Oprydningen er i gang i LMS: Seks kandidater kæmper om plads i bestyrelsen

KAMPVALG: Medlemmerne i LMS vedtog mandag aften en række vedtægtsændringer ved en ekstraordinær generalforsamling. Nye kræfter får nu muligheden for at opkvalificere bestyrelsen, og seks personer har allerede meldt deres kandidatur.

Seks kandidater kæmper om fire pladser i bestyrelsen for LMS.
Seks kandidater kæmper om fire pladser i bestyrelsen for LMS.Foto: LMS
Claus Nordahl

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) er godt i gang med et større oprydningsarbejde efter afsløringer af dårligt arbejdsmiljø og rod i organisationen.

Mandag aften vedtog medlemmerne af foreningen blandt andet, at det ikke længere skal kræve minimum seks måneders medlemskab af foreningen for at stille op til bestyrelsen. En praksis, som tidligere er blevet kritiseret af ledelseseksperter, der mente, bestyrelsen forhindrede rekruttering af nye kandidater. 

Hård kritik gav store ændringer
Den kritik tog bestyrelsesformand Louise Linde til efterretning og udtalte 29. juni til Altinget:

"Vi mangler kompetencer inden for ledelse og forretningsudvikling, og det er vi enige i. Derfor skal vi se hinanden i øjnene og finde ud af, hvordan vi får udviklet de kompetencer. I første omgang vil vi tage kontakt til de personer, der har rakt hånden ud til os. Vi skal have kigget på ændringer af vedtægter og have lavet et rekrutteringsarbejde for at gøre det attraktivt at være bestyrelsesmedlem i LMS."

Efterfølgende har bestyrelsen foreslået vedtægtsændringer, og det har tilsyneladende inspireret nye folk til at sætte kursen for foreningen. Seks kandidater har til dato meldt deres kandidatur til de fire ledige sæder i foreningens bestyrelse.

LMS forventer, at kampvalget vil finde sted 24. oktober ved en ekstraordinær generalforsamling, som følger de netop vedtagne vedtægtsændringer. Ændringer, som LMS selv betegner som nødvendige for at skabe en åben og demokratisk beslutningsgang i foreningen.

De seks kandidater har løbende offentliggjort deres kandidatur på LMS' hjemmeside. Og Altinget har her samlet kandidaternes motivation.

Susanne Støier 

 

Det kan ikke være rigtigt, at der i dagens Danmark er op imod 75.000 med en spiseforstyrrelse og mere end 80.000 unge med selvskadende adfærd, og at det fortsat kun er en lille andel af alle disse medmennesker, som får professionel behandling. 

Jeg stiller op til bestyrelsen for LMS, fordi kampen mod spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd fortjener langt større opmærksomhed og flere ressourcer. Det gælder først og fremmest i sundhedsvæsenet. Men også i skolen, på uddannelsessteder og på arbejdsmarkedet er der behov for større indsigt i og forståelse for de udfordringer, de ramte slås med. Dertil kommer, at vi alle – med viden og vejledning – kan blive bedre til at støtte dem, vi møder, som lider af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.

Jeg arbejder med forskning, innovation og rådgivning inden for fødevareområdet. Som chef for 30 medarbejdere og med mere end 20 års ledelseserfaring er jeg meget bevidst om, at en velfungerende organisation, en engageret og kompetent personalegruppe og et godt arbejdsmiljø er væsentlige forudsætninger for at skabe gode resultater. Jeg er overbevist om, at jeg kan gøre brug af denne erfaring i arbejdet for at styrke LMS – til gavn for brugere og pårørende, men også for de ansatte.

I mere end 10 år har jeg som pårørende haft en spiseforstyrrelse tæt inde på livet. Jeg ved på krop og sjæl, hvor vanskeligt det kan være at få tilværelsen til at hænge sammen for hele familien, når sygdommen rammer. Men jeg kender også til den store glæde i mødet med folk – behandlere, lærere, venner eller familie – som er med til at gøre en forskel, og som kan hjælpe lidt på vej. Jeg har også oplevet begejstringen, når der var fremskridt, og det personlige overskud så småt vendte tilbage.  

