Borgmester overvågede e-mails: Nu lukker Folketinget hul i loven

REAKTION: Der var torsdag bred opbakning til at lukke hul i loven, som gjorde det muligt for Ringkøbing-Skjerns borgmester at overvåge kommunalbestyrelsens e-mails i jagten på et læk. 

Toke Gade Crone Kristiansen

"Jeg kan undre mig over, at det er nødvendigt at lave den her ændring."

Sådan sagde kommunalordfører Carl Holst (V), da ordfører efter ordfører tilsluttede sig at stramme loven, så det ikke er tilladt at overvåge kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmers private mailkorrespondence. 

Stramningen kommer på baggrund af en sag, hvor borgmester Iver Enevoldsen (V) i Ringkøbing-Skjern overvågede kommunalbestyrelsens mails i jagten på et læk.

Dokumentation

Om lovforslaget

Med forslaget foreslås det at undtage fra persondataloven den behandling af oplysninger, som et kommunalbestyrelses- eller regionsrådsmedlem foretager som led i varetagelsen af sit hverv, når medlemmet anvender en kommunikationstjeneste som for eksempel en mailkonto eller en mobiltelefon, som medlemmet har fået stillet til rådighed af kommunen eller regionen. 

Formålet med lovforslaget er at sikre, at kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer også ved brug af de kommunikationstjenester, som de får stillet til rådighed af kommunen eller regionen, har et fortroligt rum til at kommunikere om kommunal- og regionalpolitiske emner, som kommunen og regionen ikke skal kunne være berettiget til at tilgå. 

Loven skal træde i kraft 1. januar 2018.

Læs hele lovforslaget her.


Altinget logoDigital
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget digital kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00