Center for cybersikkerheds placering til fornyet debat

CYBERKRIG: Er det hensigtsmæssigt, at Center for Cybersikkerhed er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste? Det er igen kommet til debat i forbindelse med vedtagelsen af fire lovforslag.

Foto: Ritzau/Finn Frandsen
Andreas Krog

Fire forskellige lovforslag på fire forskellige ministerområder om det samme emne er lige nu på vej igennem Folketingets lovmølle. De er planlagt til andenbehandling i folketingssalen torsdag 26. april og tredjebehandling torsdag 3. maj.

På papiret er der blot tale om uskyldige lovforslag, der skal gøre et nyt EU-direktiv til dansk lov. Men debatten om lovforslagene indeholder også en principiel diskussion om organiseringen af Danmarks cybersikkerhed og cyberforsvar. Om det hensigtsmæssige i, at Center for Cybersikkerhed er placeret under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Center for Cybersikkerhed er nemlig ikke omfattet af den nuværende persondatalov, og den behandling af personoplysninger, som udføres af Center for Cybersikkerhed, vil heller ikke blive omfattet af den databeskyttelsesforordning og den nye databeskyttelseslov, som er den del af EU-direktivet, der populært kaldes NIS-direktivet, hvor NIS står for ”network and information systems”.

Altinget logoDigital
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget digital kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00