Cybersikkerhedsrådets private formand: "De næste 10 år bliver præget af it-sikkerhed"

CYBER: Nyt råd skal rådgive både erhverv og det offentlige Danmark i it-sikkerhed. Nyvalgt formand håber, det kan få diskussioner om it-sikkerhed ind på ledelsesgangene. 

Chris Lehmann

Det er helt afgørende, at it-sikkerhed bliver taget alvorligt i de øverste samfundslag.

Det er Bjarke Allings klare holdning, og som det private erhvervslivs nyvalgte formand for regeringens nyoprettede cybersikkerhedsråd får han mulighed for at gøre noget ved det.

Det nye Cybersikkerhedsråd har holdt sit første møde, som mest handlede om, at rådets medlemmer kunne møde hinanden og vælge formanden for det private område.

Dokumentation

CYBERSIKKERHEDSRÅDETS ARBEJDSOPGAVER

Ifølge kommissoriet skal rådet fokusere på følgende emner:

  • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet for eksempel gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer

  • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau, for eksempel gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter

  • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder for eksempel inden for uddannelse og forskning.

  • Bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISA's (European Union Agency for Network and Information Security) årlige "Cybersecurity Month" i oktober samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne.

Altinget logoDigital
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget digital kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00