PROSA: Fagbevægelsens opgave er at skabe en ligheds- og frihedsvision

DEBAT: Fagbevægelsen bør stå sammen om at forsvare den frihed og lighed, som velfærdsstaten producerer. Vi bør skabe en ny stor ligheds- og frihedsvision for lønmodtagere, arbejdsløse og udsatte, skriver Niels Bertelsen.

Af Niels Bertelsen
Formand for PROSA – Forbundet af It-professionelle

Gennem de senere år er der sket en tendens til en mere professionel arbejdsdeling blandt fagforeningerne, hvor kampen for borgeres ve og vel og for velfærdssamfundets forskellige friheds- og lighedsskabende foranstaltninger overlades til de faggrupper, som arbejder med netop den del af velfærden.

Men den frihed og lighed, som velfærdsstaten producerer, bør vi stå sammen om og forsvare fælles. It-professionelle skal også på hospitalet og har børn, som går i folkeskolen – alle har en lige solidarisk forpligtelse for at tage kampen op og være med til at formulere progressive visioner for samfundet.

Den største opgave for fagbevægelsen er derfor at skabe en ny stor ligheds- og frihedsvision for lønmodtagerne, de arbejdsløse og de udsatte. Vi skal have åbne diskussioner om, hvilket samfund vi ønsker, hvordan det skal indrettes, og hvordan magten skal fordeles.

Vi skal søge indflydelse, men det skal være tydeligt, at det er ud fra visionære sigtepunkter, at vi søger denne indflydelse. Så vi ikke blot lever fra forhandling til forhandling uden nogen klar og gennemgående vision for samfundet, som kan begejstre og inspirere befolkningen.

Derfor kommer her nogle bud på, hvordan vi kan formulere en vision, som omhandler hele samfundet og som det er muligt at skabe bevægelse og begejstring omkring.

Overvågning umuliggør demokratiserende bevægelser
Retten til privatliv er hellig. Vi skal gå imod masseovervågning og –registrering på alle niveauer. Private virksomheder skal ikke have lov til at kapitalisere på alle dele af vores vågne liv og tjene styrtende formuer på dataspor, som vi afsætter gennem en almindelig livsførelse.

Det skaber en digital elite med en kolossal magt, tvinger markedet helt ind i privatsfæren og skaber passivitet og apati blandt almindelige borgere. En dybt problematisk situation, som alle burde engagere sig i at bekæmpe.

På samme måde skal myndighederne kun kunne samle oplysninger om os med begrundet mistanke og dommerkendelser. Enhver masseovervågning af statslig karakter er med til at sætte historien i stå og umuliggør potentielt fremtidige demokratiserende bevægelser. Her må vi stå vagt om hele vores historiske arv.

Effektivitet skal gøre alle rigere og friere, ikke kun eliten
Alle skal kunne få et job. Automatiseringen skal ikke tage muligheden fra at arbejde ufrivilligt fra nogen. Vi skal skabe et samfund, hvor der er plads til alle, og alle kan være med. Også selvom deres job forsvinder. Så er det op til fællesskabet at sikre uddannelse, omskoling eller udpege nye områder, hvor der kan skabes arbejde. Også selvom det er dyrt. Ellers flår udviklingen på sigt samfundet i stykker.

Når vi bliver mere effektive, skal vi alle blive rigere og friere, ikke blot eliten. Når robotter, selvlærende algoritmer og andre effektiviserende hjælpemidler gør virksomhederne mere effektive og samfundet rigere, så skal den rigdom veksles til lønstigninger, mere frihed og større demokratisk indflydelse på arbejdspladsen.

Lige nu ser vi den modsatte tendens: Det er kun eliten, som bliver rigere. Den tendens er farlig, skaber ulighed, utilfredshed og gøder jorden for ”ekstreme” tendenser og løsningsforslag. Her skal fagbevægelsen stå med svarene i stedet.

Vi skal begrænse tech-giganterne og deres monopollignende tilstande. Vi skal kæmpe for offentlige løsninger på moderne teknologisk infrastruktur, open source-løsninger for de mest kritiske, sikre effektive og sikre kunstige intelligenser og selvlærende algoritmer og vi skal have demokratisk styrede alternativer til Big Data-siloerne i Silicon Valley.

Ellers ender vi i en situation, som gør IBM, Google og Facebook til forudsætningen for at kunne køre et moderne samfund og dermed giver dem magten over samfundets udvikling. Den slags monopoltilstande skal vi knokle imod og vi skal konstant åbne for demokratiske alternativer.

Hermed er ballet åbnet. Bland jer gerne selv i debatten og vær med til at forslå, hvordan en morderne, stor vision for samfundet skal se ud for den danske fagbevægelsen.

Forrige artikel URK: Unge skal ikke spørge om lov URK: Unge skal ikke spørge om lov Næste artikel Tv-debat: Vi skal tage hånd om dem, der har det svært
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll

  Kloge ord....

  Vi er alle (eller de fleste af os) ved lige så stille at blive reducerede til dataslaver, dataråvarer, datamalkekøer for de rigeste. De færreste er klare over, hvor voldsom denne bestræbelse på at overgive magten til dataherremænd er i toppen af samfundet i øjeblikket, og hvordan den luskes igennem i det skjulte.

  Tænk, at man i Danmark i ramme alvor vil føre database over samtlige danskeres genomer - uden mulighed for at sige fra. Hvad ville de gamle frihedskæmpere have sagt til dette? Hvad ville Hitler have kunnet bruge en sådan database til?

  Medicinalindustrien er begejstrede, og den har alt for stor magt herhjemme. Hvis ikke den udvikling skræmmer en, så mangler man fantasi, for det er et kæmpe skridt i retning af et totalitært samfund.

  Faktisk er det totalitære samfund her allerede, for hvordan kan man ellers fra magthavende side bilde sig ind, at man overhovedet har ret til at høste borgernes dna og privatliv? Det er sådan noget, som kun totalitære samfund gør. Og det fremgår også af den udtalelse, som Camille Hersom, direktør for Danske Patienter (som i praksis er en lobbyorganisation for medicinalindustrien) kom med forleden i Deadline: Politikerne og Danske Patienter ønsker ikke at spørge borgerne, og give mulighed for samtykke, fordi man er bange for, at borgerne siger "Nej".

  Se, sådan tænker en ægte totalitær politiker. "Vi ved bedst", og hvis borgerne er uenige - selv når det gælder deres privatliv - så må vi tvinge dem.

  Hvad bilder de sig ind? Det er helt utroligt, at en politiker, som angiveligt går ind for demokrati, kan mene, at hun og hendes meningsfæller har ret til at gennemtvinge sin egen opfattelse, og undertvinge sig befolkningens ret til privatliv. Når det er den slags totalitær tænkning, der ligger bag ønsket om at oprette genomcenteret, så er det skræmmende at tænke på, hvad man så på længere sigt kan finde på at bruge det til. For så er en afgørende grænse allerede overskredet, og tankegangen er blevet totalitær hos vore ledere.

  Vi skal ikke finde os i det - vi skal kræve vores selvbestemmelse over eget privatliv tilbage. Skriv under på protest: https://www.skrivunder.net/signatures/nej_til_udlevering_af_dine_helbredsdata_uden_samtykke/start/4000

  Og følg med på Bevar Tavshedspligtens og Maydays hjemmesider: https://www.facebook.com/pg/BevarTavshedspligten/posts/
  http://mayday-info.dk/forside.aspx

  Der er brug for et oprør mod hele denne tankegang.