Jeg vil meget gerne nyttiggøre mine personlige og professionelle erfaringer i kampen for at forbedre vilkår og muligheder for de mange med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Flere skal hjælpes til et bedre liv, og der skal sættes ind meget tidligere i forløbet. 

 

Preben Wermuth

Jeg stiller op til LMS’ bestyrelse, fordi jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel for LMS i den nuværende situation. Der er brug for nogle kompetencer, som jeg ved, at jeg har, og som jeg vil kunne bringe i spil som bestyrelsesmedlem i LMS.

Kort før påske 2018 fandt vi ud af, at vores datter havde fået anoreksi. Det rystede os, og vi følte os en smule fortabte. Vi blev anbefalet at tage fat i LMS. Det gjorde vi, og det er vi rigtig glade for. Den rådgivning og de samtaler, vi havde med LMS, hjalp os meget. Det vil jeg gerne gøre mit til, at andre i samme situation også kan opnå. Det er endvidere vigtigt, at der er fokus på de sygdomme, som LMS er til for. Det vil jeg arbejde for ved at være en del af LMS’ bestyrelse. 

Jeg er uddannet inden for IT i 1984 og har en HD i Organisation. Jeg arbejdede med systemudvikling indtil 2000. I årene 2000-2016 har jeg arbejdet som afdelingsleder for mellem 10-25 medarbejdere inden for systemudvikling. Først i Post Danmark IT og derefter i DSB. Begge de ansættelser omfattede alle opgaver inden for personaleledelse samt løbende organisatoriske udviklingsprojekter. Begge disse organisationer er delvist offentlige virksomheder, så jeg er vant til politiske organisationer. 

Jeg er 57 år og familiefar, der er gift med Merete og far til Jeppe på 19 år og Thea på 16 år. Vi bor i København i et ældre hus, som jeg får meget tid til at gå med at vedligeholde. Er meget sportsinteresseret og har gennem tiden dyrket flere forskellige former for sport: fodbold, badminton og bordtennis. Jeg har gennem tiden løbet meget og har de seneste år cyklet landevejene tynde, både i Danmark og ude i Europa. 

Jeg vil gøre mit til, at bestyrelsen er kompetent og handlekraftig, så den på bedste vis kan understøtte den udførende organisation. Mit primære bidrag vil være personaleområdet, sekundært organisatoriske forandringsprojekter. Jeg vil fokusere på gode relationer, troværdighed og åbenhed og arbejde for, at disse værdier eksisterer i bedste velgående i LMS. Et konkret fokuspunkt for mig vil være efterskoler. Spiseforstyrrelser ’trives i bedste velgående’ på efterskoler – det vil jeg fokusere på. 

Anne Valentina Berthelsen 

 
Spiseforstyrrelser og selvskade, samt årsagen til, at stadig flere unge og voksne rammes, skal på den politiske dagsorden. Det kræver et styrket LMS og en målrettet indsats, som jeg med min politiske erfaring og egen spiseforstyrrelse kan bidrage til.

Jeg stiller op til LMS’ bestyrelse, fordi jeg mener, at vi skal gøre mere for at bremse stigningen i spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. LMS er til for at rådgive og tilbyde aktiviteter til brugerne af foreningen, men vi bliver nødt til også at arbejde for et større politisk og samfundsmæssigt fokus på området. Jeg er bekymret over stigningen i spiseforstyrrelser og selvskade blandt unge og voksne, og LMS skal sætte skub i politikerne for at skabe bedre og flere forebyggende indsatser. 

Jeg er 24 år, studerende og folketingskandidat for SF i Region Sjælland. Til daglig arbejder jeg både med politik og interessevaretagelse, og jeg kender derfor værdien af, at foreninger som LMS melder sig i debatten, byder ind med forslag til løsninger og arbejder målrettet for et større samfundsmæssigt fokus på spiseforstyrrelser og selvskade. LMS skal være med til at påvirke politikerne og udvikle bedre indsatser med de erfaringer, som vi har med at rådgive og lave aktiviteter for brugerne. 

Jeg har selv lidt af både risikoadfærd og spiseforstyrrelser, og min historie spiller selvfølgelig en stor rolle for mit ønske om at skabe løsninger og bremse den bekymrende udvikling. Jeg havde ikke adgang til et tilbud som LMS, da jeg var syg, og jeg vil derfor gerne være med til at sørge for, at LMS’ rådgivning og aktiviteter bliver bredt længere ud i landet. LMS skal blive stærkere og både være endnu mere for flere brugere, samtidig med at vi sætter skub i de store politiske løsninger. 

