Ledelseseksperter om LMS-generalforsamling: Det er en ommer

OMVALG: Den nyvalgte bestyrelse i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser blev valgt på en ufin manøvre og burde sikre et nyt og fair bestyrelsesvalg omgående, mener ledelseseksperter og medlemmer. Nyvalgt formand afviser at stille sit mandat til rådighed.

Store dele af bestyrelsen i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) sikrede sig selv et genvalg ved tirsdagens ekstraordinære generalforsamling ved at fastholde rigide vedtægter.

Det mener flere tidligere medarbejdere og medlemmer, som bakkes op af ledelseseksperter.

Ifølge vedtægterne skal man have været medlem af LMS i mindst seks måneder, før man kan blive valgt ind i bestyrelsen. Dermed har vedtægterne effektivt blokeret for at få nye folk i foreningens valgte ledelse, mener flere medlemmer.

En af dem er Cathrine de Thurah Wulff, der er tidligere medarbejder i LMS, og som deltog i den ekstraordinære generalforsamling.

“Jeg har spurgt flere fagligt højt kvalificerede personer, om de ville stille op til bestyrelsen, og de har alle vist interesse. Men grundet seksmånedersreglen har de været forhindret i at stille op,” siger hun.

“Det virker som en skinmanøvre”
Og netop den regel har hindret kompetente folk i at stille op til bestyrelsen og dermed sikret et genvalg til gamle medlemmer uden modkandidater, mener Anders Drejer, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet

"Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen i LMS reelt har stillet deres mandat til rådighed. De kender vedtægterne, og de har vidst, at der ikke var et reelt alternativ. Derfor virker den ekstraordinære generalforsamling som en skinmanøvre,” siger Anders Drejer.

Han mener, at hvis den nye bestyrelse virkelig ønskede at stille deres mandat til rådighed, så burde de sørge for, at så mange som muligt kunne stille op, så de bedste blev valgt ind.

“Det virker, som om de holder en ekstraordinær generalforsamling, fordi de vil genvælges og ikke sikre foreningens overlevelse. Både daværende formand og den nye formand burde have arbejdet benhårdt for vedtægtsændringer og nye kompetencer i bestyrelsen. Det virker ikke til, de har gjort noget som helst,” siger Anders Drejer.

Gamle kendinge og tomme pladser
Tirsdag blev tidligere næstformand Louise Linde valgt som ny formand, mens tidligere bestyrelsesmedlem Ditte Rosenkrands blev valgt som næstformand uden modkandidater. Tidligere bestyrelsesmedlem Erling Sørensen blev sammen med tidligere suppleant Anders Elvang valgt ind i bestyrelsen ligeledes uden modkandidater. Katya Felicia Nielsen blev valgt ind som eneste nye bestyrelsesmedlem.

Det efterlader bestyrelsen med en tom plads om bordet sammen med to ubesatte suppleantposter. Og det undrer ledelsesekspert Steen Hildebrandt, professor emeritus ved Aarhus Universitet samt adjungeret professor på CBS og Aalborg Universitet.

“Selvfølgelig har bestyrelsen stillet sit mandat til rådighed, men det er bedrøveligt at se, at de øjensynligt ikke har gjort særlig meget for at skabe stemning og lyst hos andre til at gå ind i bestyrelsen,” siger Steen Hildebrandt og tilføjer:

“Seksmånedersreglen burde ændres omgående, for den spænder ben for nye kompetencer, og de burde allerede have ændret den ved sidste generalforsamling.”

"Vi mangler kompetencer"
Både Steen Hildebrandt og Anders Drejer mener, at bestyrelsen mangler kompetencer i ledelse og forretningsforståelse. Det erkender den nye formand da også.

“Vi mangler kompetencer inden for ledelse og forretningsudvikling, og det er vi enige i. Derfor skal vi se hinanden i øjnene og finde ud af, hvordan vi får udviklet de kompetencer. I første omgang vil vi tage kontakt til de personer, der har rakt hånden ud til os efter generalforsamlingen,” siger Louise Linde og tilføjer:

“Vi skal have kigget på ændringer af vedtægter og have lavet et rekrutteringsarbejde for at gøre det attraktivt at være bestyrelsesmedlem i LMS.”

Men tilliden til hende og resten af bestyrelsen ligger på et lille sted for flere medlemmer.

