Debat

KL: Corona understreger kommuner og civilsamfunds fælles styrke

TEMADEBAT: Krisen har vist, at de eksisterende samarbejder mellem kommuner og civilsamfund er uvurderlige. Samarbejdet står stærkt som aldrig før, men vi skal også invitere nye aktører ind, skriver Thomas Adelskov.

De bedste resultater under coronakrisen har været der, hvor kommuner og civilsamfundets foreninger og frivillige allerede har haft et veludviklet samarbejde, mener Thomas Adelskov.
De bedste resultater under coronakrisen har været der, hvor kommuner og civilsamfundets foreninger og frivillige allerede har haft et veludviklet samarbejde, mener Thomas Adelskov.Foto: KL
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Thomas Adelskov
Formand, socialudvalget, KL, borgmester (S), Odsherred Kommune, næstformand, Pensam Liv

Coronakrisen har taget hårdt på det danske samfund, men der har også været positive ting, som vi kan tage med videre.

Krisen har sat en tyk streg under det tætte bånd, der er mellem kommunerne og civilsamfundet. Det skal vi holde fast i og udvikle.

Coronatiden har været en svær tid for mange. Ikke mindst de mest udsatte borgere i vores samfund. Men det har også været en tid, hvor sammenhold og nye innovative ideer er opstået lynhurtigt og i fællesskab.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

På det sociale område har vi set en stor og imponerende omlægning af eksisterende indsatser, og at der er opstået mange nye indsatser som for eksempel kommuner, foreninger og frivillige på det sociale område, der har omlagt deres tilbud til digitale tilbud.

Samspil for udsatte borgere
Allerede kort tid efter de første meldinger om, at landet skulle lukke ned, så vi vigtige samarbejder opstå - både lokalt og nationalt.

Samarbejde mellem kommuner og civilsamfundet kan både være med til at skabe sammenhængskraft og stærkere fællesskaber samt bidrage til opgaveløsning og udvikling af de kommunale indsatser.

Thomas Adelskov
Formand, socialudvalget, KL

Et godt eksempel på det er i forhold til hjemløse borgere. Det er en meget udsat målgruppe, som lever under helt specielle forhold.

Her har både kommuner og civilsamfundsorganisationer udvist stor kreativitet og fleksibilitet for at sikre hjælpen til de hjemløse.

Det har krævet et stærkt samspil mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer på området. Det gælder både i de enkelte kommuner og på nationalt plan.

Samarbejde holdt indsatser i live
I samarbejde med frivillige og foreninger er det eksempelvis lykkedes lokalt at fortsætte driften af forskellige samværs- og aktivitetstilbud i mange kommuner – naturligvis på et lidt lavere blus af hensyn til smitterisikoen.

Ligesom der er oprettet nødherberger, der kan tage sig af de coronaramte udsatte og hjemløse i samarbejde mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Nationalt videreudviklede KL, på få uger, sammen med Hus Forbi en app, som er særligt målrettet de hjemløse, hvor de kan se, hvilke tilbud der er i det område, hvor de befinder sig, og hvordan man får og skal forholde sig til de relevante informationer om corona.

I den pressede og anderledes situation har der været brug for et tæt og tillidsfuldt samarbejde, og det har også vist, at de bedste resultater ses, hvor der allerede eksisterer et veludviklet samarbejde, som man kan bygge ovenpå, så alles ressourcer inddrages og udnyttes bedst muligt.

Partnerskaber for fremtiden
KL ser også frem til samarbejdet i de tre partnerskaber, der er nedsat for henholdsvis udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Partnerskaberne er nedsat for under genåbningen at være med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos sårbare og udsatte grupper.

I KL ser vi gerne at disse partnerskaber kommer til at række udover at finde løsninger på den korte bane i genåbningen.

Det er oplagt, at partnerskaberne kan være med til at samle op på, hvad vi har lært af coronakrisen, og hvordan vi i samarbejde kan bruge disse erfaringer.

Partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer er ikke nyt.

En række kommuner og civilsamfundsorganisationer har allerede i dag erfaringer med partnerskaber, der kan være med til at udvikle nye løsninger.

Fleksibiliteten og viljen til at finde løsninger sammen bygger i høj grad på, at vi i kommunerne og foreninger kender hinanden godt, og er vant til at samarbejde i det daglige.

Krisen har styrket det samarbejde, og det er et årelangt samarbejde, som nu bærer frugt.

Fællesskab nu og i fremtiden
Lad os tage de gode erfaringer og det tætte samarbejde med videre. Lad os finde ud af, hvordan vi kan lære af det.

En ting, der har været klar i den seneste tid er, at når vi har et tydeligt fælles mål, så kan vi meget sammen.

Hvis vi skal opretholde og videreudvikle velfærden i Danmark, så skal vi også fremover i kommunerne finde nye veje til at løse opgaverne.

Her er det helt nødvendigt, at vi også inddrager andre aktører i samfundet, så vi sammen kan nytænke og styrke samspillet mellem det offentlige, borgerne, lokalsamfundet og erhvervslivet.

Alle ressourcer skal i spil
Vi ser allerede i dag, at den kommunale opgaveløsning foregår i et samspil med andre aktører, og vi skal være åbne og opsatte på at bringe alle ressourcer i spil.

Det skal vi naturligvis gøre samtidig med, at vi fastholder en professionel kommunal opgaveløsning. Der er ikke tale om et enten eller.

Samarbejde mellem kommuner og civilsamfundet kan både være med til at skabe sammenhængskraft og stærkere fællesskaber samt bidrage til opgaveløsning og udvikling af de kommunale indsatser.

Nu hvor landet langsomt genåbnes og normaliseres, er det vigtigt, at vi har et særligt blik for de udsatte grupper.

Det er ikke alle indsatser, der kan lægges om, og vi ser borgere, der her under coronakrisen kæmper med følgerne af isolation såsom angst.

Det at være en del af et fællesskab, er vigtigt for de allerfleste.

Derfor har vi en fælles opgave i at sikre, at også de borgere, der har allermest brug for det, bliver en del af et fællesskab.

Dokumentation

TEMADEBAT: Civilsamfundet efter coronakrisen

Mens coronavirussen har knust hverdagen og lukket landet ned, har civilsamfundet genopfundet sig selv.

Altinget har derfor samlet et kvalificeret panel til at give deres bud på, hvordan fremtidens civilsamfund bør se ud efter coronakrisen.

Debatpanelet udvides løbende, da vi er interesserede i alle relevante aktørers perspektiv. Skriv til [email protected], hvis I vil blande jer i debatten.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas Adelskov

Byrådsmedlem (S), Odsherred Kommune, formand, Arbejdsmarkedets Feriefond, bestyrelsesmedlem, Odsherred Forsyning, næstformand, Pensam, Regeringens Ghettorepræsentant

0:000:00