Debat

Dansk IT: Teknologiforståelse på skoleskemaet er en unik mulighed

Digitale teknologier rummer enorme potentialer, men vi skal forstå teknologierne for at kunne udnytte mulighederne. Derfor bør politikerne gøre teknologiforståelse til et obligatorisk fag i skolen - og særligt tre hovedargumenter taler for, skriver Mille Østerlund, der er formand for udvalget for digitale kompetencer i Dansk IT.

Politikerne bør gøre teknologiforståelse til et obligatorisk fag i skolen - og særligt tre hovedargumenter taler for, skriver Mille Østerlund, formand for Dansk IT.
Politikerne bør gøre teknologiforståelse til et obligatorisk fag i skolen - og særligt tre hovedargumenter taler for, skriver Mille Østerlund, formand for Dansk IT.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvis vi ikke forstår teknologiens verden, risikerer vi gå glip af det enorme potentiale, den rummer. I stedet for at udnytte mulighederne bliver vi bange og bekymrede.

Vi bliver ureflekterede omkring datadeling og datas magt. Og vi risikerer at blive en nation af forbrugere – frem for skabere - af de digitale løsninger, fordi vi ikke selv besidder de nødvendige skaberkompetencer.

Netop i denne tid drøftes det, om teknologiforståelse bør være et obligatorisk fag og indgå som en fast del af undervisningen på de danske skoler.

I Dansk IT er vi ikke i tvivl. Naturligvis skal vi have teknologiforståelse på skoleskemaet. Vi har ikke råd til at lade være.

Politikerne bør gøre teknologiforståelsesfaget obligatorisk i skolen. Det er en fantastisk mulighed, vi som samfund ikke må misse.

Mille Østerlund
Formand for udvalget for digitale kompetencer i Dansk IT

Teknologiforståelse i skolen er en fantastisk mulighed

Teknologi er alt det, der frisætter os fra naturen og som er med til at gøre vores liv nemmere – forudsat at teknologien anvendes optimalt.

Teknologi er bogtrykkerkunsten, der for alvor gjorde viden tilgængelig for almindelige mennesker. Det er viskelæderet, der gør os i stand til hurtigt at rette fejl. Det er snørebånd, der får skoene til at sidde godt fast på vores fødder.

Og det er netbanken, TikTok, Google, Just Eat og alle de andre digitale tjenester, der er med til at gøre vores hverdag nemmere. Faktisk er det kun, når vi sover, at vi ikke bruger teknologi.

Teknologiforståelse bør blive et selvstændigt fag - et fælles sprog - der skaber fundamenter for kommende generationer, som matematik og dansk har gjort det siden skolens begyndelse.

Politikerne bør gøre teknologiforståelsesfaget obligatorisk i skolen. Det er en fantastisk mulighed, vi som samfund ikke må misse.

Lad os gribe mulighederne

Vi mennesker bliver glade og begejstrede, når vi mestrer teknologi. Når vi kan bruge teknologien til at hjælpe andre, når vi kan bringe teknologien i spil som en forstærker af oplevelser og samarbejder, og når vi kan skabe nyt med teknologi.

Men teknologimestring kræver undren, nysgerrighed og øvelse. Ikke alle børn (eller voksne for den sags skyld) er drevet af at lege med teknologi og af at stille sig undrende og nysgerrige over for ny teknologi.

Langt fra alle har en kritisk, refleksiv tilgang til de algoritmer, der gør vores hverdag nemmere. Ikke alle børn har ressourcestærke forældre, der hjælper dem til at få de digitale kompetencer, der er nødvendige i dagens samfund, for eksempel ved at sende dem i armene på den frivillige og stadigt voksende organisation Coding Pirates.

Der er især tre argumenter for faget teknologiforståelse, der kan tilgodese ethvert politisk standpunkt.

Det lighedsskabende argument

Teknologiforståelsesfaget er vores mulighed for at give alle danske børn et fælles afsæt for at blive reflekterede omkring teknologi og få en nysgerrig og skabende tilgang til teknologi.

Det er dermed et systematisk og strukturelt bud på, hvordan vi kan underbygge idealet om, at den danske skole skaber muligheder for alle og ikke lægger kimen til et kommende A- og B-hold. 