“Det undrer mig, at bestyrelsen intet har gjort for at hverve nye medlemmer til bestyrelsen. De har intet skrevet på deres hjemmeside, i deres nyhedsbrev til medlemmerne. Intet udtalt til Altinget. Og de kom ikke med forslag til vedtægtsændring,” siger Pia Grosse, foreningsmedlem og tidligere medarbejder hos LMS.

Landsturne og nye vedtægter
Hun håber på, at den nye bestyrelse vil lytte til kritikken og lave seksmånedersreglen om, så nye kræfter kan komme ind og sikre foreningens drift.

“Hvis der ikke gøres noget meget hurtigt for at hverve nogle kompetente bestyrelsesmedlemmer, har jeg svært ved at se foreningen overleve,” siger Pia Grosse.

Louise Linde fortæller, at hun også selv gerne ser seksmånedersreglen ændret.

“Personligt kunne jeg godt tænke mig, det ikke er seks måneder, man skal være medlem, før man kan blive valgt til bestyrelsen, men at vi finder et naturligt leje, hvor man skal have et vist kendskab til foreningen, inden man går ind i bestyrelsesarbejdet,” siger Louise Linde. Hun fortæller, at hun i august vil besøge LMS' afdelinger i hele landet og sammen med den nye bestyrelse og sekretariatet vil finde en ny generalsekretær og kigge på nye vedtægter.

Formand holder fast i magten
Formanden forventer en ny ekstraordinær generalforsamling til efteråret, men det mener både Steen Hildebrandt og Anders Drejer er for sent.

“Bestyrelsen bør arbejde hårdt på at synliggøre gennem egne kanaler og i medierne, at de søger kompetente folk. Det er nu, der er et momentum, og så burde de afholde en ny generalforsamling omgående, hvor der er et frit valg med forhåbentligvis mange flere kandidater. Og denne nye bestyrelse skal så tage arbejdet videre – ikke den nuværende,” siger Steen Hildebrandt.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Louise Linde er klar til at stille sit mandat til rådighed ved næste generalforsamling for at sikre plads til nye kompetencer, svarer hun:

“Jeg har ikke planer om at sætte mit kandidatur i spil allerede i efteråret. Men der er ordinært formandsvalg allerede i april 2019.”

Forrige artikel Ny idrætsorganisation skal sikre fremtidens udsatteidræt Ny idrætsorganisation skal sikre fremtidens udsatteidræt Næste artikel God sommer derude i det civile God sommer derude i det civile
 • Anmeld

  Charlotte Madsen

  Syg ledelseskultur

  Ifølge LMS’ vedtægter er der på dagsordenen for en ORDINÆR generalforsamling et punkt der hedder ”Fremlæggelse af bestyrelsens beretning”.
  Derfor kunne den belastede gamle bestyrelse undlade at komme med en beretning for perioden mellem sidste ordinære generalforsamling og indtil den ekstraordinære generalforsamling 26. juni 2018. Med andre ord undgå at den gamle bestyrelse modtog en mistillidsdagsorden, hvilket den 1½ time lange kritik fra de ca. 30 medlemmer så tydeligt gav udtryk for under punktet ”Eventuelt”. I stedet havde den EKSTRAORDINÆRE generalforsamling som første punkt genvalg af hovedparten af den gamle belastede bestyrelse. En bestyrelse, der har udvist mere end almindelig naivitet og har været bemærkelsesværdig lidt opsøgende samt blottet for professionalisme og ledelseserfaring.

 • Anmeld

  Rikke Andersen

  Kan LMS' mellemlederne sige sig fri for ansvar ?

  Når ledelsen igennem mange år har været betændt, er der så ikke nogen mellemledere, der også skal skiftes ud? De har jo haft den daglige kontakt til både generalsekretæren og de ansatte og brugerne. Er de så psykisk skrøbelige eller klæbende til deres job, så længe det ikke gik ud over dem selv, at de bare har holdt mund? Stærkt foruroligende, når de har med syge mennesker at gøre!

