Tidslinje: Seks skatteministre senere er de nye boligvurderinger udskudt seks gange

Siden 2013 har boligejerne ventet på retvisende, offentlige vurderinger af, hvad deres bolig er værd. Men det nye system lader vente på sig, og derfor har man også måttet udskyde den nye måde at beskatte boligejerne på. Se forløbet her.

Daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S) sagde i 2014, at det nye system for ejendomsvurderinger ville være klar i 2017. Senere udskød hans efterfølger, Karsten Lauritzen (V), vurderingerne til 2020. Men boligejerne venter stadig. (Arkivfoto fra overdragelsen i 2015)
Daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S) sagde i 2014, at det nye system for ejendomsvurderinger ville være klar i 2017. Senere udskød hans efterfølger, Karsten Lauritzen (V), vurderingerne til 2020. Men boligejerne venter stadig. (Arkivfoto fra overdragelsen i 2015)Foto: Ritzau Scanpix
Katrine Falk LønstrupMads Mose Vikkelsø

Artiklen er udgivet første gang 13.06.2021 og opdateret 24.11.2021 kl. 12.45.

Det skulle have kostet omtrent 100 millioner kroner at udvikle et IT-system, som skulle genoprette tilliden til Skattevæsenets mangelfulde vurderinger af ejendomsskatter. Flere år efter projektets start er regningen mangedoblet, og systemet lader fortsat vente på sig.

Få overblik over hele forløbet her. 

Læs også

Oktober 2011

 • Regering: Helle Thorning-Schmidt I (S-R-SF)
 • Skatteminister: Thor Møger Pedersen (SF)

Rigsrevisionen kommer med en skarp kritik af Skat, efter de i en undersøgelse vurderer, at der har været en ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. 

Som følge af en ulovlig praksis er et stort antal grundejere blevet opkrævet for meget i ejendomsskat siden 2005. Et foreløbigt skøn fra maj 2011 viser, at de berørte grundejere har betalt cirka 1,2 milliarder kroner for meget i ejendomsskat.

August 2013

 • Regering: Helle Thorning-Schmidt I (S-RV-SF)
 • Skatteminister: Holger K. Nielsen (SF)

Rigsrevisionen udgiver en beretning, der konkluderer, at de offentlige ejendomsvurderinger er for upræcise, uensartede og uigennemskuelige.

På den baggrund påtaler Statsrevisorerne skarpt, at Skatteministeriets forvaltning af den offentlige ejendomsvurdering har været i strid med Folketingets intentioner og ikke har sikret en lige og fair behandling af borgere og virksomheder, der ejer ejendomme.

Regeringen beslutter herefter at suspendere det daværende ejendomsvurderingssystem.

September 2013

 • Regering: Helle Thorning-Schmidt I (S-RV-SF)
 • Skatteminister: Holger K. Nielsen (SF)

Regeringen nedsætter et uafhængigt ekspertudvalg, der senest 1. juni 2014 skal komme med anbefalinger til et nyt ejendomsvurderingssystem. Formand for udvalget bliver Nykredits tidligere koncernchef Peter Engberg Jensen. 

Senere samme år bliver Jonas Dahl (SF) skatteminister.

Han har dog kun posten i to måneder, før han bliver afløst af Morten Østergaard (R), som er skatteminister i syv måneder. Han afløses i september 2014 af Benny Engelbrecht (S).

September 2014

 • Regering: Helle Thorning-Schmidt II (S-RV)
 • Skatteminister: Benny Engelbrecht (S)

Engberg-udvalget udgiver en rapport med anbefalinger til forbedring af ejendomsvurderingssystemet.

Oktober 2014

 • Regering: Helle Thorning-Schmidt II (S-RV)
 • Skatteminister: Benny Engelbrecht (S)

På baggrund af anbefalingerne fra Engberg-udvalget opretter regeringen Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), der skal høre under Skatteministeriets departement.

Ministeren annoncerer, at det nye system vil være klar i 2017, og at vurderingerne kan sendes ud til boligejerne fra begyndelsen af 2018.

Februar 2016

 • Regering: Lars Løkke Rasmussen II (V)
 • Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)

Lovforhandlingerne om det nye ejendomsvurderingssystem bliver udskudt med et år. Loven forventes nu at blive vedtaget i andet kvartal af 2017. Udviklingen af systemet forlænges tilsvarende med et år.

November 2016

 • Regering: Lars Løkke Rasmussen II (V)
 • Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)

Et bredt flertal af Folketingets partier bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Radikale Venstre bliver enige om en politisk aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem.

Aftalen betyder, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) nu kan iværksætte arbejdet med at etablere de nye systemer og den organisation, der skal håndtere de nye ejendomsvurderinger.

