Debat

PROSA: Fagbevægelsens opgave er at skabe en ligheds- og frihedsvision

DEBAT: Fagbevægelsen bør stå sammen om at forsvare den frihed og lighed, som velfærdsstaten producerer. Vi bør skabe en ny stor ligheds- og frihedsvision for lønmodtagere, arbejdsløse og udsatte, skriver Niels Bertelsen.

Mikkel Bødker Olesen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Niels Bertelsen
Formand for PROSA – Forbundet af It-professionelle

Gennem de senere år er der sket en tendens til en mere professionel arbejdsdeling blandt fagforeningerne, hvor kampen for borgeres ve og vel og for velfærdssamfundets forskellige friheds- og lighedsskabende foranstaltninger overlades til de faggrupper, som arbejder med netop den del af velfærden.

Men den frihed og lighed, som velfærdsstaten producerer, bør vi stå sammen om og forsvare fælles. It-professionelle skal også på hospitalet og har børn, som går i folkeskolen – alle har en lige solidarisk forpligtelse for at tage kampen op og være med til at formulere progressive visioner for samfundet.

Den største opgave for fagbevægelsen er derfor at skabe en ny stor ligheds- og frihedsvision for lønmodtagerne, de arbejdsløse og de udsatte. Vi skal have åbne diskussioner om, hvilket samfund vi ønsker, hvordan det skal indrettes, og hvordan magten skal fordeles.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Vi skal søge indflydelse, men det skal være tydeligt, at det er ud fra visionære sigtepunkter, at vi søger denne indflydelse. Så vi ikke blot lever fra forhandling til forhandling uden nogen klar og gennemgående vision for samfundet, som kan begejstre og inspirere befolkningen.

Derfor kommer her nogle bud på, hvordan vi kan formulere en vision, som omhandler hele samfundet og som det er muligt at skabe bevægelse og begejstring omkring.

Vi skal have åbne diskussioner om, hvilket samfund vi ønsker, hvordan det skal indrettes, og hvordan magten skal fordeles.

Niels Bertelsen
Formand for PROSA – Forbundet af It-professionelle

Overvågning umuliggør demokratiserende bevægelser
Retten til privatliv er hellig. Vi skal gå imod masseovervågning og –registrering på alle niveauer. Private virksomheder skal ikke have lov til at kapitalisere på alle dele af vores vågne liv og tjene styrtende formuer på dataspor, som vi afsætter gennem en almindelig livsførelse.

Det skaber en digital elite med en kolossal magt, tvinger markedet helt ind i privatsfæren og skaber passivitet og apati blandt almindelige borgere. En dybt problematisk situation, som alle burde engagere sig i at bekæmpe.

På samme måde skal myndighederne kun kunne samle oplysninger om os med begrundet mistanke og dommerkendelser. Enhver masseovervågning af statslig karakter er med til at sætte historien i stå og umuliggør potentielt fremtidige demokratiserende bevægelser. Her må vi stå vagt om hele vores historiske arv.

Effektivitet skal gøre alle rigere og friere, ikke kun eliten
Alle skal kunne få et job. Automatiseringen skal ikke tage muligheden fra at arbejde ufrivilligt fra nogen. Vi skal skabe et samfund, hvor der er plads til alle, og alle kan være med. Også selvom deres job forsvinder. Så er det op til fællesskabet at sikre uddannelse, omskoling eller udpege nye områder, hvor der kan skabes arbejde. Også selvom det er dyrt. Ellers flår udviklingen på sigt samfundet i stykker.

Når vi bliver mere effektive, skal vi alle blive rigere og friere, ikke blot eliten. Når robotter, selvlærende algoritmer og andre effektiviserende hjælpemidler gør virksomhederne mere effektive og samfundet rigere, så skal den rigdom veksles til lønstigninger, mere frihed og større demokratisk indflydelse på arbejdspladsen.

Lige nu ser vi den modsatte tendens: Det er kun eliten, som bliver rigere. Den tendens er farlig, skaber ulighed, utilfredshed og gøder jorden for ”ekstreme” tendenser og løsningsforslag. Her skal fagbevægelsen stå med svarene i stedet.

Vi skal begrænse tech-giganterne og deres monopollignende tilstande. Vi skal kæmpe for offentlige løsninger på moderne teknologisk infrastruktur, open source-løsninger for de mest kritiske, sikre effektive og sikre kunstige intelligenser og selvlærende algoritmer og vi skal have demokratisk styrede alternativer til Big Data-siloerne i Silicon Valley.

Ellers ender vi i en situation, som gør IBM, Google og Facebook til forudsætningen for at kunne køre et moderne samfund og dermed giver dem magten over samfundets udvikling. Den slags monopoltilstande skal vi knokle imod og vi skal konstant åbne for demokratiske alternativer.

Hermed er ballet åbnet. Bland jer gerne selv i debatten og vær med til at forslå, hvordan en morderne, stor vision for samfundet skal se ud for den danske fagbevægelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Niels Bertelsen

Formand, Prosa - forbundet af It-professionelle

0:000:00