. Spekulationen kan bedst begrænses ved at afskaffe §5.2 og markedslejen, og det vil medføre, at mindre grådige renoveringer fortsat kan ske efter §5.1 og §58.

Det bliver et spændende forhandlingsforløb i efteråret om §5.2, hvor en arbejdsgruppe kommer med anbefalinger. Jeg håber, at de mennesker, som er blevet udsat for Blackstones opkøb, fortsat vil deltage i debatten og protesterne. Vi kan ikke sikre blandede byer, hvis alle billige boliger i den private udlejning bliver opkøbt og renoveret med henblik på at øge huslejen. I stedet bør vi have fokus på at hæve boligstandarden og energirenovere.

Enhedslisten ser frem til de næste fire års boligpolitiske arbejde i Folketinget i samarbejde med den almene boligbevægelse og lejerbevægelserne. Vi har brug for aktive medspil for at forbedre boligpolitikken.

Forrige artikel AAB: Københavns boligmarked risikerer at ende som i London og Paris AAB: Københavns boligmarked risikerer at ende som i London og Paris Næste artikel Hjemløseforening: Boligministeren må bekæmpe hjemløshed med samarbejde Hjemløseforening: Boligministeren må bekæmpe hjemløshed med samarbejde
Næsten hver anden ghetto ryger af opdateret ghettoliste

Næsten hver anden ghetto ryger af opdateret ghettoliste

GHETTOLISTE: Antallet af ghettoer halveres med årets opdatering af ghettolisten. Samtidig optages to nye områder på listen over hårde ghettoer, mens fire ryger af. "Fantastisk positivt," siger boligministeren.