Ifølge regeringens plan skal boligejerne have nye ejendomsvurderinger udsendt i foråret 2019.

Juni 2017

 • Regering: Lars Løkke Rasmussen III (V-LA-K)
 • Skatteminister: Karsten Lauritzen (V)

Ejendomsvurderingsloven vedtages. Alle partierne i Folketinget, bortset fra Enhedslisten, stemmer for loven.

Senere på måneden kommer Rigsrevisionen med kritik af Skatteministeriet. Kritikken kommer på baggrund af en undersøgelse på eget initiativ – og Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriet ikke har haft en tilfredsstillende styring af økonomien.

Oktober 2019

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Skatteminister Morten Bødskov iværksætter et eftersyn af Skatteministeriets it-systemer.

Eftersynet endte med en udskydelse af en reform af boligskattereglerne fra 2021 til 2024. Ministeren varslede, at de første nye ejendomsvurderinger ville udsendes fra 2. halvår af 2020. 

Maj 2020

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Regeringen, Venstre, DF, Radikale, Konservative og Liberal Alliance indgår en aftale om kompensation til boligejerne og boligbeskatning, som følge af at implementeringen af den nye boligbeskatning er udskudt fra 2021 til 2024.

September 2020

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Ejendomsvurderingerne bliver udskudt til sommeren 2021, oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse. Den nye udskydelse sker blandt andet på grund af coronakrisen, men også fordi der er problemer med den endelig test af de nye ejendomsvurderinger.

Senere på måneden kommer Rigsrevisionen med ny kritik af Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye vurderingssystem. Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet forsat ikke har tilstrækkeligt styr på økonomien i udviklingen af det nye system.

"Rigsrevisionen finder det meget utilfredsstillende, at Skatteministeriet fortsat ikke har etableret et tilstrækkeligt styringsgrundlag for økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem. Ministeriet har derved ikke overblik over, hvad det vil koste at færdigudvikle systemet," skriver Rigsrevisionen. 

Oktober 2020 

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Statsrevisorerne anmoder Rigsrevisionen om at undersøge blandt andet den samlede økonomi i Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem.

November 2020

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Regeringen præsenterer et lovforslag om ændring af Ejendomsvurderingsloven. Det er en opfølgning på aftalen om kompensation til boligejerne.  

December 2020

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Statsrevisorerne anmodede på et møde 2. oktober 2020 om, at Rigsrevisionen foretager en større undersøgelse af blandt andet den samlede økonomi i Skatteministeriets udvikling af det nye ejendomsvurderingssystem - og der ligger nu et notat klar med en beskrivelse af, hvordan en sådan undersøgelse kan foretages. Samtidig fremgår det, at Rigsrevisionen vil skulle afgive en beretning til Statsrevisorerne i efteråret 2021.

April 2021

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Skatteminister Morten Bødskov orienterer Folketinget om, at en række større it-projekter er forsinkede, og det især er ”udvikling af it-projekter på ejendomsområdet”, der ventes at blive ramt af ”en produktivitetsnedgang på 20-25 procent som resultat af hjemsendelse af medarbejdere” på grund af coronapandemien.

Maj 2021

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Altinget erfarer, at Skatteministeren nu beder Folketinget bevillige flere penge til udviklingen af det nye system for vurdering af ejendomme.

Juni 2021

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Det er både gode og minde gode nyheder i juni måned, da skatteminister Morten Bødskov kan proklamere, at 50.000 boligejere vil få de første vurderinger i september 2021. Efterfølgende lander en rapport fra Statens it-tilsyn, der konkluderede, at staten kan ikke få nyt system for ejendomsvurderinger i mål alene. Der skal ifølge tilsynet eksterne kræfter til, hvis Skat skal få de nye vurderinger af 1,7 millioner boliger til at virke.

Juli 2021

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Skatteminister Morten Bødskov orienterer Folketinget om, at de nye vurderinger udskydes igen. Det er hans forventning, at størstedelen af de nye vurderinger vil være klar i 2023. Nogle af vurderingerne vil først komme i 2024. De første 50.000 får dem i september 2021. 

November 2021

 • Regering: Mette Frederiksen I (S)
 • Skatteminister: Morten Bødskov (S)

Statsrevisorerne udgiver en meget kritisk beretning om statens it-system for ejendomsvurderinger og uddeler skrap kritik til Skatteministeriet.

Kritikken går på budgetter, der gentagende gange overskrides, dårlig orientering til Folketingets finansudvalg og en tidsplan, der skrider. Statsrevisorernes kritik baserer sig på en rapport fra Rigsrevisionen, hvor den økonomiske rammer løber op i udgifter på 3,6 milliarder kroner. Den nuværende økonomiske ramme Folketinget har godkendt er på 1,3 milliarder kroner. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024