Den slags store visioner kræver først og fremmest en bestyrelse med mange forskellige erfaringer og kompetencer, som kan tage aktivt del i LMS’ udvikling, og det vil jeg gerne være en del af. LMS skal være et sted, hvor brugernes, de frivilliges og medarbejdernes oplevelser har indflydelse på foreningens udvikling, og hvor bestyrelsen og formandskabet har fingeren på pulsen – både internt i LMS og udenfor. Jeg håber, at I vil vise mig tillid, og at vi sammen kan sætte skub i LMS’ udvikling! 

Britta Tønnies


Jeg er psykolog, 41 år, bosat i København og beskæftiger mig til dagligt med spiseforstyrrelser og selvskade. Jeg brænder for et gøre en forskel, og jeg oplever, at tiden nu er moden til at komme tilbage til LMS. 

Jeg stiller op, fordi jeg efter 10 års arbejde med området oplever, at der stadig er mange kampe, der skal tages. Uanset om det er opkvalificering af behandlingsmulighederne, mere fokus på BED eller mere fokus på drenge/mænd inden for området, og arbejdet i bestyrelsen hos LMS giver mening. Som tidligere medarbejder vil jeg desuden arbejde for trivsel og tryghed hos LMS som arbejdsplads og for samarbejdet de forskellige afdelinger imellem. 

Jeg er autoriseret psykolog, skrev kandidatafhandling om spiseforstyrrelser og selvskade og arbejdede under studiet halvtid på ungdomshjem specialiseret i spiseforstyrrelser og selvskade. Efter universitetet fik jeg fuldtidsjob i LMS som psykolog i 2009-2011. Siden 2011 har jeg haft egen praksis med speciale i spiseforstyrrelser og selvskade og har ud over klientsamtaler afholdt utallige kurser om emner lige fra drenge og selvskade til BED for både private og fagfolk. 

Jeg bor og arbejder alene på Østerbro i København, og når jeg ikke har klienter, underviser eller holder foredrag, nyder jeg gourmetoplevelser, rejser og musicalteater i gode venners lag. Jeg deltager desuden i fritiden i diverse faglige netværk og afholder, når muligt, kurser for blandt andet Fitness Institute i forsøget på at opkvalificere personale i fx. motionscentre til at opdage og håndtere spiseforstyrrelser.

Jeg håber, jeg kan komme til at være med til at gøre en forskel for foreningen, dens medlemmer og de ansatte. Men i det hele taget også for de tusindvis af danskere, der i øjeblikket er ramt eller vil blive ramt af en spiseforstyrrelse eller selvskade, hvis vi ikke arbejder målrettet på mere behandling, mere forebyggelse og mere efterbehandling. 
 

Jesper Kvolbæk 


Jeg ønsker hermed at komme i betragtning som medlem af LMS' bestyrelse. Igennem familiemæssige udfordringer har jeg fået interesse i at kunne være med til at påvirke LMS' arbejde. Min motivation for at stille op er udfordringer med det eksisterende system. Jeg håber, at kunne komme i betragtning til bestyrelsesposten i LMS og bruge mine kompetencer inden for organisation, ledelse, økonomi og ikke mindst at være med til at påvirke LMS i den retning, som giver berørte mennesker hurtig og effektiv behandling. 

Jeg er på 8. år ansat som logistikchef og sidder i chefgruppen ved en stor fødevaregrossist i Roskilde, hvor jeg har ansvaret for 125 medarbejdere. Igennem de seneste 20 år har jeg beskæftiget mig med ledelse af forholdsvis store medarbejdergrupper. Tidligere beskæftigelser har været i Ikea, Coop og Aldi. Oprindeligt er jeg uddannet bankassistent i Handelsbanken med efterfølgende beskæftigelse i Nykredit som finansiel rådgiver. Jeg er uddannet merkonom i logistik. 

Jeg er 55 år og fra Sønderjylland. Bor i Roskilde sammen med min kæreste Laila. Jeg har 2 piger på 20 og 23 år fra et tidligere ægteskab. Jeg kører en del racercykel og spiller golf, når tiden tillader det. 

