Debat

V: Lad os få set på den økonomiske ramme for alment byggeri

Med alt det, der bliver talt om alment byggeri fra regeringens side, kan det overraske, at der ikke er blevet set på den konkrete udfordring, som den almene sektor står i, skriver boligordfører Heidi Bank (V).

Der er trods alt grænser for, hvor meget de almene boligselskaber og private bygherrer, der typisk sammen står for opførelsen, kan trylle, skriver Heidi Bank (V) om de stigende byggepriser.
Der er trods alt grænser for, hvor meget de almene boligselskaber og private bygherrer, der typisk sammen står for opførelsen, kan trylle, skriver Heidi Bank (V) om de stigende byggepriser.Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Heidi Bank
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Et sundt boligmarked er et boligmarked med mange forskellige typer af boliger, lejer – almen og privat, andel og ejerboliger.

Det er et boligmarked, hvor der er variation i størrelser, pris og type. Så vi, borgerne, har en mulighed for at finde den bolig, der passer bedst til vores livssituation.

Venstre er optaget af, at der er et varieret boligudbud. For eksempel mener vi, at der mangler flere ejerboliger i de store byer, så flere har muligheden for at flytte fra leje til ejerbolig. Og mindre boliger til singlen, så der er råd til mere.

I andre områder, for eksempel i landdistrikterne, kan det, der efterspørges, være en almen seniorbolig, så man kan blive i sit nærområde i alderdommen.

Derfor er det også bekymrende, at regeringen ikke får set på byggeriets aktuelle udfordringer, så det i fremtiden også bliver muligt at renovere og bygge de almene boliger i for eksempel København, der allerede er planlagt.

Temadebat

Hvordan forhindrer vi, at høje byggepriser sætter alment nybyggeri i stå?
Boligorganisationer har advaret mod, at høje byggepriser risikerer at sætte det almene nybyggeri i stå. Advarslen kommer, efter at S-regeringen med finanslovsaftalen for 2022 ikke har hævet det maksimale rammebeløb, som de almene boligorganisationer skal holde sig under, når organisationerne bygger nyt.

Loftet risikerer at stå i vejen for opførelsen af de cirka 22.000 almene boliger, som regeringen ellers ønsker, fordi byggeomkostningerne til blandt andet håndværkere og materialer er enormt høje.

Altinget giver i en temadebat ordet til blandt andet almennyttige boligselskaber og partier i Folketinget, som vil give deres bud på, hvad politikerne og almensektoren skal gøre ved de aktuelt høje byggepriser, der udfordrer planerne om at bygge markant flere almene boliger. Bør politikerne acceptere at hæve maksimumbeløbet? Eller vil det være fornuftigt at slå koldt vand i blodet og afvente lavere byggepriser?

Om temadebatter:
Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Hvorfor går indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) i kommunalvalgkampen ud og agiterer for, at det skal være muligt for kommunerne at stille krav om 33 procent almene boliger i nye lokalplaner, hvis ministeren ikke er klar til at sikre rammerne? I Venstre mener vi i øvrigt, at det er rigeligt med 25 procent almene boliger i nye lokalplaner.

Klogt maksimumbeløb
Byggeriet er udfordret på stigende materialepriser, det har vi kunne registrere siden sommeren 2020, og i nogen grad stigende udgifter til lønninger.

Det siger sig selv, at når der politisk er et maksimumbeløb, hvilket i øvrigt er klogt, men at man samtidig ikke forholder sig til, at byggeomkostningerne tordner i vejret, så går det almene byggeri i stå. Det private og det almene vil jo gerne arbejde sammen, men det kræver, at økonomien er i orden.

Der er trods alt grænser for, hvor meget de almene boligselskaber og private bygherrer, der typisk sammen står for opførelsen, kan trylle.

Hvor meget mener ministeren, der kan spares væk? Hvis vi stadigvæk skal have boliger og boligområder, der har en kvalitet, der gør dem til et godt sted at bo?

Gode takter fra BL
Flere aktører fra den almene sektor har været ude og påpege udfordringen. At vi står i en "akut situation – der spærrer for alment nybyggeri". Det vil sige, medmindre vi gør noget.

Vicedirektøren i BL, Solveig Råberg Tingey har nævnt muligheden for, at der kan gøres brug af et midlertidigt gennemførelsesbidrag til at dække ekstraudgifterne til materialepriser, uden at det betyder øgede huslejer eller højere maksimumbeløb. Ligeledes har BL udtalt, at udgifterne kan dækkes af Landsbyggefonden, så det ikke belaster de offentlige finanser.

BL's løsning, mener vi i Venstre, kunne være værd at se på, så ikke alt alment byggeri ender med at gå i stå og bliver sat på standby. Ligesom vi også er optaget af, om et midlertidigt gennemførelsesbidrag kunne være med til at sikre, at der stadigvæk kan bygges med øje for den grønne omstilling – også i den almene sektor.

Med alt det, der bliver talt om alment byggeri fra regeringens side, kan det overraske, at der ikke er blevet set på den konkrete udfordring, som den almene sektor står i.

Sektoren har spillet ud. Lad os nu politisk få set på, hvad der kan lade sig gøre under hensyn til, at vi skal have boliger, der giver borgerne valgmuligheder – og gode hjem.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Heidi Bank

MF (V), valgt MF 2019-22
bank, ejendomsmægler, valuar og studier i teologi

0:000:00