Forening i stormvejr modtager 2,8 millioner kroner fra satspuljen

NY INDSATS: Med penge fra satspuljen starter Landsforeningen mod spiseforstyrrelser en ny indsats, der skal gribe ind mod spiseforstyrrelser og selvskade i et tidligt stadie. Den konstituerede generalsekretær kalder indsatsen banebrydende og jagter tværsektorielt samarbejde.

Ledelsen i LMS ser frem til at videndele med hele sektoren, når de går i gang med deres projekt for at behandle spiseforstyrrede og selvskadende i den tidlige fase.
Ledelsen i LMS ser frem til at videndele med hele sektoren, når de går i gang med deres projekt for at behandle spiseforstyrrede og selvskadende i den tidlige fase.Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Claus Nordahl

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) har fået tildelt 2,8 millioner kroner af satspuljen til et projekt, der skal behandle spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd i en tidlig fase.

Projektet er banebrydende, mener den konstituerede generalsekretær i LMS, Sabine Elm Klinker, fordi projektet er placeret uden for den regionale psykiatri, og behandlingen igangsættes, før lidelsen er så alvorlig, at behandling i psykiatrisk regi bliver nødvendig, fortæller hun.

“Med dette projekt får målgruppen hurtig og nem adgang til en behandlingsform, som igangsættes, mens lidelsen stadigvæk er i en mild eller moderat grad. Som det er nu, tilbydes denne målgruppe ofte ikke behandling, da de ikke er syge nok,” siger Sabine Elm Klinker.

Hele vejen rundt om patienten
LMS' ansøgning til satspuljen indeholder blandt andet et forløb opdelt i tre faser: udredning, behandling og opfølgning. Foreningen vil samtidig tilbyde et gruppebaseret behandlingsforløb, hvor deltagerne mødes én gang ugentligt over 16 uger. Gruppebehandlingen suppleres med individuelle terapisamtaler, som tilrettelægges og gradueres efter den enkeltes behov. Derudover vil de gennemføre seminarer for pårørende.

LMS har fået næsten 70 procent af de ansøgte midler, og foreningen skal derfor i gang med en nedskalering af projektet. Men generalsekretæren spår alligevel, at projektet kan hjælpe mere end 100 mennesker, som ellers ikke ville få hjælp.

“Forskningen viser, at jo før behandlingen for en spiseforstyrrelse eller selvskade igangsættes, jo større er sandsynligheden for et positivt behandlingsresultat,” siger generalsekretæren.

Videndeling på tværs af sektoren
Behandlingskonceptet er tiltænkt, så det efter afprøvning kan overføres til de danske kommuner. Og som et led i forankringen af projektet er etableringen af et tværsektorielt samarbejde mellem parterne helt essentielt, fortæller Sabine Elm Klinker.

LMS ønsker derfor at nedsætte en følgegruppe med repræsentanter fra den regionale psykiatri, kommuner og alment praktiserende læger. Følgegruppen skal fungere som sparringspartner under hele projektperioden og tilknyttes med det formål at kvalitetssikre indsatsen samt fremme det tværsektorielle samarbejde mellem parterne.

“Med følgegruppen vil vi skabe rammerne for, at der etableres et godt tværsektorielt samarbejde omkring de personer, som kommer i behandling hos LMS. Et samarbejde, som vi meget håber, vil fortsætte efter afslutning af LMS’ projekt,” siger generalsekretæren og uddyber:

“Vi glæder os meget til at samarbejde med kommuner, psykiatrien samt lægerne om at udvikle en stærk behandlingsindsats, som kan hjælpe nogle af de mange mennesker, som har mildere grader af spiseforstyrrelser eller selvskade.”

“Arbejdsmiljø står øverst på dagsordenen”
De 2,8 millioner kroner fra satspuljen kommer samtidig med, at LMS arbejder på at rette op på flere års dårligt arbejdsmiljø og intern uro.

Altinget har i en række artikler beskrevet forholdene i foreningen, og den forhenværende generalsekretær, Steen Andersen, er gået af, mens bestyrelsesformand Anne Minor Christensen har bebudet sin afgang.

Bestyrelsen og den nyindsatte ledelse i LMS har vedtaget en handlingsplan og gør klar til at rekruttere en ny generalsekretær. Den konstituerede generalsekretær, Sabine Elm Klinker, fortæller, at foreningen vil have stærkt fokus på et forbedre arbejdsmiljøet for alle i foreningen – også de ansatte, der bliver tilknyttet det nye projekt.

“Både nuværende og nye, som ansættes i forbindelse med projektet, vil løbende blive inddraget i denne udvikling,” siger hun og henviser til, at foreningens handlingsplan skal sikre et godt arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse og involvering samt gennemsigtighed internt om arbejdet.

“Vi håber, at vi med disse tiltag vil komme et godt stykke ad vejen, men det er naturligvis et kontinuerligt arbejde på alle plan i organisationen at sikre arbejdsmiljøet. Det er et punkt, der står øverst på dagsordenen for den nye ledergruppe og den kommende generalsekretær,” siger Sabine Elm Klinker, som forventer, at den endelige programindsats er fastlagt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen i efteråret 2018.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024