Debat

DUF: Der ligger et stort uforløst potentiale for fondene i civilsamfundet

Der er et stort potentiale for de danske fonde i at udbrede ejerskab og få en større folkelig og demokratisk forankring. Det kan de med fordel gøre ved at styrke båndene til civilsamfundet, skriver Christine Ravn Lund.

Hvilken retning fondene arbejder i, og hvem der får og ikke får midler har unægtelig stor betydning for, hvad der prioriteres og muliggøres i civilsamfundet, skriver Christine Ravn Lund. 
Hvilken retning fondene arbejder i, og hvem der får og ikke får midler har unægtelig stor betydning for, hvad der prioriteres og muliggøres i civilsamfundet, skriver Christine Ravn Lund. Foto: Arthur J . Cammelbeeck/Ritzau Scanpix
Christine Ravn Lund
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

De danske fonde er vokset hastigt de seneste år, og der er dermed en stadig stigende mængde af midler i vores samfund, der uddeles til en bred række formål via fondsansøgninger og godkendelser fra fondenes bestyrelser eller bevillingsudvalg.

Når mængden af midler stiger, så stiger den magt, fondene har i samfundet ligeledes. Derfor ser jeg det som helt essentielt for vores samfund og demokrati, at vi er opmærksomme på, hvad det betyder for vores demokratiske udvikling.

En øget demokratisering af fondene og moderne filantropi kan se ud på mange måder. For nyligt kom millionærarvingen Marlene Engelhorn med sit bud. Hun vil samle 50 østrigske borgere – bredt fordelt på alder, socioøkonomi og etnisk baggrund – der sammen skal fordele hendes arvede formue ud til civilsamfundet med det samlede samfunds bedste i baghovedet.

Temadebat

Skal almindelige borgere have indflydelse på uddeling af private midler?

En østrigsk millionærarving har bedt 50 udvalgte borgere omfordele hendes formue. Men hvad er fordele og ulemper ved at lade almindelige borgere få indflydelse på, hvordan private og offentlige midler bliver distribueret? Det sætter Altinget Fonde og Civilsamfund til debat.

Om Altingets temadebatter:
Altingets temadebatter sætter spot på et aktuelt nicheemne. Alle indlæg er udelukkende alene udtryk for skribenternes egen holdning. Har du lyst til at bidrage til debatten? Så er du velkommen til at skrive til Katja Gregers Brock.

Giv civilsamfundet indflydelse  

Jeg synes, Engelhorns tiltag er modigt. Samtidig er det et forsøg på at imødekomme en af de udfordringer, vi ser ved den stigende mængde af midler, der gives gennem private fonde og lignende – nemlig at de fordeles af en lille kreds af mennesker, som dermed træffer store økonomiske beslutninger, der har meget betydning for vores samfund, og ofte uden at de sidder på et stort demokratisk mandat.

Engelhorns model er et fint udgangspunkt at lade sig inspirere af, men der er samtidig mulighed for at kvalificere lignende fordelingsprocesser og resultatet heraf endnu mere. Her er det også vigtigt at have for øje, at der jo er forskel på enkeltpersoners formuer, og så de forskellige typer af fonde, der har definerede formål og bestyrelser.

Man kunne for eksempel kvalificere fordelingsprocessen mere ved at invitere et bredt udsnit af civilsamfundet ind i processen gennem dialog og indflydelse. Der er nemlig et stort uforløst potentiale for de danske fonde i at udbrede ejerskab, skabe gensidig forståelse og få en større folkelig og demokratisk forankring.

Læs også

Fondenes grundlæggende formål er at forvalte og distribuere midler til særlige formål – herunder samfundsnyttige aktiviteter og tiltag i civilsamfundet. Det må dermed selvsagt være i fondenes interesse at være med til at understøtte, at civilsamfundet udvikler sig på bedste vis, og hele tiden står så stærkt som muligt.

Jeg tror, vi får det stærkeste civilsamfund, hvis man – både fra civilsamfundets og fondenes side – i højere grad end i dag samarbejder om den fælles sag, og her er det essentielt både at kigge på selve ansøgningsprocessen, men også udviklingen af strategier og lignende i fondene.

Kan styrke hinanden

Civilsamfundet og fondene kan gensidigt få meget ud af en øget og mere konstruktiv dialog.