 • Anmeld

  Tanja Larsen

  Det er ikke kun eksperter, der kan se, der er noget galt

  LMS har en syg ledelseskultur. Ja og det har naturligvis gennemsyret helt ned til os brugere. Som pårørende til en anoreksipatient kan jeg kun sige: LMS har været dygtige til at holde på de syge, som en forudsætning for foreningens eksistens. Min søster med anoreksi elsker LMS, fordi de har gjort det muligt, at hun kan overleve som syg i deres aktivitetsgrupper i stedet for at leve som rask. I 3 år har hun fravalgt behandling, mens hendes veninde, som brød ud af netværket og gik i behandling, i dag er helbredt for sin spiseforstyrrelse. Det er meget forfærdelig at være tilskuer til.

 • Anmeld

  Casper Udemark

  Vedtægter er vedtægter, men kan ændres

  Jeg kender intet som helst til problemerne i LMS, ud over hvad jeg kan læse her. Men jeg er selv aktiv i en patientforening (ME-Foreningen) og har været med i mange foreninger. Jeg har også være dirigent på generalforsamlinger.

  Med forbehold for min uvidenhed om LMS vil jeg sige følgende ud fra det som artiklerne fortækker:

  Det er min erfaring at rigtig mange mennesker ikke har den mindste indsigt i den basale jura som styrer en forening. Der forekommer også tit at ingen har forberedt sig på det de vil foreslå på generalforsamlingen. Men f.eks. skal indkomne forslag typisk indgå med en vis frist. Det er for at sikre at alle kan vide i forvejen hvad GF skal beslutte, så man ikke pludselig kan stille et forslag og kuppe det igennem.

  En generalforsamling er ikke suveræn, da den ikke bare kan sætte sig ud over vedtægterne, uanset om der er flertal for det. Generalforsamlingen er højeste myndighed, men spillereglerne står i vedtægterne.

  Kaotiske generalforsamlinger, som jeg heldigvis ikke har oplevet, skyldes ofte en kombination af utilfredshed med bestyrelsen og manglende kendskab til spillereglerne.

  Man kan ikke bare ignorere vedtægterne, sådan som der lægges op til i artiklen. Hvis der står at man skal være medlem i 6 måneder før man vælges til bestyrelsen, så kan jeg ikke se at man kan omgå det på nogen måde.

  Desuden er det ikke bestyrelsen der fortolker vedtægterne. Bestyrelsen bestemmer ikke på en generalforsamling.

  Så derfor handler det måske ikke om at bestyrelsen "holder rigidt fast i vedtægterne"? Men måske at medlemmerne har forholdt sig passivt?

  Så vidt jeg kan se, kan situationen ændres på to måder:

  1) Man sørger for at tilstrækkeligt mange kandidater stiller op til bestyrelsen. De skal selvfølgelig opfylde reglen om de 6 mdrs medlemskab.

  2) Man ændrer vedtægterne - hvilket f.eks. kan ske på en ekstraordinær generalforsamling.

  Begge dele kræver lidt forarbejde, hvilket nemmest sker ved at en lille gruppe mennesker sætter sig sammen i god tid og lægger en plan for hvad de vil opnå. Det kan ske åbent og med skriverier i f.eks. medlemsbladet, eller det såmænd også ske mere eller mindre hemmeligt, hvis man ønsker det.

  Mange vedtægter indeholder regler om tidlig frist for indkomne forslag, regler som gør det svært at ændre vedtægterne, og regler om at man skal være medlem i en vis tid for at kunne stemme på GF eller for at sidde i bestyrelsen.

  Alle disse regler er til for at forhindre kup, men de har en bagside, nemlig at de også kan forhindre nødvendig fornyelse. Derfor bør man tænke sig grundigt om før man indfører sådanne regler.

  Men de kan som regel ændres igen.

 • Anmeld

  Casper Udemark

  P.S.

  Med andre ord har man måske indført 6-månedersreglen for at sikre at der vælges kompetente folk ind i bestyrelsen, men den kan også bevirke det modsatte – at man ikke så nemt kan udskifte en inkompetent bestyrelse.

  I Sverige (og Norge) har man typisk en valberedning (norsk: valgkomité).

  Det er et udvalg valgt af GF, som har til opgave at foreslå egnede bestyrelseskandidater i god tid før næste GF. På den måde undgår man det typiske problem i Danmark: at det er lidt tilfældigt hvem der vælges ind, fordi man først afgør det på selve GF.

  Det ville være en rigtig god idé at indføre sådanne nomineringsudvalg i Danmark.