Isobro: Organisationer kan vende krisen til fornyelse og innovation

TEMADEBAT: Civilsamfundets organisationer kan vende coronakrisen til vedvarende fordele, hvis de genovervejer sine vedtægter i samspil med at udnytte krisen innovative drivkræfter, skriver Isobros generalsekretær

Af Mette Grovermann
Generalsekretær, Isobro

Man skal aldrig lade en krise gå til spilde.

Jeg vil på ingen måde underkende alvoren af den nuværende coronakrise, men som altid handler en krise også om at turde tænke nyt og stille de udfordrende spørgsmål.

Kort sagt – benyt den udefrakommende anledning til at se indad i organisationen. Et godt sted at starte er at finde vedtægterne frem og læse dem grundigt igennem.

Skærp vedtægterne
I nogle organisationer er vedtægterne reduceret til et dokument, der ligger på hjemmesiden. Isobro anbefaler generelt, at man ser sine vedtægter efter sømmene hvert 3. til 5. år.

Er formålet forsat skarpt, eller skal det skærpes? Arbejder organisationen efter de nedfældede strukturer, eller har der sneget sig en praksis ind nogle steder, som fordrer en ændring af vedtægterne eller den indsnegne praksis.

Vedtægter er meget mere end blot et juridisk dokument. Foreningens stiftere har siddet og tænkt tanker om formålet for organisationen.

Der ligger måske noget stof, det kan være nyttigt at genkalde sig. For hvad er det egentlig, foreningen er sat i verden for?

Husk visionerne
Alle organisationer har en vision, mission og et formål. Visionen må gerne være lidt uopnåelig – ikke totalt urealistisk men lidt over det mulige.

En organisation kunne for eksempel have som vision at afskaffe prostitution. Tror den selv på, det er muligt? Næppe, men visionen var klar og fyndig.

Missionen er det, der udfolder visionen i det praktiske arbejde her og nu. Hvordan gør vi det? Nogle organisationer vælger, at indsamlingsarbejdet skal være en del af missionen.

Organisationen arbejder for at hjælpe for eksempel ensomme børn via etablering af lektiefællesskaber, og skaber opmærksomhed, engagement og finansiering gennem et omfattende informations- og indsamlingsarbejde.

Der skal ikke være tvivl om, at organisationen bruger penge på at engagere befolkningen. Når indsamlingsarbejdet er forankret i bestyrelsen, ses oftere en større grad af professionalisme og anerkendelse af indsatsen.

Genovervej vedtægterne
Isobro har talt med en del organisationer i de forløbne måneder, der har taget vedtægterne op til fornyet overvejelse.

Set i lyset af coronakrisen er det naturligt at overveje, om generalforsamlingen fremover skal afvikles helt eller delvist digitalt.

Det vil fordre en vedtægtsændring, men det er formentlig det mindste. Organisationen skal ikke gå digitaliseringsvejen for være med på beatet, der skal være et formål med det.

Så hvad vil I opnå? Mere engagement og spørgelyst, flere deltagere, mere lokal frivillighed, eller noget helt andet?

Det er nogle af de spørgsmål, I skal turde stille, og så kan digitalisering måske være en del af svaret.

Forny formålene og motivationen
Husk at sikre vedtægterne er kompatible med ligningslovens § 8 stk. A, hvis organisationen ønsker at blive godkendt eller fastholde sin godkendelse.

Når vedtægtsændringer er endeligt vedtaget, skal Skat have den nyeste udgave evt. sammen med indsendelse af blanket 03.012 eller 03.013 eller på gaveskema@skat.dk.

Når man alligevel sidder med vedtægterne, skal man måske overveje forskellige tilknytningsformer for medlemmerne.

Isobro har ofte hørt, at foreningens medlemmer ikke finder det spændende at deltage i bestyrelsesarbejdet, de vil hellere være tættere på det formålsopfyldende arbejde.

Måske kan en nytænkning af medlemsformene og generalforsamlingen blive den revitalisering, jeres forening har allermest brug for.

Nogle foreninger rejser sig som en anden fugl føniks, når formålet igen står tindrende klart, og engagementsmulighederne svarer til baglandets ønsker.

En robust fremtid med innovation
Det nye buzz word er blevet resiliens, som egentlig er et psykologisk begreb om modstandskraft, hvor nogle klarer sig godt på trods af svære livsbetingelser.

Alle er naturligvis ikke lige resiliente – men hvordan bliver I mere robuste i fremtiden – er det mere økonomisk polstring, bedre kontakt til baglandet, tydeligere kommunikation … eller?

Isobro ser innovation for fuld kraft. Det er som om, at tiden fra tanke til handling er væk. Det er acceptabelt ja, nærmest forventet, at man afprøver alle mulige nye idéer.

Vi synger med Philip Faber på DR1, går i drive-in kirke og siger god dag med fødderne.

Vi holder møder over teams, og Isobro planlægger et hav af webinarer i efteråret. Men hvem bliver den første til at lave telemarketing via facetime?

Forestil dig en organisation, der ringer til sine medlemmer og viser et levende ansigt, som repræsenterer organisationen.

Her er kvit og frit en ny idé til at skabe nærvær på afstand overfor bidragyderne. Let’s get the best out of bad business.

Forrige artikel DUF: Coronakrisen viser styrken ved et stærkt organiseret foreningsliv DUF: Coronakrisen viser styrken ved et stærkt organiseret foreningsliv Næste artikel Brancheformand: Corona udstiller civilsamfundets styrker og svagheder Brancheformand: Corona udstiller civilsamfundets styrker og svagheder