På den ene side vil civilsamfundet få en forøget forståelse og indsigt i de processer og overvejelser, der ligger bag fordelingen af midler med de mange nuancer, der spiller ind. Mange organisationer har i dag svært ved at navigere i den dialog og kæmper med at finde balancen i samarbejdet.

Det kan i dag være udfordrende, at fondens formål bliver for styrende for de frivilliges engagement, og at man som ansøger kan være nødt til at ændre rigtig meget i ens projekt for at få det til at passe ind 

Christine Ravn Lund
Forkvinde, DUF

Samtidig kan fondene, med civilsamfundets sparring, arbejde sig hen imod bedre indsatser og en større folkelig forankring.

Civilsamfundet kan ligeledes bidrage med mange mangfoldige perspektiver og nuancer, som kan være svære for fondene at se i dag, men også erfaringer og menneskelige ressourcer og indsigter, som fondene i høj grad kan drage fordel af og derigennem styrke deres allerede gode arbejde endnu mere.

En af grundstenene i det frivillige foreningsliv, som fondene kan lære af, er at skabe rum til demokratiet i det store og det små – også når det er besværligt og tidskrævende.

Det betyder blandt andet inddragelse af medlemmer i formater, der passer til den enkelte organisations, at man tænker demokratisk dannelse ind – ikke kun i slutmålet, men også i processen op til, og at engagementet hos de frivillige på mange måder også skal være det, der bærer de dagsordner, der prioriteres.

Læs også

Netop det at være frivillig og selv at være formende for initiativer har en værdi i sig selv. Her ligger der et stort potentiale for civilsamfundet og fondene, i at skabe bedre plads til det engagement gennem at finde fælles fodfæste og formål.

Det kan i dag være udfordrende, at fondens formål bliver for styrende for de frivilliges engagement, og at man som ansøger kan være nødt til at ændre rigtig meget i ens projekt og arbejde for at få det til at passe ind i fondenes til tider meget fastlagte, detaljerede strategier og formål, for eksempel i form af særlige formater og helt specifikke forståelser, som der er potentiale til at udvide til det fælles bedste.

Det vil være gavnligt for alle, hvis vi sammen kan sikre et stærkt civilsamfund, hvor økonomiske og menneskelige ressourcer og engagement går hånd i hånd.

Et styrket samarbejde og nysgerrighed vil altså være med til at sikre, at fondenes arbejde spiller bedre ind i den virkelighed, som civilsamfundet står i.

Ind i beslutningsprocesserne 

Endvidere er repræsentationen helt ind i de lokaler, hvor beslutningerne træffes også vigtig. Man må nemlig ikke underkende, hvor stor magt, der ligger i at være en del af fondenes, ofte små, bestyrelser eller bevillingsudvalg.

Hvilken retning fondene arbejder i, og hvem der får og ikke får midler har unægtelig stor betydning for, hvad der prioriteres og muliggøres i civilsamfundet – særligt når der er tale om så store summer af penge, som fondene sidder på.

Der er et særligt potentiale for en mere demokratisk og gennemsigtig proces, når der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer til fondene

Christine Ravn Lund
Forkvinde, DUF

Der er dermed et særligt potentiale for en mere demokratisk og gennemsigtig proces, når der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer til fondene. Hvis man endnu ikke er klar til det, kan man med fordel eksperimentere med andre former for inddragelse som for eksempel civilsamfundsbrugerpaneler, når der eksempelvis skal udvikles strategi og lignende.

De danske fonde støtter et utal af værdifulde organisationer og projekter og spiller en utrolig vigtig og inspirerende rolle i vores samfund.

Man kan selvfølgelig ikke skære alle fonde over en kam, og der er væsentlige forskelle, men jeg håber og tror, at mange kan se værdien i en mere demokratisk opbygning samt en styrket inddragelse af civilsamfundet – og dermed et endnu mere kvalificeret output, der er mere folkeligt forankret og i højere grad taler ind i de frivilliges virkelighed og i en styrket harmoni med de dagsordener, engagerede mennesker og organisationer har.

Jeg håber, at man som enkelt fond vil se indad og forhåbentlig se potentialet hos sig selv.

Det er dette indlæg i hvert fald en klar opfordring til.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christine Ravn Lund

Forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd, medlem, Børnerådet, medlem, Trivselskommissionen, næstforkvinde, Center for Ungdomsforskning
BA international business and politics (CBS 2020), Cand.scient.pol (KU)

0:000:00