Et fælles fundament og en grundfaglighed i teknologiforståelse vil være med til at give vores børn et fælles afsæt for at forstå og dermed at kunne begå sig i den verden, de skal vokse op i, være borgere i, og være med til at udvikle.

Hvis vi som samfund ikke udnytter den fantastiske mulighed for at udjævne ulige sociale kår og giver vores børn et fælles digitalt og teknologiforståelsesmæssigt udgangspunkt ved at bygge videre på de erfaringer, der er opnået gennem de sidste tre års forsøg med teknologiforståelsesfaget, så misser vi et åbent vindue.

Vækstargumentet

Skiftende regeringer har haft store digitale ambitioner for Danmark. Det giver god mening, for vi er et af verdens mest digitaliserede lande.

Vi har haft ambitioner om at eksportere digitale læringssystemer og om at være førende inden for kunstig intelligens.

Derudover har vi oprettet diverse hubs og klynger, som skal bidrage til at skabe et stærkt økosystem rundt om digitale virksomheder, der skal være med til gøre Danmark til en eksportnation af digitale teknologier.

Den nuværende regering har nedsat et bredt sammensat digitaliseringspartnerskab, der skal komme med et bud på ”must win battles”, som skal være med til at prioritere kommende regeringsstrategier og indsatser på området. Og der har i årevis været ført kampagner for at få flere til at vælge STEM-uddannelser.

At indføre teknologiforståelse som et fast fag i skolen er en mulighed for at skabe det fælles fundament for alle børn i Danmark, der gør dem i stand til på sigt at bidrage ind i de nationale ambitioner.

At indføre faget er muligheden for at få endnu flere til at forstå, hvad en digital forretningsmodel er, hvad vi kan med data, og særligt hvad vi ikke kan – både i forhold til forretningsmodeller, analyser og etik. Muligheden for at få lagt det fundament må vi ikke undlade at gribe.

Dannelsesargumentet

Vejen til dannelse i et gennemdigitaliseret samfund som det danske går gennem en forståelse af og kritiske refleksioner om de teknologer, vi omgiver os med.

Teknologiforståelsesfaget er muligheden for at give vores børn det nødvendige fælles afsæt.

I Folkeskolens formålsparagraf § 1, stk. 3 fremgår det, at ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.

Det giver i forhold til formålsparagraffen ekstremt god mening at lade teknologiforståelse indgå i skolen som fag, da faget jo præcis har til formål at bidrage til den forståelse af vores digitaliserede omverden, der sætter børn i stand til den reelle deltagelse og det medansvar, vi forventer af vores kommende generationer.

Et forudsætningsskabende fag som teknologiforståelsesfaget vil være med til at sikre vores børn en fælles teknologisk grunddannelse og et fælles dannelsesmæssigt afsæt for at vokse op som myndige borgere.

At gøre teknologiforståelsesfaget permanent er ikke et tungt ansvar, nogen skal løfte. Det er en fantastisk mulighed, vi simpelthen ikke må misse.

Mille Østerlund
Formand for udvalget for digitale kompetencer i Dansk IT

En fantastisk mulighed for fremsynede politikere

Når vi arbejder videre med faget, skal vi skynde os langsomt. Vi skal stå på de erfaringer, som forsøg med teknologiforståelsesfaget har vist de sidste tre år.

Vi skal opbygge en konkret og stærk lærerfaglighed omkring faget. Måske kan det endda være med til at få flere og nye profiler til at søge mod den vigtige lærergerning?

Og vi skal sørge for at opbygge et forskningsmiljø omkring faget for at sikre, at faget løbende udvikles og til enhver tid er relevant - ikke bare didaktisk, men også teknologisk.

Det må vi have tillid til, at professionshøjskolerne og universiteterne kan finde ud af at løfte i fællesskab.

Men først skal vores politikere træffe den vigtige beslutning om at gøre faget permanent. I Dansk IT håber vi, at vores politikere er fremsynede og bevidste om den mulighed, de har for med en enkelt beslutning at være med til at fremtidssikre Danmark.

At gøre teknologiforståelsesfaget permanent er ikke et tungt ansvar, nogen skal løfte. Det er en fantastisk mulighed, vi simpelthen ikke må misse.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00