Louise Skousen 

 

Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er et faktum, der skal tages hånd om med alvor. Et øget pres på unge er et omtalt emne, og det fremtidige bidrag på arbejdsmarkedet er fra regeringens side sat i fokus. 

Destruktiv adfærd opstår primært i teenageårene. Præstationssamfundet kan manifestere en utilstrækkelighedsfølelse – særligt for sårbare unge – som, i min optik, kan akkumulere forstyrret spisning og/eller selvskadende adfærd som udtryk for et fortvivlet indre og dermed et behov for følelsesmæssigt regulering. 

Dette er blot én, men en aktuel anskuelse omkring problematikken. En spiseforstyrrelse er en individuel og kompleks sag, der kan ramme alle køn, og som ikke nødvendigvis kommes til livs under en eventuel hospitalsindlæggelse. Svingdørspatienter må være et udtryk for, at den behandling, der af det offentlige tilbydes, måske ikke i tilstrækkelig grad håndterer problematikken. Det er med et ønske om at omfavne berørte der, hvor systemet ikke slår til, eller inden de eventuelt når dertil, samt udbrede en bedre forståelse af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd, at jeg stiller op som bestyrelsesmedlem i LMS. LMS’ tilbud er bredspektrede, og vores rådgivning, som ydes af frivillige med personlig indsigt og erfaring, kan fungere som støtte til at forstå sig selv og den respektive situation. For at kunne ændre omstændigheder er man nødt til at italesætte dem og gå til sagen selv – med en hjælpende hånd fra andre.  

For at kunne tilbyde denne hjælpende hånd er det vigtigt, at vi som organisation også tager hånd om de frivillige, deres velfærd og sikrer gode vilkår for, at de på motiveret vis står til rådighed. Jeg vil være med til at styre LMS til synlighed og sammen med bestyrelsen fordele foreningens midler og frivilliges kompetente ressourcer, så de som kæmper får blik for et sted, hvor de kan henvende sig, blive set og opleve givende støtte ved brug af vores tilbud. 

Som frivillig foredragsholder hos LMS har jeg gennem en årrække besvaret mange spørgsmål og med en personlig historie oplevet at give en indsigtsrig forståelse af, hvad en spiseforstyrrelse omhandler, samt hvad konsekvenserne heraf kan være. Med denne erfaring er jeg bevidst om vigtigheden af at formidle viden og kommunikere om spiseforstyrrelser og selvskade. Selv har jeg været gennem mange og lange indlæggelser og kender derfor til psykiatrien indefra.

Jeg ser LMS’ tilbud som gode, hvis man søger hjælp uden for systemet, hvorfor jeg også er motiveret for at stille op som kandidat. LMS’ motivation er at give håb, støtte og rådgivning. Mit håb er at kunne bidrage til foreningens foretagender, fremme disse samt få indflydelse på stemmen i debatten. 

Jeg er 26 år og bosat i Odense, hvor jeg bor på kollegie. Jeg studerer psykologi og filosofi på Syddansk Universitet. Et studie, jeg kom til ad omveje. Filosofien opdagede jeg på mit højskoleophold i 2013, som jeg efter mange indlæggelser valgte at tage på med hensigten at blive integreret i samfundet og få et socialt liv igen. Som 15-årig fik jeg et psykisk sammenbrud efter adskillige års social ekskludering. Efterfølgende blev jeg diagnosticeret med svær anoreksi. 

Hele min historie har ført mig til der, hvor jeg står i dag, og det er mit håb at komme til at høre lignende historier fra andre munde, hvorfor også jeg finder bestyrelsen af organisationen LMS’ arbejde, med støtten til (d)et velfungerende liv, vigtig.

Dokumentation

Medlemmerne i LMS vedtog mandag aften en række vedtægtsændringer:

  • Bestyrelsen suppleres med en medarbejderrepræsentant.
  • ”Seksmåneders-reglen” bliver ophævet, så også nye medlemmer kan blive valgt til bestyrelsen.
  • Bestyrelsen skal ikke længere godkende nye medlemmer.
  • Frist for tilmelding til generalforsamling, opstilling til bestyrelsen osv. forkortes.
  • Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Louise Linde

Fhv. formand, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS)
læge (SDU 2018)









Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024