Debat

SF vil beskytte beboelsesområder: Lov skal sikre langsigtet klimasikring

Der er brug for en klimatilpasningslov, som binder regeringen til at gennemføre en ambitiøs plan til at beskytte vores beboelsesområder. Stat, kommuner og regioner skal forpligtes til at lave langtidsplanlægning efter udviklingen i vandstand og nedbørsmængder, skriver Halime Oguz

Vi skal nationalt tage del i ansvaret for klimasikringsprojekter i truede områder, skriver Halime Oguz (SF).
Vi skal nationalt tage del i ansvaret for klimasikringsprojekter i truede områder, skriver Halime Oguz (SF).Foto: Olafur Steinar Getsson/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi står midt i en klimakrise, som vi skal gøre alt for at løse. Men desværre vil vi uanset kommende CO2-reduktioner se flere ekstreme vandstandshændelser i dette århundred.

En stormflod, der i dag statistisk forekommer hvert hundrede år, vil i fremtiden kunne forekomme langt oftere. Det samme gælder skybrud og grundvandstigninger.

Det mere ekstreme vejr vil betyde flere oversvømmelser langs kyster og vandløb samt i byområder og landsbyer. Nogle boliger og områder vil vi kunne redde gennem mere klimatilpasning.

Det kan vi eksempelvis gøre ved at integrere vandet i byen gennem overløbskanaler eller regnvandsmagasiner. Disse klimasikringer kan indgå som grønne elementer i byen og dermed bidrage til en positiv byudviklingen.

Andre steder er vi desværre nødt til at opgive områder og overlade dem til natur og frie kræfter, da det allerede er for sent at undgå vandstigningerne.

Temadebat

Hvad gør vi ved klimaforandringernes konsekvenser for boligmarkedet?
Klimaforandringerne rammer nu boligmarkedet, hvor boliger i områder med risiko for oversvømmelser sælges seks procent lavere end boliger, der ligger i sikker afstand fra vandet.

Eksperter, som Mandag Morgen har talt med, er ikke i tvivl. I takt med at klimaforandringerne fører til flere og større oversvømmelser og stormfloder, stiger risikoen for økonomiske tab for boligejere, forsikringsselskaber og banker.

Beregningerne fra Nationalbanken viser, at det især er på Amager, Lolland-Falster, ved Køge Bugt og visse steder på den nordfynske samt vest- og nordjyske kyst, at bankerne har store andele af deres pant bundet i oversvømmelsesudsatte boliger.

Altinget By og Bolig giver ordet til eksperter, interesseorganisationer og politikere, som i en temadebat kommer ind på, hvad de vil gøre ved de problemer, som klimaforandringerne betyder for boligmarkedet.

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det er på tide, at vi har en ærlig og åben snak om, hvor risikoen er nu og i de næste 100 år. For hvis FN's klimapanels forudsigelserne holder stik, så kommer vi til at se 1,1 meters havstigning, hvilket vil have konsekvenser.

Forpligtende klimatilpasning

Det er på høje tid, at vi skaber tryghed for folk ved at skabe klarhed om, hvad de kan forvente i deres lokalområde.

Derfor har vi brug en klimatilpasningslov, som binder regeringen til at gennemføre en ambitiøs plan til at beskytte vores beboelsesområder.

Loven skal indeholde et klart mål og en planlægningsramme, så staten, kommunerne og regionerne forpligtes til en lave langtidsplanlægning, der tager udgangspunkt i den sidst udkomne IPCC-rapports vurdering af udviklingen i vandstand, nedbørsmængder og mønstre.

Det vil kunne redde rigtig mange boliger og samtidig skabe ro for boligejerne, der forhåbentlig ikke længere skal bekymre sig om at skovle vand ud af kældrene ved næste skybrud og som derfor heller ikke skal bekymre sig om faldende huspriser. 

Kortlægning vil mindske usikkerhed

Men så er der selvfølgelig også en række boliger, som simpelthen ikke kan reddes, og hvis en bolig i fremtiden bliver ubeboelig på grund af klimaforandringerne, så fortjener boligejeren at vide det.

Derfor skal vi hurtigst muligt have igangsat en kortlægning og planlægning af dette for at mindske usikkerheden for boligejerne i fremtiden.

SF mener, at stormflodsbidraget på forsikringer skal forhøjes med et klimasikringsbidrag, der øremærkes til at give tilskud til klimasikring, da det i mange tilfælde vil være meget belastende for kommunerne og boligejerne og -lejere selv at håndtere omkostningerne til denne planlægning og klimasikring.

Vi skal have en fair fordeling af finansiering, hvor vi nationalt tager del i ansvaret, når det gælder klimasikringsprojekter i truede områder.

Derudover skal det undersøges, om den del af klimatilpasningen, der foretages af kommunerne selv, skal fritages for anlægsloftet.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Halime Oguz

cand.mag. i mellemøststudier (SDU 2012)

0:000:00